Break tank for potable- and fire extinguishing water applications (rectangular version)

Sērijas apraksts

Ieliktnis

ar gaisu ventilēts pieplūdes rezervuārs, saskaņā ar DIN 14462, paredzēts ugunsdzēsības iekārtu atbilstoši DIN 1988-6 netiešam pieslēgumam pie sabiedriskā dzeramā ūdens tīkla

sistēmas sadale ar drošības ierīces palīdzību, saskaņā ar EN 13077. Atvērtā izplūde, tips AB saskaņā ar DIN EN 1717

Sūkni izmantojot, lūdzu ievērot DIN 1988 - 6 un vietējā ūdensapgādes uzņēmuma prasības.

Piegādes komplektācija

PE tvertne kā apaļš vai stūrains modelis ar ūdens līmeņa rādījumu

  • Iztukšošana
  • pludiņslēdzis kā signāldevējs ūdens nepietiekamības gadījumā
  • ventilēšana ar sieta ieliktni
  • kontrolatvere ar aizslēdzamu vāciņu bez instrumentu palīdzības,
  • iekšējas skaņu slāpējošas sienas šķidruma plūsmas klusināšanai
  • pieplūdes īscaurule, ūdens ņemšanas pieslēgums
  • pārplūde kā atvērta izplūde, tips AB saskaņā ar DIN EN 1717
  • ar apli neveidojošu šķērsgriezumu

Materiāli

Pieļaujamais šķidrums: tīrs ūdens

Šķidruma temperatūra: maks. 40 °C

Rezervuāra materiāls: PE, ievērojot pārtikas produktu aizsardzības likuma prasības

Sērija

Ugunsdzēšanas sistēmu pieplūdes rezervuārs (stūrains modelis)

Produkts

PDF: Break tank for potable- and fire extinguishing water applications (rectangular version)

Konfigurēt

Lapas izvēle

Lapas formāts

Neobligāta informācija

Jūs varat norādīt savu personīgo informāciju, ko Jūs vēlaties atspoguļot galvenē.

Saglabāšana