Spiediena paaugstināšana

Pastāvīga jauda augstākajā līmenī

Nepārtraukta ūdens padeve arī ņemšanas vietās, kuras no ģeodēziskā viedokļa atrodas augstā līmenī. Lai kompensētu mainīgo ūdens patēriņu dažādās ēkās, piemēram, skolās, slimnīcās vai viesnīcās, nepieciešamas daudzfunkciju un individuālajām prasībām atbilstīgas iekārtas. Ja ūdensapgādē telpisko apstākļu dēļ nevar izmantot gravitācijas sistēmas, piemēram, ūdenstorņus, ir nepieciešama spiediena paaugstināšanas iekārta. Tā nodrošina pietiekamu ūdens spiedienu augstceltnēs, augstāk novietotos vietējos apvidos un rūpnīcu iekārtās vai apgādes vai cirkulācijas sistēmās. Wilo spiediena paaugstināšanas iekārtas ļaus nodrošināt nepārtrauktu ūdensapgādi līdz lielam augstumam.

balta būdiņa ceļa labajā pusē
Privātmājas šķērzgriezums no sāna
Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus Vorbehälter
Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz
Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz
Regenwasser Regenwassernutzung

Individuāli Wilo risinājumi optimālam ūdens spiedienam

Ūdens spiedienu virs spiediena tvertnēm un tieši zem tām nav iespējams saglabāt nemainīgu vēsturiskos dzīvošanas apvidos vai papildu uzbūvētos stāvos. Tādēļ spiediena paaugstināšanas iekārta var būt nepieciešama arī vienģimenes un divģimeņu mājā. Turklāt tādās ēkās kā daudzģimeņu mājas, skolas, slimnīcas un viesnīcas ūdensapgāde visos stāvos ir saistīta ar augstām prasībām. Katrai izmantošanas vietai Wilo piedāvā daudzfunkciju iekārtas spiediena paaugstināšanai, lai ūdens padeve būtu ērta un uzticama. Starp citu: pašuzsūcošs sūknis no Wilo ir ideālais risinājums tīrīšanas nolūkiem ārpus telpām vai augu apūdeņošanai. To var uzstādīt blakus dīķiem, ezeriem, strautiem un lietus mucām. Tas ietaupa dārgo un vērtīgo krāna ūdeni.