SiBoost Smart FC 2 HELIX V2204

Datu lapa

Hidrauliskie parametri
 • Pieplūdes spiediens
  10 bar
 • Maksimālais darba spiediens PN
  16 bar
 • Min. šķidruma temperatūra T
  3 °C
 • Maks. šķidruma temperatūra T
  50 °C
 • Apkārtējā gaisa temperatūra, min. T
  5 °C
 • Maks. apkārtējā gaisa temperatūra T
  40 °C
Motoru parametri
 • Elektrotīkla pieslēgums
  3~400 V, 50 Hz
 • Motora nominālā jauda P2
  5.50 kW
 • Nominālā strāva IN
  8.90 A
 • Jaudas koeficients cos φ
  0.86
 • Nominālais apgriezienu skaits n
  2900 rpm
 • Ieslēgšanas veids
  Tiešais/zvaigznes trīsstūris
 • Protection class motor
  IP55
 • Protection class control panel
  IP54
Materiāli
 • Sūkņa korpuss
  5.1301, EN-GJL-250
 • Darba rats
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Vārpsta
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Blīvējuma materiāls
  EPDM
 • Cauruļu materiāls
  1.4307, X2CrNi18-9
Montāžas izmēri
 • Iesūknēšanas puses caurules pieslēgums DNs
  R 3
 • Spiediena puses caurules pieslēgums DNd
  R 3
Informācija par pasūtījumu izvietošanu
 • Neto svars apm. m
  423 kg
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiBoost Smart FC 2 HELIX V2204
 • Artikula numurs
  2540740

Piedāvājuma teksts

DIN 1988 un DIN EN 806 atbilstoša kompakta spiediena paaugstināšanas iekārta, kas paredzēta tiešai vai netiešai pieslēgšanai. To veido augstvērtīga tērauda augstspiediena centrbēdzes sūkņi ar sauso rotoru, kas veic parasto sūknēšanu un ir paralēlā slēgumā. Gatavs pieslēgšanai, ar augstvērtīga tērauda caurulēm uzmontēts pamata rāmim, iesk. vadības/ regulēšanas ierīci ar visām nepieciešamajām mērierīcēm un iestatīšanas iekārtām.

Pilnīgi automātiskai ūdensapgādei un spiediena paaugstināšanai dzīvojamās ēkās, birojos un administratīvās ēkās, viesnīcās, slimnīcās, veikalos kā arī rūpniecības sistēmās.

Dzeramā ūdens, tehniskā ūdens, dzesēšanas ūdens, dzēšanas ūdens (izņemot ūdeni, kas paredzēts ugunsdzēšamajām ierīcēm saskaņā ar DIN 14462 un ar vietējo ugunsaizsardzības iestāžu atļauju) vai citai izmantošanai paredzētā ūdens sūknēšanai, kas nedz ķīmiski, nedz mehāniski nebojā iekārtā izmantoto materiālu un kas nesatur abrazīvas vai garšķiedru sastāvdaļas.

Specifika/izstrādājuma priekšrocības

 • Robusta sistēma atbilstoši visām DIN 1988 (EN 806) prasībām
 • WRAS/ KTW/ ACS atļauja sūkņiem visām daļām, kas saskaras ar šķidrumu (EPDM versija)
 • Augstas efektivitātes Helix V sērijas sūkņa hidraulika savienojumā ar IE2 standarta motoriem, ieskaitot 7,5 kW un lielāku IE-3 standarta motoru (kā piederums mazākai motora jaudai).
 • No rotācijas virziena neatkarīgas gala blīves sūkņiem kasetnes veidā vienkāršai tehniskai apkopei
 • Elastīgs laternu dizains nodrošina piekļuvi gala blīvei
 • Demontējamais savienojuma elements ļauj veikt gala blīvējuma nomaiņu, nenomontējot motoru (sākot no 7,5 kW)
 • Spiediena zuduma optimizēta visas iekārtas hidraulika
 • Detaļas, kas nonāk saskarē ar šķidrumu, ir noturīgas pret koroziju
 • Komfortabla vadības/ regulēšanas ierīce SC-FC, augstākā vadības kvalitāte, ar šķidro kristālu ekrānu ar vadības simboliem, vienkārša navigācija ar pārskatāmu izvēlni un sarkanās pogas tehnoloģiju parametru iestatīšanai, ieskaitot pamatslodzes nodrošinājuma sūkņa laidenai regulēšanai paredzētu frekvences pārveidotāju
 • Rūpnīcas pārbaude un optimāla darba intervāla iepriekšiestatīšana (iesk. ar EN10204 - 3.1 saistīto pieņemšanas pārbaudes apstiprinājumu)

Aprīkojums/funkcija

 • Helix V sērijas augstvērtīga tērauda augstspiediena centrbēdzes sūknis
 • Pamatrāmis no elektrolītiski cinkota tērauda ar regulējama augstuma vibrācijas slāpētājiem mehānisko trokšņu izolācijai
 • Slēgvārsts katra sūkņa sūkšanas un spiediena pusē
 • Pretvārsts katra sūkņa spiediena pusē
 • Membrānas tipa spiedientvertne 8 l, PN16 ieskl. caurplūdes armatūru atbilstoši DIN 4807, spiediena pusē
 • Spiediena sensors (4-20 mA), spiediena pusē
 • Manometrs, spiediena puse
 • Automātiska sūkņa vadība, izmantojot pilnībā elektronisku

Smart-Controller (SC) lokšņu tērauda korpusā, aizsardzības pakāpe IP 54, ko veido iekšēja vadības sprieguma padeve, mikroprocesors ar Soft-SPS, analogas un digitālas ieejas un izejas.

Lai atvieglotu apkopi, ieteicamā darba zona ap iekārtu ir 1m.

Darbināšana/ rādījumi

 • Šķidro kristālu ekrāns (apgaismots fons) darbības datu, vadības parametru, sūkņu darbības stāvokļu, kļūdu ziņojumu un vēstures atmiņas radījumam
 • Izvēlne ar simboliem un izvēlnes numuri
 • Gaismas diodes iekārtas stāvokļa rādījumam (darbība/traucējumi)
 • Rūpnīcā iepriekš iestatīti parametri, kas nodrošina vienkāršu ekspluatācijas uzsākšanu.
 • Darbības parametru iestatīšana un traucējumu ziņojumu kvitēšana, izmantojot sarkanās pogas tehnoloģiju
 • Aizslēdzams galvenais slēdzis
 • Iespējams izvēlēties ar/bez rezerves sūkņa
 • Darba stundu skaitītājs katram sūknim un kopējai iekārtai
 • Darba ciklu skaitītājs katram sūknim un kopējai iekārtai
 • Pēdējo 16 traucējumu reģistrs

Vadība

 • Pilnībā automātiska vadība 1 līdz maksimāli 4 neregulējamiem sūkņiem, izmantojot uzdoto un faktisko vērtību salīdzināšanu
 • Frekvenču pārveidotājs ar sinusoidālu filtru pamatslodzes nodrošinājuma sūkņai laidenai regulēšanai
 • Nepieciešamās vērtības pārslēgšana 2. Uzdotajā vērtība aktivizējama ar kontaktu
 • Ārēja uzdotās vērtības iestatīšana no attāluma, izmantojot 4…20 mA signālu
 • 1 līdz n slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņa(-u) automātiska, no slodzes atkarīga pieslēgšana atkarībā no regulējamā lieluma spiediena - konstante, p-c
 • Aizsargierīces sūkņu pieslēgšanai, modelim SD, ieskaitot termiskus aktivizēšanas relejus un laika relejus zvaigznītes un trīsstūra kombinācijai
 • Iespējams izvēlēties 2 parametru blokus, izvēlne "Easy" (uzdotā vērtība & regulēšanas veids) vai "Expert" (darbības un vadības parametri)
 • Sūkņu darbības režīmu var brīvi izvēlēties (manuāli, izslēgts, automātiski)
 • Automātiska, iepriekš iestatāma sūkņu maiņa
  • Standarta iestatījumi: Impulss – katra atkārtota pieprasījuma gadījumā pamatslodzes nodrošinājuma sūknis tiek mainīts, neievērojot nostrādāto darba stundu skaitu
  • Alternatīva: sūkņu nomaiņa pēc noteikta darba stundu skaita, cikliska sūkņu nomaiņa pamatslodzes nodrošinājuma sūkņiem pēc iepriekš noteikta darba stundu skaita
 • Automātiska, iepriekš iestatāma sūkņa testa darbība ("Pumpenkick")
  • Aktivējams/deaktivizējams
  • Laiks starp darbības pārbaudes etapiem ir ieprogrammējams pēc brīvas izvēles
 • Brīvi programmējami bloķēšanas laiki
 • Brīvi iestatāms apgriezienu skaits

Kontrole

 • Sistēmas faktiskās vērtības un FP faktiskās frekvences rādījums, izmantojot analogo signālu 0-10 volti ārējām mērīšanas/rādījumu iespējām, 10 volti atbilstoši sensora gala vērtībai
 • 4-20mA sensorsa signāls (kabeļu bojājumu kontrole padeves joslā) regulējamo lielumu faktiskajai vērtībai
 • DOL izpildījuma sūkņa motoru nodrošināšana: ar motora aizsardzības slēdžiem, SD izpildījumā: aizsardzība pret kušanu apvienojumā ar aktivizēšanas releju
 • Darba sūkņa traucējuma gadījumā tiek veikta automātiska pārslēgšana uz rezerves sūkni
 • Sistēmas maks. un min. vērtību uzraudzība ar regulējumiem aizkavējuma laikiem un robežvērtībām
 • Nulles apjoma tests, lai izslēgtu iekārtu, ja netiek veikta ūdens sūknēšana (iestatāms parametrs)
 • Cauruļu uzpildes funkcija, lai uzpildītu tukšas caurules (pirmā patērētāja tīkla uzpilde)
 • Aizsardzība pret nepietiekamu ūdens daudzumu, izmantojot spraudni, piemēram, pludiņslēdzi vai spiediena slēdzi

Saskarnes

 • Bezpotenciāla spraudņi kopējās darbības un kopēju traucējumu ziņojumiem SBM/SSM
 • Iespējams SBM un SSM loģikas reverss
 • Spraudnis ārējai ieslēgšanai/izslēgšanai, nepietiekamam ūdens daudzumam un 2. uzdotajai vērtībai
 • Ārēja ieslēgšana/izslēgšana, izmantojot spraudni iekārtas automātiskās darbības deaktivizēšanai

Pēc izvēles pieejami piederumi (iebūvē rūpnīcā vai vēlāk, pēc tehnisko jautājumu atrunāšanas)

 • Manuālā-0-automātiskā darbības režīma slēdzis Iepriekšēja katra sūkņa darbības režīma izvēle un manuālās darbības režīms, ja rodas vadības traucējumi, „Manuāls“ (pieejams arī avārijas/ testa režīms, pieslēdzot tīklam, motora aizsardzība), „O“ (sūknis izslēgts – nav iespējams pieslēgt vadību ) un „Auto“ (sūknis aktivizēts automātiskam darbības režīmām, izmantojot vadības sistēmu)
 • Izvērtēšanas relejs PTC motora aizsardzībai
 • Individuālas darbības/traucējumu un ūdens trūkuma ziņojums
 • Signāla pārveidotājs no 0/2-10 V uz 0/4 -20 mA
 • Slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņu lēnie palaidēji
 • Pieslēgšana ēku vadības tehnikas sistēmai atbilstoši VDI 3814

Ieteicamie piederumi (jāpasūta atsevišķi)

 • Pēc izvēles pieejams komplekts WMS drošinātājam pret nepietiekamu ūdens daudzumu
 • Elastīgas pieslēguma caurules vai kompensatori
 • Sistēmas atvienošanas pieplūdes rezervuārs
 • Membrānas tipa spiedientvertne
 • Vītņu vāciņi sistēmām ar vītnes savācēja cauruli

Kopnes sistēmas (papildaprīkojums)

 • BACnet, LON-Bus, Modbus RTU

Ievērotie standarti

 • Tehniskie noteikumi dzeramā ūdens iekārtām (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Membrānas tipa spiedientvertne/ izplešanās tvertnes DIN 4807
 • Augstsprieguma strāvu iekārtu aprīkošana ar elektroniskām ierīcēm EN 50178
 • mašīnu elektriskā aprīkošana EN 60204-1,
 • Elektrisku iekārtu drošība lietošanai mājas apstākļos un līdzīgiem mērķiem EN 60335-1,
 • Zemsprieguma slēguma ierīču kombinācijas EN 60439-1/ 61439-1
 • EMV traucējumnoturība ražošanas jomā EN 61000-6-2,
 • EMV traucējumu emisija dzīvojamo ēku nozarei, uzņēmējdarbības un amatniecības nozarei, kā arī mazajiem uzņēmumiem EN 61000-6-3 (līdz 9,0 kW, atbilstoši EN 61000-6-4 traucējumu emisija industrijā)
Ekspluatācijas dati
 • Sūknējamais šķidrums
  Water
 • Maksimālais darba spiediens PN
  16 bar
 • Pieplūdes spiediens
  10 bar
Motoru parametri
 • Elektrotīkla pieslēgums
  3~400 V, 50 Hz
 • Motora nominālā jauda P2
  5.50 kW
 • Nominālā strāva IN
  8.90 A
 • Nominālais apgriezienu skaits n
  2900 rpm
 • Aizsardzības klase
  F
 • Protection class motor
  IP55
 • Protection class control panel
  IP54
Materiāli
 • Sūkņa korpuss
  5.1301, EN-GJL-250
 • Darba rats
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Vārpsta
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Vārpstas blīvējums
  Q1BE3GG
 • Blīvējuma materiāls
  EPDM
 • Cauruļu materiāls
  1.4307, X2CrNi18-9
Montāžas izmēri
 • Iesūknēšanas puses caurules pieslēgums DNs
  R 3
 • Spiediena puses caurules pieslēgums DNd
  R 3
Informācija par pasūtījumu izvietošanu
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiBoost Smart FC 2 HELIX V2204
 • Neto svars apm. m
  423 kg
 • Artikula numurs
  2540740

Izmēri un rasējumi

SiBoost Smart Helix V

SiBoost Smart Helix V

-

Izmēri H1900 mm
Izmēri H1195 mm
Izmēri H2949
Izmēri L1300 mm
Izmēri P1113 mm
Izmēri p1966 mm
Izmēri P3450 mm
Izmēri X600 mm
Izmēri Ø g232 mm
Izmēri H3105
Izmēri HP966 mm
Izmēri HS1900 mm
Izmēri LS600 mm
Izmēri P325 mm
Spiediena puses caurules pieslēgums DNdR 3
Spiediena puses caurules pieslēgums DNdPN16
Iesūknēšanas puses caurules pieslēgums DNsR 3
Iesūknēšanas puses caurules pieslēgums DNsPN10
Izmēri L600 mm
Izmēri L1300 mm
Izmēri X600 mm
Izmēri HS400 mm

Atspoguļoti ir iekārtas piemēri.

Piederumi (jāpasūta atsevišķi): Pēc izvēles pieejams komplekts WMS drošinātājam pret nepietiekamu ūdens daudzumu

Uzstādīšanas virsma: līdzena un horizontāla

Uzstādīšanas vieta: sausa, ar labu ventilāciju un aizsargāta pret sala iedarbību

Lai atvieglotu apkopi, ieteicamā darba zona ap iekārtu ir 1 m.

SiBoost Smart Helix V

Raksturlīknes

SiBoost Smart

SiBoost Smart

---- ieskaitot rezerves sūkni

SiBoost Smart

Elektriskā shēma

Smart Controller SC, Υ-Δ palaide

Smart Controller SC, Υ-Δ palaide

x0: Elektrotīkla pieslēgums x1: Barošana, sūkņi 1-6, sūknis 1; 7-12, sūknis 2 x2: Tinumu aizsardzības kontaktu savienojums WSK 1-2, sūknis 1; 3-4, sūknis 2; u.c. x3: Bezpotenciāla kontakti (signāli) 1-3, SSM (kopējs traucējumu ziņojums); 4-6, SBM (kopējs darbības ziņojums) x4: Sensoru savienojumi 1, sensors (In) 2, sensors (+); 3-4, ārējais iesl./izsl. 5-6, aizsardzība pret darbību bez ūdens 7-8, uzdotā vērtība 2 x5: Analogās izejas 1-2, faktiskais spiediens (0...10 V)

Smart Controller SC, Υ-Δ palaide

Pasūtīšanas informācija

Information for order placements
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiBoost Smart FC 2 HELIX V2204
 • EAN skaitlis
  4048482379579
 • Artikula numurs
  2540740
 • Bruto svars apm. m
  454.0 kg
 • Neto svars apm. m
  423 kg
 • Kopējais garums L
  1200.0 mm
 • Augstums bez iepakojuma H
  1900 mm
 • Krāsa
  zaļš/melns/sudrabs
 • Iepakojuma īpašība
  Transportēšanas iepakojums
 • Iepakojuma veids
  Speciālā palete
 • Skaits vienā slānī
  1
 • Platums bez iepakojuma L
  1113.0 mm
 • Minimālais pasūtījuma daudzums
  1
 • Skaits uz paletes
  1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Preces numurs 4143727
Izlaide 1607
Izpildījuma numurs 08
Sānu formāts A4
Lappušu skaits 17

PDF (5 MB)

Lejupielādēt

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Preces numurs 2535457
Izlaide 1808
Izpildījuma numurs 04
Sānu formāts 209.9 x 297.0 mm
Lappušu skaits 1343

PDF (39 MB)

Lejupielādēt

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Preces numurs 2535460
Izlaide 1809
Izpildījuma numurs 03
Sānu formāts 209.9 x 297.0 mm
Lappušu skaits 1795

PDF (46 MB)

Lejupielādēt

PDF: SiBoost Smart FC 2 HELIX V2204

Konfigurēt

Lapas izvēle

Lapas formāts

Neobligāta informācija

Jūs varat norādīt savu personīgo informāciju, ko Jūs vēlaties atspoguļot galvenē.

Saglabāšana