Ugunsdzēšanas iekārtas

Ugunsdrošības tehnika un dzeramais ūdens

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības iekārtas tiek izmantotas tikai ugunsgrēka gadījumos. Gadījumā, kad tās ir piepildītas ar ūdeni un netiek nodrošināta caurplūde, ir iespējams ar higiēnu saistīts risks. Ja šādas iekārtas ir savienotas ar dzeramā ūdens apgādes iekārtu, tās var radīt apdraudējumu dzeramajam ūdenim. Dzēšanas ūdens iekārtās parasti veidojas nostāvējies ūdens. Stāvošs ūdens var izraisīt slimības izraisošu mikrobu veidošanos. Saskaņā ar standartu DIN 1988 un DIN EN 1717 tehniskā ūdens iekārtas, piem., dzēšanas ūdens iekārtas, ir nepieciešams nodalīt no sabiedriskā dzeramā ūdens tīkla, piem., izmantojot drošības vārstu ar brīvu izplūdi (tips: AA, AB). Saskaņā ar likumdošanu ir jāizslēdz potenciālais bakterioloģiskas infekcijas apdraudējums mājsaimniecību un sabiedriskā dzeramā ūdens tīklā. WILO IndustrieSysteme dzeramā ūdens atdalīšanas stacijā ir iebūvēta sertificēta brīvā izplūde, tips: AB.