Sekundārais karstais ūdens

Vērtīgā dzeramā ūdens izmantošana

Ūdens ir pārtikas līdzeklis, uz kuru attiecas augstākās kvalitātes prasības. Tas attiecas arī uz tehniku, kas regulē un nodrošina sekundārā karstā ūdens apgādi. Wilo cirkulācijas sūkņi ir risinājums ikvienam, kas izvirza maksimālās prasības materiāla, darbināšanas un komforta ziņā.

Ūdens ir viens no svarīgākajiem resursiem pasaulē. Šī iemesla dēļ ilgtspējīga šī rezursa izmantošana ir īpaši svarīga. Vairāk nekā 70 procenti no zemes virsmas ir klāti ar ūdeni, tomēr tikai nelielu daļu no šī daudzuma neierobežoti var izmantot kā dzeramo ūdeni. 70 procentus no ūdens, kuru izmanto kā dzeramo ūdeni, iegūst no gruntsūdeņiem un avota ūdens.

Trinkwasser Trinkwasser-Zirkulation
Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation
Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation
Trinkwarmwasser, Trinkwasserzirkulation
Brandbekämpfung - Automatische Sprinkleranlage

Karstā ūdens nodrošināts komforts, kas atmaksājas

Nepietiekama cirkulācija vai pārāk liels ūdensvada garums bieži nozīmē to, ka no ūdens krāna sākumā tek auksts ūdens un ūdens temperatūra pēc tam pakāpeniski paaugstinās. Līdz brīdim, kad ūdens ir uzsildīts līdz vēlamajai temperatūrai, notekā nonāk daži litri dzeramā ūdens. Lai ģimenes mājā ierobežotu dzeramā ūdens izšķērdēšanu, ir izdevīgi iegādāties cirkulācijas sūkni. Arī rūpnieciskajā pielietojumā uzticama apgāde ar sekundāro karsto ūdeni ir izaicinājuma priekšā. Wilo cirkulācijas sūkņi atbilst augstākajām kvalitātes prasībām saskarē ar pārtikā izmantojamo ūdeni, nodrošina darbību bez traucējumiem un ir īpaši efektīvi un attiecīgi taupa elektrību. Tāpēc ka intelektiska tehnoloģija pratīs veikt divas lietas vienlaikus. Tā nodrošinās karsto ūdeni, vienlaikus taupot enerģiju un resursus.

Dzeramā ūdens kvalitāte

Ūdens kvalitāti nosaka un regulē dažādas likumdošanā noteiktas vadlīnijas, ieteikumi un noteikumi. Dzeramā ūdens garša dažādos reģionos atšķiras, jo to ietekmē dažādi minerāli, kuri no augsnes un iežiem izšķīst ūdenī. Veselīgs un tīrs dzeramais ūdens ir bezkrāsains un dzidrs, bez smaržas un garšas un nevainojams.

Dzeramā ūdens apgāde sastāv no ūdens iegūšanas, apstrādes un dzeramā ūdens sadales. Kopējā dzeramā ūdens apgādes procesu ķēdē ir ļoti svarīgi uzturēt norobežojumus pret piesārņojumu, lai nepieciešamība pēc tehniskas apstrādes būtu iespējami zema. Tehniski pareizi uzstādītās sadales sistēmās, kuras tiek regulāri un kvalitatīvi apkoptas un pareizi ekspluatētas, nav piesārņojuma ar materiāliem, vielām vai legionellu baktērijām. Tāpēc izšķiroša nozīme augstas dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanā ir nevainojama to sistēmu kontrole, par kurām ir atbildīgi ūdens piegādātāji un ēku īpašnieki vai apsaimniekotāji. Šiem uzdevumiem Wilo piedāvā pielāgotus un augstvērtīgus risinājumus, kuriem varat uzticēties.

Privātmāja balta
Privātmāja šķērsgriezumā

Ūdensapgādes iespējamība

Īpaši vecākās ēkās bieži vien ir problēma, ka ūdensvados ir pārāk zems ūdens spiediens. Lai nodrošinātu visu iekārtu atbilstošu darbību, nepieciešams paaugstināts ūdens spiediens. Wilo piedāvā plašu sūkņu sistēmu klāstu, kuri novērš šādas problēmas. Tajā ietilpst arī plašs dzeramā ūdens apgādes modeļu piedāvājums. Mūsu produkti nodrošina izcilu ūdens kvalitāti, kas atbilst visiem noteikumiem. Pateicoties mūsu ilggadīgajai pieredzei un zināšanām, nav svarīgi, vai ūdens nāk no zemes virsmas vai gruntsūdens.

Pateicoties mūsu plašajai pieredzei ēku tehnikas jomā, Jūs varat būt pārliecināti par mūsu atbalstu gan Jūsu projektu plānošanā, gan praktiskajā īstenošanā.

Pareiza dzeramā ūdens sistēmas ierīkošana

Nevainojamu ūdens kvalitāti līdz Jūsu mājas iekārtai garantē ūdensapgādes uzņēmumi. Tomēr par turpmāko ūdens kvalitāti, līdz tas iztek no gala lietotāja ūdens krāna, ir atbildīgi ēku īpašnieki vai apsaimniekotāji. Lai izpildītu šo prasību un ievērotu noteiktās robežvērtības, ārkārtīgi svarīga ir labi pārdomāta cauruļvadu un uzstādīto sūkņu izvēle un montāža.

Profesionāla montāža

Profesionāla sūkņu sistēmas montāža, ko veic sertificēts speciālists vai uzņēmums, var novērst tālejošas problēmas, kā rezultātā Jūsu dzeramais ūdens būs aizsargāts un būs novērsts tā piesārņojuma risks. Montāžas veicējam darbu izpildē būtu jāizmanto tikai produkti ar akreditētas sertificēšanas iestādes sertifikātu. Wilo produkti šai prasībai pilnībā atbilst.

Daudzstāvu ēkas stūra šķērsgriezums

Mūsu ieteikumi

  • Dzeramā ūdens sistēmas ierīkošanu uzticiet tikai specializētiem uzņēmumiem.
  • Saudzīga un ilgtspējīga siltā ūdens izmantošana ietaupa naudu un enerģiju.
  • Lai saglabātu un saudzētu dzeramā ūdens resursus, jānovērš toksisku vielu vai atkritumu nokļūšana kanalizācijas sistēmā.
  • Piloša ūdens krāna remonts ne tikai saudzēs Jūsu nervus, bet arī Jūsu naudasmaku un vidi vienlaikus. Ar pilošu ūdens krānu var zaudēt vairāk nekā 1000 litrus dzeramā ūdens gadā.
  • Stagnācijas ūdens, kas rodas, ilgstoši nelietojot cauruļvadus, ērti izmantojams augu laistīšanai.