Break tank for sanitary water application (rectangular version)

Sērijas apraksts

Ieliktnis

ar gaisu ventilēts pieplūdes rezervuārs saskaņā ar DIN 1988 (EN 806), paredzēts spiediena paaugstināšanas iekārtas netiešam pieslēgumam pie sabiedriskā dzeramā ūdens tīkla

Sūkni izmantojot, lūdzu ievērot DIN 1988 (EN 806) un vietējā ūdensapgādes uzņēmuma prasības.

Piegādes komplektācija

PE tvertne kā apaļš vai stūrains modelis ar

  • Ūdens līmeņa rādītājs
  • Pludiņslēdža iztukšošana kā signāldevējs ūdens nepietiekamības gadījumā
  • ventilēšana ar sieta ieliktni
  • kontrolatvere ar aizslēdzamu vāciņu bez instrumentu palīdzības,
  • iekšējas skaņu slāpējošas sienas šķidruma plūsmas klusināšanai
  • pieplūdes un pārplūdes īscaurule, ūdens ņemšanas pieslēgums

Materiāli

Pieļaujamais šķidrums: tīrs ūdens

Šķidruma temperatūra: maks. 40 °C

Rezervuāra materiāls: PE, ievērojot pārtikas produktu aizsardzības likuma prasības

Sērija

Pieplūdes rezervuārs dzeramā ūdens izmantošanai (stūrains modelis)

Produkts

PDF: Break tank for sanitary water application (rectangular version)

Konfigurēt

Lapas izvēle

Lapas formāts

Neobligāta informācija

Jūs varat norādīt savu personīgo informāciju, ko Jūs vēlaties atspoguļot galvenē.

Saglabāšana