SiFire EN 32/200-177-4.25 D

Datu lapa

Hidrauliskie parametri
 • Pieplūdes spiediens
  6 bar
 • Maksimālais darba spiediens PN
  10 bar
 • Min. šķidruma temperatūra Tmin
  3 °C
 • Maks. šķidruma temperatūra Tmax
  50 °C
 • Apkārtējā gaisa temperatūra, min. Tmin
  10 °C
 • Maks. apkārtējā gaisa temperatūra Tmax
  40 °C
Motoru parametri
 • Elektrotīkla pieslēgums
  3~230-400 V, 50/60 Hz
 • Motora nominālā jauda P2
  0.00 kW
 • Nominālā strāva IN
  0.00 A
 • Nominālais apgriezienu skaits n
  0 1/min
 • Vadības ierīces aizsardzības pakāpe
  IP54
Materiāli
 • Sūkņa korpuss
  EN-GJL-250
 • Darba rats
  1.4408
 • Vārpsta
  1.4057
 • Blīvējuma materiāls
  EPDM
 • Cauruļu materiāls
  1.0038
Montāžas izmēri
 • Iesūknēšanas puses caurules pieslēgums DNs
  DN 50
 • Spiediena puses caurules pieslēgums DNd
  DN 65
Informācija par pasūtījumu izvietošanu
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiFire EN 32/200-177-4.25 D
 • EAN skaitlis
  4048482374352
 • Artikula numurs
  4183788
 • Neto svars apm. m
  455 kg
 • Bruto svars apm. m
  485.0 kg
 • Garums ar iepakojumu
  1226 mm
 • Augstums ar iepakojumu
  1593 mm
 • Platums ar iepakojumu
  1747 mm
 • Iepakojuma īpašība
  Tirdzniecības iepakojums
 • Iepakojuma veids
  Speciālā palete
 • Minimālais pasūtījuma daudzums
  1

Piedāvājuma teksts

EN 12845 atbilstoša spiediena paaugstināšanas iekārta kā pilnībā automātiska, ugunsdzēšanas mērķiem paredzēta kompaktā iekārta.

Sastāv no sūkņa ar horizontālu pamata rāmi – EN 733 – ar demontējamu savienojuma elementu, dīzeļdzinēju un membrānas tipa spiedientvertni (tilpums: 20 l), kā arī sadales skapi, iestiprinātu izturīgā stiprinājuma konstrukcijā.

Dīzeļdzinējiem paredzēts SC-Fire D modelis, aprīkots ar Smart Controller, izturīga konstrukcija no īpaša profila detaļām ar autokāram paredzētiem izvirzījumiem un āķiem, lai nodrošinātu ērtu un drošu transportēšanu. Izplūdes sadalītāja stiprinājums ar pāriestatāmu augstumu un īpašu dīzeļdzinēja pamatu rāmi, kas būtiski samazina vibrācijas pārnesi un palielina uzticamību, kā arī darbmūžu.

Cirkulācijas loks ar dubulto spiediena slēdzi, manometru, pretvārstu, galvenā sūkņa automātiskās ieslēgšanas vārstu (nodrošināts pret neatļautu izmantošanu). Kabeļi ir ievietoti konstrukcijā un aizsargāti pret satricinājumiem un iegriezumiem. Sērijveidā aprīkoti ar tieši pie galvenā sūkņa korpusa uzstādītas membrānas, lai samazinātu pārkaršanu nulles sūknēšanas daudzuma laikā.

Degvielas tvertne ar uzpildes līmeņa sensoru un pietiekošu tilpumu sešu stundu autonomai darbībai, kā arī 2 akumulatoriem pie pamatu rāmja un akumulatora lādēšanas ierīci pie SC Fire sadales skapja.

Neatkarīgs pamatu rāmis pret virbācijām dīzeļdzinēja sūknim.

Ugunsdzēsības ierīcēm paredzēta vadības ierīce SC Fire D, kas atbilst EN 12845.

Vadības ierīce ir iebūvēta lokšņu tērauda korpusā, atbilstoši aizsardzības klasei IP54.

Augstāko vadības ierīces kvalitāti un maksimāli vienkāršu lietošanu nodrošina SC Fire vadības ierīce ar simbolu šķidro kristālu displeju, ērta lietotāju vadība ar vienkāršu izvēlņu struktūru; nospiežamie un grozāmie slēdži nodrošina ātru parametru ievadi. Komunikācijai gatava vadības un iestatīšanas ierīce iekārtas darbības kontrolei.

Iekārtas vadojums un caurules ir sagatavotas pievienošanai un tā ir uzmontēta uz pamatrāmja.

Pieplūdes spiediens:

Veicot sistēmas konfigurācijas plānošanu, ņemiet vērā maksimālo pieplūdes spiedienu (skatiet tehniskos parametrus). Maksimāli pieļaujamais pieplūdes spiediens ir sistēmas maksimāla darba spiediena starpība, kas ir atbilstoši samazināta par vērā ņemamo maksimālo sūkņa sūknēšanas augstumu (ja Q = 0). Laistīšanas sistēmām atbilstoši EN 12845 maksimālais ūdens spiediens drīkst būt 12 bar. Laistīšanas sistēmām ar ļoti stāvu kāpumu, kurās augstuma atšķirība starp augstāko un zemāko smidzinātāju ir vairāk kā 45 m, ūdens spiediens sūkņa izplūdē vai caurulēs var būt lielāks kā 12 bar - ja vien iekārtas sastāvdaļas ir paredzētas šādam spiediena līmenim.

Spiediena paaugstināšanas sūkņa uzstādīšana iesūkšanas apstākļos.

Galvenajam sūknim jāuzstāda pieplūdes tvertne ar spiediena caurules pieslēgumu virs sūkņa.

Sūknēšanas plūsma

Līdz 750 m³/h (208 l/s) galvenā sūkņa sistēmas konfigurācija.

Vadības ierīce/vadības mehānisms dzēšanas ūdens piegādes sistēmām

Wilo-Control SC-Fire D (galvenais sūknis ar dīzeļdzinēju)

Aparatūra:

Pilnībā elektroniska centrālā vadības ierīce, uzstādīta krāsotā tērauda korpusā, aizsardzības klase IP54, vadības ierīces un displeja uz priekšējām durvīm

Īpašības un funkcijas:

Vadības ierīces dizains ir atkarīgs no pieslēgtā sūkņa jaudas. Iekārtai ir šādas sastāvdaļas:

 • Galvenais slēdzis: vadības ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai (neatļautas lietošanas gadījuma ugunsgrēka laikā).
 • Displejs: Sadales skapja durvīs uzstādītais displejs vadībai un rādījumiem. Rāda sūkņa vadības datus un ar simbolu un skaitļu kodu kombināciju sūkņa un vadības un regulēšanas ierīces darbības režīmu. Izvēlnes izvēle, kā arī parametru ievadīšana tiek veikta ar „sarkano pogu”.
 • Mikroprocesors ar „Soft-SPS”: Mikroprocesora SPS (Soft-SPS), īstenots, izmantojot programmēšanu, barošanas bloks un E/A vadojums. Programmēšanas konfigurācija ir atkarīga no sistēmas un laistīšanas iekārtas
 • Indikatori: Longlife indikatoru lampiņas rāda: sūkņu darbgatavību, sūkņa darbību, spiediena slēdža ieslēgšanos, pludiņslēdža ieslēgšanos, automātiskā režīma izslēgšanu, dzinēja apsildes izslēgšanu, temperatūras trauksmi, eļļas spiediena trauksmi, kļūdainu ieslēgšanu, siksnas trauksmi, zemu degvielas līmeni, kopējo kļūdu, manuālo izslēgšanu
 • Taustiņi: Manuālas izslēgšanas, ieslēgšanas akumulatora A, ieslēgšanas akumulatora B, lampiņu pārbaudes un trauksmju un brīdinājumu ziņojumu apstiprināšanas nospiežamais taustiņš
 • Drošinātājs: Apsildes un akumulatora lādēšanas ierīces drošinātāji sadales skapī
 • Dzinēja ieslēgšanās: Automātisks ieslēgšanas process ar 6 iedarbināšanas mēģinājumiem, izmantojot divus dažādus akumulatorus vai tieši izmantojot ieslēgšanas taustiņu uz priekšējā paneļa
 • Motoru aizsardzība: Tipisku dīzeļdzinēja darbības parametru kontrole (temperatūra, eļļas spiediens utt.) bez izslēgšanas
 • Ūdensapgādes kontrole: ar pludiņslēdzi, lai ūdens līmenis vienmēr sasniegtu vismaz 2/3 no iesūkšanas tvertnes.
 • Strāvas apgādes kontrole: Akumulatora lādēšanas iekārtas kļūdas ziņojums barošanas atteices gadījumā
 • Signāla ziņojuma apkopojums: Visu veidu kļūdas tiek attēlotas ar kopēju kļūdu indikatoru
 • Individuāls signāla ziņojums: Svarīgas atsevišķas kļūdas tiek rādītas ar atsevišķu kļūdu indikatoru palīdzību
 • Kļūdu ziņojums un apstiprināšana: Visi kļūdu ziņojumi tiek attēloti ar gaismas diodēm, displejā parādīti kā kļūdu kodi un tos jāapstiprina

Programmatūra:

 • Rūpnīcā ieprogrammēta pilnīgi automātiskai darbībai
 • Informācija par dzinēja apgriezienu skaitu, lādēšanas spriegumu un strāvu.
 • Izvēlnes navigācija ar simbolu attēlošanu

Atbilst šādiem standartiem:

 • fiksētas ugunsdzēšanas iekārtas - Automātiskas laistīšanas iekārtas (EN 12845), daļa, kas attiecas uz sūkņiem ar dīzeļdzinēju,
 • mašīnu elektriskā aprīkošana (EN 60204-1),
 • zemsprieguma vadības ierīču kombinācijas (DIN EN 61439-1 un EN 61439-2),
 • EMS - traucējumnoturība ražošanas jomā (EN 61000-6-2),
 • EMS - traucējumu emisija dzīvojamajam sektoram, komercsektoram un ražošanas sektoram, kā arī maziem uzņēmumiem (EN 61000-6-3)

Darbības apraksts:

Ar Wilo SC-Fire D vadības ierīcēm iespējams vadīt sūkņus ar dīzeļdzinēju, sūkņu pārvaldības sensorus, kā arī informācijas līmeni. SC mezgls tiek vadīts, izmantojot mikroprocesoru ar „Soft-SPS”. Tas paredzēts dzēšanas ūdens apgādes spiediena paaugstināšanas iekārtu nepieciešamo funkciju vadīšanai un regulēšanai atbilstoši EN 12845 pārbaudes nolūkos un laistīšanas iekārtas darbībai.

Ugunsdzēšanas mezgla darbības loģika balstās uz sūkņa ieslēgšanas spiediena slēdžu kaskādes kalibrēšanu.

Ja viena vai vairāku cirkulācijas loku atvēršanas, vai bojāta smidzinātāja dēļ ir nepieciešams lielāks ūdens daudzums, spiediens sistēmā samazinās. Vienlaikus SC-Fire Controller ieslēdz galveno dīzeļdzinēja sūkni. Tiklīdz tiek aizvērts laistīšanas cirkulācijas loks vai aizbīdnis, kas nodrošina ūdens padevi smidzināšanas galvām, sistēmā tiek izveidots apstādināšanas spiediens (gaidstāves spiediens). Šajā gadījumā nospiediet SC-Fire apturēšanas taustiņus, lai apturētu sūkni.

Papildu informācija:

Būtiska Smart Controller SC-Fire priekšrocība ir atzītās Wilo „sarkanās pogas” tehnoloģijas draudzīgums lietotājam. SC kodols ir „Soft SPS” programmējamā vadības ierīce ar atmiņu, kas balstās tikai uz apjomīgo Wilo pieredzi. Visa programmēšana tiek veikta iekšēji. Līdz ar to šīs jaunās paaudzes vadības ierīces iespējams izmantot dažādi, un visos tirgos tās atbilst klientam nepieciešamajām prasībām.

Ekspluatācijas dati
 • Sūknējamais šķidrums
  Water
 • Sūknēšanas augstums, maks. Hmax
  38.9
 • šķidruma temperatūra T
  -
 • apkārtējā gaisa temperatūra T
  -
 • Maksimālais darba spiediens PN
  10 bar
 • Pieplūdes spiediens
  6 bar
Motoru parametri
 • Elektrotīkla pieslēgums
  3~230-400 V, 50/60 Hz
 • Motora nominālā jauda P2
  0.00 kW
 • Nominālā strāva IN
  0.00 A
 • Nominālais apgriezienu skaits n
  0 1/min
 • Vadības ierīces aizsardzības pakāpe
  IP54
Materiāli
 • Sūkņa korpuss
  EN-GJL-250
 • Darba rats
  1.4408
 • Vārpsta
  1.4057
 • Vārpstas blīvējums
  BVEGG
 • Blīvējuma materiāls
  EPDM
 • Cauruļu materiāls
  1.0038
Montāžas izmēri
 • Iesūknēšanas puses caurules pieslēgums DNs
  DN 50
 • Spiediena puses caurules pieslēgums DNd
  DN 65
Informācija par pasūtījumu izvietošanu
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiFire EN 32/200-177-4.25 D
 • Neto svars apm. m
  455 kg
 • Artikula numurs
  4183788

Raksturlīknes

SiFire EN 32/200

SiFire EN 32/200
SiFire EN 32/200

Pasūtīšanas informācija

Informācija par pasūtījumu izvietošanu
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiFire EN 32/200-177-4.25 D
 • EAN skaitlis
  4048482374352
 • Artikula numurs
  4183788
 • Bruto svars apm. m
  485.0 kg
 • Neto svars apm. m
  455 kg
 • Kopējais garums L
  1026.0 mm
 • Augstums bez iepakojuma H
  1463 mm
 • Krāsa
  sarkans/melns/sudrabs
 • Iepakojuma īpašība
  Tirdzniecības iepakojums
 • Iepakojuma veids
  Speciālā palete
 • Skaits vienā slānī
  1
 • Platums bez iepakojuma L
  1547.0 mm
 • Minimālais pasūtījuma daudzums
  1
 • Skaits uz paletes
  1

Downloads

Wilo-MVIL

Preces numurs 4086201
Izlaide 1502
Izpildījuma numurs 03
Sānu formāts A4
Lappušu skaits 13

PDF (1 MB)

Lejupielādēt

Wilo-SiFire EN

Preces numurs 4181658
Izlaide 2019-12
Izpildījuma numurs 02
Sānu formāts 209.9 x 297.0 mm
Lappušu skaits 36

PDF (8 MB)

Lejupielādēt

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Preces numurs 2541367
Izlaide 1510
Izpildījuma numurs 02
Sānu formāts A4
Lappušu skaits 34

PDF (2 MB)

Lejupielādēt

Wilo-Control SC-Fire Electric

Preces numurs 2539954, 2541365, 2541366
Izlaide 1510
Izpildījuma numurs 02
Sānu formāts A4
Lappušu skaits 31

PDF (2 MB)

Lejupielādēt

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Lappušu skaits 10

PDF (885 kB)

Lejupielādēt

Wilo-Priming tank 500 L

Preces numurs 4228982
Izlaide 2019-05
Izpildījuma numurs 01
Sānu formāts 209.9 x 297.0 mm
Lappušu skaits 451

PDF (19 MB)

Lejupielādēt

SiFire-EN-32/200-177-4,25D

PDF (3 MB)

Lejupielādēt

SiFire-EN-32/200-177-4,25D

PDF (5 MB)

Lejupielādēt

SiFire-EN-32/200-177-4,25D

PDF (32 kB)

Lejupielādēt

SiFire-EN-32/200-177-4,25D

PDF (42 kB)

Lejupielādēt

SiFire-EN-32/200-177-4,25D

PDF (45 kB)

Lejupielādēt

PDF: SiFire EN 32/200-177-4.25 D

Konfigurēt

Lapas izvēle

Lapas formāts

Neobligāta informācija

Jūs varat norādīt savu personīgo informāciju, ko Jūs vēlaties atspoguļot galvenē.

Saglabāšana