Base pump housing

Sērijas apraksts

Aprīkojums/darbība

Pamata bloki blokveida sūkņu pamatu uzbūvei. Sastāv no vairākiem pamata blokiem (skaits atkarīgs no sūkņa tipa), paredzēts pieskrūvēšanai pie sūkņa/motora pieskrūvēšanas cokoliem vai kājiņām. Pamata bloki gādā par drošu sūkņa stiprinājumu pie pamata. Sūknim un motoram ir pieejami dažādi komplekti.

Turklāt tos var izmantot augstuma izlīdzināšanai starp sūkni un motoru, ja sūkņa korpuss ir lielāks par motora ass augstumu vai otrādi. Tādējādi tiek novērsta sūkņa nevienmērīga gaita un priekšlaicīga gala blīvējuma nodilšana.

Sērija

Pamatnes bloks sūkņa korpusam

Produkts

PDF: Base pump housing

Konfigurēt

Lapas izvēle

Lapas formāts

Neobligāta informācija

Jūs varat norādīt savu personīgo informāciju, ko Jūs vēlaties atspoguļot galvenē.

Saglabāšana