SiFire EN 50/160-154-7.5 E

Datu lapa

Materiāli
 • Sūkņa korpuss
  5.1301, EN-GJL-250
 • Darba rats
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Vārpsta
  1.4057, X20CrNi17-2
Ekspluatācijas dati
 • Sūknēšanas augstums, maks.
  128.00 m
 • Min. šķidruma temperatūra
  3 °C
 • Maks. šķidruma temperatūra
  50 °C
 • Maks. apkārtējā gaisa temperatūra
  40 °C
Motoru parametri
 • Motora mehāniskā nominālā jauda
  7.50 kW
 • Jaudas koeficients
  0.88
 • Aizsardzības pakāpe
  IP54
Informācija par pasūtījumu izvietošanu
 • Neto svars apm.
  410 kg
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiFire EN 50/160-154-7.5 E
 • Apraksts
  4183669

Raksturlīknes

SiFire EN 50/160

SiFire EN 50/160
SiFire EN 50/160

Pasūtīšanas informācija

Information for order placements
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiFire EN 50/160-154-7.5 E
 • EAN skaitlis
  4048482375540
 • Apraksts
  4183669
 • Bruto svars apm.
  440.0 kg
 • Neto svars apm.
  410 kg
 • Kopējais garums
  568.0 mm
 • Augstums bez iepakojuma
  1520 mm
 • Krāsa
  zaļš/melns/sudrabs
 • Iepakojuma īpašība
  Tirdzniecības iepakojums
 • Iepakojuma veids
  Speciālā palete
 • Skaits vienā slānī
  1
 • Platums bez iepakojuma
  1547.0 mm
 • Minimālais pasūtījuma daudzums
  1
 • Skaits uz paletes
  1

Piedāvājuma teksts

EN 12845 atbilstoša spiediena paaugstināšanas iekārta kā pilnībā automātiska, ugunsdzēšanas mērķiem paredzēta kompaktā iekārta.

Sastāv no sūkņa ar horizontālu pamata rāmi – EN 733 – ar demontējamu savienojuma elementu, elektromotoru un membrānas tipa spiedientvertni (tilpums: 20 l), kā arī sadales skapi, iestiprinātu izturīgā stiprinājuma konstrukcijā.

Elektromotoram paredzēts SC-Fire E modelis, aprīkots ar Smart Controller, izturīga konstrukcija no īpaša profila detaļām ar autokāram paredzētiem izvirzījumiem un āķiem, lai nodrošinātu ērtu un drošu transportēšanu. Izplūdes sadalītāja stiprinājums ar pāriestatāmu augstumu un īpašu pamatu rāmi, kas būtiski samazina vibrācijas pārnesi un palielina uzticamību, kā arī darbmūžu.

Cirkulācijas loks ar dubulto spiediena slēdzi, manometru, pretvārstu, galvenā sūkņa automātiskās ieslēgšanas vārstu (nodrošināts pret neatļautu izmantošanu). Kabeļi ir ievietoti konstrukcijā un aizsargāti pret satricinājumiem un iegriezumiem. Sērijveidā aprīkoti ar tieši pie galvenā sūkņa korpusa uzstādītas membrānas, lai samazinātu pārkaršanu nulles sūknēšanas daudzuma laikā.

EN 12845 atbilstoša, ugunsdzēsības ierīcēm paredzēta SC Fire E vadības ierīce.

Vadības ierīce ir iebūvēta lokšņu tērauda korpusā, atbilstoši aizsardzības klasei IP54.

Augstāko vadības ierīces kvalitāti un maksimāli vienkāršu lietošanu nodrošina SC Fire vadības ierīce ar simbolu šķidro kristālu displeju, ērta lietotāju vadība ar vienkāršu izvēlņu struktūru; nospiežamie un grozāmie slēdži nodrošina ātru parametru ievadi. Komunikācijai gatava vadības un iestatīšanas ierīce iekārtas darbības kontrolei.

Iekārtas vadojums un caurules ir sagatavotas pievienošanai un tā ir uzmontēta uz pamatrāmja.

Pieplūdes spiediens:

Veicot sistēmas konfigurācijas plānošanu, ņemiet vērā maksimālo pieplūdes spiedienu (skatiet tehniskos parametrus). Maksimāli pieļaujamais pieplūdes spiediens ir sistēmas maksimāla darba spiediena starpība, kas ir atbilstoši samazināta par vērā ņemamo maksimālo sūkņa sūknēšanas augstumu (ja Q = 0). Laistīšanas sistēmām atbilstoši EN 12845 maksimālais ūdens spiediens drīkst būt 12 bar. Laistīšanas sistēmām ar ļoti stāvu kāpumu, kurās augstuma atšķirība starp augstāko un zemāko smidzinātāju ir vairāk kā 45 m, ūdens spiediens sūkņa izplūdē vai caurulēs var būt lielāks kā 12 bar - ja vien iekārtas sastāvdaļas ir paredzētas šādam spiediena līmenim.

Spiediena paaugstināšanas sūkņa uzstādīšana iesūkšanas apstākļos.

Galvenajam sūknim jāuzstāda pieplūdes tvertne ar spiediena caurules pieslēgumu virs sūkņa.

Sūknēšanas plūsma

Līdz 750 m³/h (208 l/s) galvenā sūkņa sistēmas konfigurācija.

Vadības ierīce/vadības mehānisms dzēšanas ūdens piegādes sistēmām

Wilo-Control SC-Fire E (galvenais sūknis ar elektromotoru)

Aparatūra:

Pilnībā elektroniska centrālā vadības ierīce, uzstādīta krāsotā tērauda korpusā, aizsardzības klase IP54, vadības ierīces un displeja uz priekšējām durvīm

Īpašības un funkcijas:

Vadības ierīces dizains ir atkarīgs no pieslēgtā sūkņa jaudas (ieslēgšana, izmantojot DOL vai zvaigznes-trijstūra slēgumu). Iekārtai ir šādas sastāvdaļas:

 • Galvenais slēdzis: vadības ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai (neatļautas lietošanas gadījuma ugunsgrēka laikā).
 • Displejs: Sadales skapja durvīs uzstādītais displejs vadībai un rādījumiem. Rāda sūkņa vadības datus un ar simbolu un skaitļu kodu kombināciju sūkņa un vadības un regulēšanas ierīces darbības režīmu. Izvēlnes izvēle, kā arī parametru ievadīšana tiek veikta ar „sarkano pogu”.
 • Mikroprocesors ar „Soft-SPS”: Mikroprocesora SPS (Soft-SPS), īstenots, izmantojot programmēšanu, barošanas bloks un E/A vadojums. Programmēšanas konfigurācija ir atkarīga no sistēmas un laistīšanas iekārtas
 • Indikatori: Longlife indikatoru lampiņas rāda sūkņa darbgatavību un darbību, spiediena slēdža un pludiņslēdža ieslēgšanu, kļūdainu ieslēgšanu, kopējo kļūdu, manuālu ieslēgšanu un izslēgšanu
 • Taustiņi: Manuālas ieslēgšanas un izslēgšanas, lampiņu pārbaudes un trauksmju un brīdinājumu ziņojumu apstiprināšanas nospiežamie taustiņi
 • Drošinātājs: Drošinātāji, kas vismaz 20 s pieļauj ieslēgšanas strāvu
 • Dzinēja ieslēgšanās: Slēgšanas aizsardzība tiešajam slēgumam, līdz 22 kW, ja jauda ir lielāka, ieslēgšana, izmantojot zvaigznes-trīsstūra slēgumu
 • Motora aizsardzība: Tikai signāla padevei
 • Ūdensapgādes kontrole: ar pludiņslēdzi, lai ūdens līmenis vienmēr sasniegtu vismaz 2/3 no iesūkšanas tvertnes.
 • Jaudas kontrole: Barošana un sūkņa jauda
 • Signāla ziņojuma apkopojums: Visu veidu kļūdas tiek attēlotas ar kopēju kļūdu indikatoru
 • Individuāls signāla ziņojums: Izmantojot individuālu kļūdu indikatoru, tiek attēlots svarīgākais kļūdas ziņojums - kļūdaina ieslēgšana
 • Kļūdu ziņojums un apstiprināšana: Visi kļūdu ziņojumi tiek attēloti ar gaismas diodēm, displejā parādīti kā kļūdu kodi un tos jāapstiprina

Programmatūra:

 • Rūpnīcā ieprogrammēta pilnīgi automātiskai darbībai
 • Informācija par spriegumu, strāvas stiprumu un sūkņa jaudu
 • Izvēlnes navigācija ar simbolu attēlošanu

Atbilst šādiem standartiem:

 • fiksētas ugunsdzēšanas iekārtas - Automātiskas laistīšanas iekārtas (EN 12845), daļa, kas attiecas uz sūkņiem ar elektromotoru,
 • Mašīnu elektroaprīkojums (EN 60204-1)
 • Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti (EN 61439-1 un EN 61439-2)
 • EMS – Traucējumnoturība industriālā vidē (EN 61000-6-2)
 • EMS – Emisijas standarts dzīvojamām vidēm, tirdzniecības un vieglās rūpniecības telpām un platībām (EN 61000-6-3)

Darbības apraksts:

Ar Wilo SC-Fire E vadības ierīcēm iespējams vadīt sūkņus ar elektromotoru, sūkņu pārvaldības sensorus, kā arī informācijas līmeni. SC mezgls tiek vadīts, izmantojot mikroprocesoru ar „Soft-SPS”. Tas paredzēts dzēšanas ūdens apgādes spiediena paaugstināšanas iekārtu nepieciešamo funkciju vadīšanai un regulēšanai atbilstoši EN 12845 pārbaudes nolūkos un laistīšanas iekārtas darbībai.

Ugunsdzēšanas mezgla darbības loģika balstās uz sūkņa ieslēgšanas spiediena slēdžu kaskādes kalibrēšanu.

Ja viena vai vairāku cirkulācijas loku atvēršanas, vai bojāta smidzinātāja dēļ ir nepieciešams lielāks ūdens daudzums, spiediens sistēmā samazinās. Vienlaikus SC-Fire Controller ieslēdz galveno sūkni. Tiklīdz tiek aizvērts laistīšanas cirkulācijas loks vai aizbīdnis, kas nodrošina ūdens padevi smidzināšanas galvām, sistēmā tiek izveidots apstādināšanas spiediens (gaidstāves spiediens). Šajā gadījumā nospiediet SC-Fire apturēšanas taustiņus, lai apturētu sūkni.

Papildu informācija:

Būtiska Smart Controller SC-Fire priekšrocība ir atzītās Wilo „sarkanās pogas” tehnoloģijas draudzīgums lietotājam. SC kodols ir „Soft SPS” programmējamā vadības ierīce ar atmiņu, kas balstās tikai uz apjomīgo Wilo pieredzi. Visa programmēšana tiek veikta iekšēji. Līdz ar to šīs jaunās paaudzes vadības ierīces iespējams izmantot dažādi, un visos tirgos tās atbilst klientam nepieciešamajām prasībām.

Ekspluatācijas dati
 • Sūknējamais šķidrums
  Water
 • Atļautie šķidrumi
  Water
 • Sūknēšanas augstums, maks.
  128.00 m
 • Min. šķidruma temperatūra
  3 °C
 • Maks. šķidruma temperatūra
  50 °C
 • Maks. apkārtējā gaisa temperatūra
  40 °C
 • Pieplūdes spiediens
  0.59 bar
Motoru parametri
 • Motora mehāniskā nominālā jauda
  7.50 kW
 • Jaudas koeficients
  0.88
 • Aizsardzības pakāpe
  IP54
Materiāli
 • Sūkņa korpuss
  5.1301, EN-GJL-250
 • Darba rats
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Vārpsta
  1.4057, X20CrNi17-2
Informācija par pasūtījumu izvietošanu
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiFire EN 50/160-154-7.5 E
 • Neto svars apm.
  410 kg
 • Apraksts
  4183669

Downloads

Wilo-MVIL

Preces numurs 4086201
Izlaide 1502
Izpildījuma numurs 03
Sānu formāts A4
Lappušu skaits 13

PDF (1 MB)

Lejupielādēt

Wilo-SiFire EN

Lappušu skaits 36

PDF (7 MB)

Lejupielādēt

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Preces numurs 2541367
Izlaide 1510
Izpildījuma numurs 02
Sānu formāts A4
Lappušu skaits 34

PDF (2 MB)

Lejupielādēt

Wilo-Control SC-Fire Electric

Preces numurs 2539954, 2541365, 2541366
Izlaide 1510
Izpildījuma numurs 02
Sānu formāts A4
Lappušu skaits 31

PDF (2 MB)

Lejupielādēt

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Lappušu skaits 10

PDF (885 kB)

Lejupielādēt

PDF: SiFire EN 50/160-154-7.5 E

Konfigurēt

Lapas izvēle

Lapas formāts

Neobligāta informācija

Jūs varat norādīt savu personīgo informāciju, ko Jūs vēlaties atspoguļot galvenē.

Saglabāšana