SiFire Easy 32/250-257-31.5 DJ

Datu lapa

Materiāli
 • Sūkņa korpuss
  5.1301, EN-GJL-250
 • Darba rats
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Vārpsta
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Blīvējuma materiāls
  EPDM
Ekspluatācijas dati
 • Min. šķidruma temperatūra
  3 °C
 • Maks. šķidruma temperatūra
  50 °C
 • Maks. apkārtējā gaisa temperatūra
  40 °C
Motoru parametri
 • Aizsardzības pakāpe
  IP54
Informācija par pasūtījumu izvietošanu
 • Neto svars apm.
  920 kg
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiFire Easy 32/250-257-31.5 DJ
 • Apraksts
  4205226

Raksturlīknes

SiFire Easy 32/250

SiFire Easy 32/250
SiFire Easy 32/250

Pasūtīšanas informācija

Information for order placements
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiFire Easy 32/250-257-31.5 DJ
 • EAN skaitlis
  4048482661933
 • Apraksts
  4205226
 • Bruto svars apm.
  978.0 kg
 • Neto svars apm.
  920 kg
 • Kopējais garums
  1026.0 mm
 • Augstums bez iepakojuma
  1589 mm
 • Krāsa
  zaļš/melns/sudrabs
 • Iepakojuma īpašība
  Tirdzniecības iepakojums
 • Iepakojuma veids
  Speciālā palete
 • Skaits vienā slānī
  1
 • Platums bez iepakojuma
  2098.0 mm
 • Minimālais pasūtījuma daudzums
  1
 • Skaits uz paletes
  1

Piedāvājuma teksts

EN 12845 atbilstoša spiediena paaugstināšanas iekārta kā pilnībā automātiska, ugunsdzēšanas mērķiem paredzēta kompaktā iekārta.

Sastāv no sūkņa ar horizontālu pamata rāmi – EN 733 – ar demontējamu savienojuma elementu, dīzeļdzinēju un membrānas tipa spiedientvertni (tilpums: 20 l), kā arī sadales skapja, kas nostiprināts uz robustas stiprinājuma konstrukcijas.

Dīzeļdzinējiem paredzēts EC-Fire D modelis, aprīkots ar Easy Controller, izturīga konstrukcija no īpaša profila detaļām ar autokāram paredzētiem izvirzījumiem un āķiem, lai nodrošinātu ērtu un drošu transportēšanu. Izplūdes sadalītāja stiprinājums ar pāriestatāmu augstumu un īpašu dīzeļdzinēja pamatu rāmi, kas būtiski samazina vibrācijas pārnesi un palielina uzticamību, kā arī darbmūžu.

Cirkulācijas loks ar dubulto spiediena slēdzi, manometru, pretvārstu, galvenā sūkņa automātiskās ieslēgšanas vārstu (nodrošināts pret neatļautu izmantošanu). Kabeļi ir ievietoti konstrukcijā un aizsargāti pret satricinājumiem un iegriezumiem. Sērijveidā aprīkoti ar tieši pie galvenā sūkņa korpusa uzstādītas membrānas, lai samazinātu pārkaršanu nulles sūknēšanas daudzuma laikā.

Degvielas tvertne ar uzpildes līmeņa sensoru un pietiekošu tilpumu sešu stundu autonomai darbībai, kā arī 2 akumulatoriem pie pamatu rāmja un akumulatora lādēšanas ierīci pie EC-Fire sadales skapja.

Neatkarīgs pamatu rāmis pret virbācijām dīzeļdzinēja sūknim.

Ugunsdzēsības ierīcēm paredzēta vadības ierīce EC Fire D, kas atbilst EN 12845.

Vadības ierīce ir iebūvēta lokšņu tērauda korpusā, atbilstoši aizsardzības klasei IP54.

EC-Fire vadības sistēma ar tiešu faktiskā ekspluatācijas statusa rādījumu nodrošina augstu regulēšanas precizitāti un vienkāršu vadību ar simbolu daudzvalodu šķidro kristālu displeju, viegla lietotāju pārvaldība ar vienkāršu izvēlņu struktūru, nospiežami slēdži ātrai parametru iestatīšanai.. Komunikācijai gatava vadības un iestatīšanas ierīce iekārtas darbības kontrolei.

Iekārtas vadojums un caurules ir sagatavotas pievienošanai un tā ir uzmontēta uz pamatrāmja.

Pieplūdes spiediens:

Veicot sistēmas konfigurācijas plānošanu, ņemiet vērā maksimālo pieplūdes spiedienu (skatiet tehniskos parametrus). Maksimāli pieļaujamais pieplūdes spiediens ir sistēmas maksimāla darba spiediena starpība, kas ir atbilstoši samazināta par vērā ņemamo maksimālo sūkņa sūknēšanas augstumu (ja Q = 0). Laistīšanas sistēmām atbilstoši EN 12845 maksimālais ūdens spiediens drīkst būt 12 bar. Laistīšanas sistēmām ar ļoti stāvu kāpumu, kurās augstuma atšķirība starp augstāko un zemāko smidzinātāju ir vairāk kā 45 m, ūdens spiediens sūkņa izplūdē vai caurulēs var būt lielāks kā 12 bar - ja vien iekārtas sastāvdaļas ir paredzētas šādam spiediena līmenim.

Spiediena paaugstināšanas sūkņa uzstādīšana iesūkšanas apstākļos.

Galvenajam sūknim jāuzstāda pieplūdes tvertne ar spiediena caurules pieslēgumu virs sūkņa.

Sūknēšanas plūsma

Līdz 750 m³/h (208 l/s) galvenā sūkņa sistēmas konfigurācija.

Vadības ierīce/vadības mehānisms dzēšanas ūdens piegādes sistēmām

Wilo-Control EC-Fire D (galvenais sūknis ar dīzeļdzinēju)

Aparatūra:

Pilnībā elektroniska centrālā vadības ierīce, uzstādīta krāsotā tērauda korpusā, aizsardzības klase IP54, vadības ierīces un displeja uz priekšējām durvīm

Īpašības un funkcijas:

Vadības ierīces dizains ir atkarīgs no pieslēgtā sūkņa jaudas. Iekārtai ir šādas sastāvdaļas:

 • Galvenais slēdzis: vadības ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai (neatļautas lietošanas gadījuma ugunsgrēka laikā).
 • Displejs: Sadales skapja durvīs uzstādītais displejs vadībai un rādījumiem. Izmantojot simbolu un skaitļu kodu kombināciju, rāda sūkņa, kā arī vadības un regulēšanas ierīces vadības ekspluatācijas datus un ekspluatācijas režīmu. Izvēlnes izvēli un parametru ievadi veic, izmantojot priekšējo durvju spiežamtaustiņus
 • Mikroprocesors: mikroprocesors ar SPS programmatūras tehnisko nodrošinājumu, sprieguma pārveidotāju un ievadizvades pieslēgumiem. Programmēšanas konfigurācija ir atkarīga no iekārtas un laistīšanas iekārtas
 • Indikatori: Longlife indikatoru lampiņas rāda: sūkņa darbību, spiediena slēdža ieslēgšanos, pludiņslēdža ieslēgšanos, automātiskā režīma izslēgšanu, dzinēja apsildes izslēgšanu, temperatūras trauksmi, eļļas spiediena trauksmi, kļūdainu ieslēgšanu, siksnas trauksmi, zemu degvielas līmeni, aktivizētu akumulatora uzlādes ierīci, zemu akumulatora uzlādes līmeni, akumulatora uzlādes ierīces trauksmi, manuālo izslēgšanu.
 • Taustiņi: manuālas izslēgšanas, manuālas ieslēgšanas akumulatora A, manuālas ieslēgšanas akumulatora B, lampiņu pārbaudes, trauksmju un brīdinājumu ziņojumu apstiprināšanas, kā arī izvēlnes izvēles spiedtaustiņi.
 • Drošinātājs: apsildes un akumulatora uzlādes ierīces drošinātāji sadales skapī
 • Dzinēja ieslēgšanās: automātisks ieslēgšanas process, izmantojot divus dažādus akumulatorus, vai tieši, izmantojot ieslēgšanas taustiņu uz priekšējā paneļa.
 • Motora aizsardzība: Tipisku dīzeļdzinēja darbības parametru kontrole (temperatūra, eļļas spiediens utt.) bez izslēgšanas
 • Jaudas kontrole: dīzeļdzinēja apgriezienu skaita kontrole
 • Akumulatoru kontrole: uzlādes sprieguma, uzlādes strāvas un uzlādes kļūdu kontrole
 • Ūdensapgādes kontrole: ar pludiņslēdzi, lai ūdens līmenis vienmēr sasniegtu vismaz 2/3 no iesūkšanas tvertnes.
 • Strāvas apgādes kontrole: Akumulatora lādēšanas iekārtas kļūdas ziņojums barošanas atteices gadījumā
 • Signāla ziņojuma apkopojums: Visu veidu kļūdas tiek attēlotas ar kopēju kļūdu indikatoru
 • Individuāls signāla ziņojums: Svarīgas atsevišķas kļūdas tiek rādītas ar atsevišķu kļūdu indikatoru palīdzību
 • Kļūdu ziņojums un apstiprināšana: visi kļūdu ziņojumi tiek attēloti ar gaismas diodēm un ir jāapstiprina

Programmatūra:

 • Rūpnīcā ieprogrammēta pilnīgi automātiskai darbībai
 • Informācija par dzinēja apgriezienu skaitu, lādēšanas spriegumu un strāvu.
 • Izvēlnes navigācija ar teksta rādījumu.

Atbilst šādiem standartiem:

 • fiksētas ugunsdzēšanas iekārtas - Automātiskas laistīšanas iekārtas (EN 12845), daļa, kas attiecas uz sūkņiem ar dīzeļdzinēju,
 • Mašīnu elektroaprīkojums (EN 60204-1)
 • Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti (EN 61439-1 un EN 61439-2)
 • EMS – traucējumnoturība industriālā vidē (EN 61000-6-2)
 • EMS – emisijas standarts dzīvojamām vidēm, tirdzniecības un vieglās rūpniecības telpām un platībām (EN 61000-6-3)

Darbības apraksts:

Ar Wilo EC-Fire D vadības ierīcēm iespējams vadīt sūkņus ar dīzeļdzinēju, sūkņu pārvaldības sensorus, kā arī informācijas līmeni. Mikroprocesora vadības ierīce ir paredzēta visu spiediena paaugstināšanas iekārtas nepieciešamo funkciju vadībai un regulēšanai atbilstoši EN 12845, var izmantot pārbaudes mērķiem vai faktiskā smidzināšanas iekārtā.

Ugunsdzēsības mezgla darbības loģika ir balstīta uz sūkņa ieslēgšanas spiediena slēdžu kaskādes kalibrēšanu. Ja viena vai vairāku cirkulācijas loku atvēršanas, vai bojāta smidzinātāja dēļ ir nepieciešams lielāks ūdens daudzums, sistēmas spiediens samazinās. Tas izraisa galvenā sūkņa aktivizāciju ar vadības ierīci.

Aizverot laistīšanas cirkulācijas loku vai aizbīdni, kas nodrošina ūdens padevi uz smidzināšanas galvām, sistēmā tiek nodrošināts apkopes spiediens. Lai šādā gadījumā apturētu sūkni, nospiediet apstādināšanas taustiņus uz priekšējām durvīm.

Wilo-Control EC-Fire J (Jockey sūknis ar elektromotoru)

Aparatūra:

Pilnībā elektromehāniska vadības ierīce, uzstādīta krāsotā tērauda korpusā, aizsardzības klase IP54, vadības ierīces un displeja uz priekšējām durvīm

Īpašības un funkcijas:

Vadības ierīces dizains ir atkarīgs no pieslēgtā sūkņa jaudas. Iekārtai ir šādas sastāvdaļas:

 • Galvenais slēdzis: vadības ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai
 • Indikatori: Longlife indikatoru lampiņas, kas rāda sūkņu darbgatavību, sūkņa darbību un kopējās kļūdas.
 • Slēdzis: Grozāmais slēdzis manuālā vai automātiskā režīma iestatīšanai
 • Dzinēja ieslēgšanās: Tiešā aizsardzība
 • Motora aizsardzība: Slēdzis aizsardzībai pret īssavienojumiem un pārslodzēm
 • Individuāls signāla ziņojums: Motora kļūdas ziņojumi (īssavienojums, pārslodze)
 • Kļūdu ziņojums un apstiprināšana: Motora kļūdas ziņojums tiek rādīts ar atbilstošām gaismas diodēm. Apstiprināšana tiek veikta, no jauna ieslēdzot motora aizsardzības slēdzi.

Atbilst šādiem standartiem:

 • fiksētas ugunsdzēšanas iekārtas - Automātiskas laistīšanas iekārtas (EN 12845), daļa, kas attiecas uz Jockey sūkņiem,
 • Mašīnu elektroaprīkojums (EN 60204-1)
 • Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti (EN 61439-1 un EN 61439-2)
 • EMS – Traucējumnoturība industriālā vidē (EN 61000-6-2)
 • EMS – Emisijas standarts dzīvojamām vidēm, tirdzniecības un vieglās rūpniecības telpām un platībām (EN 61000-6-3)

Darbības apraksts:

Ar Wilo-Control EC-Fire J mezgliem atbilstoši EN 12845 var vadīt Jockey sūkņus ar elektromotoru un sensoriem, turklāt tie nodrošina arī darbību pārbaudes nolūkos, kā arī laistīšanas iekārtas darbību.

Ugunsdzēšanas mezgla darbības loģika balstās uz sūkņa ieslēgšanas spiediena slēdžu kaskādes kalibrēšanu.

Spiediena paaugstināšanai paredzētais Jockey sūknis tiek ieslēgts pirmais un nodrošina, lai sistēma būtu pildīta ar ūdeni un paliktu zem spiediena. Tas tiek ieslēgts, ja sistēmā samazinās spiediens. Ieslēgšanas un izslēgšanas regulēšana tiek veikta ar pareizi kalibrētu spiediena slēdzi.

Ekspluatācijas dati
 • Sūknējamais šķidrums
  Water
 • Atļautie šķidrumi
  Water
 • Min. šķidruma temperatūra
  3 °C
 • Maks. šķidruma temperatūra
  50 °C
 • Maks. apkārtējā gaisa temperatūra
  40 °C
 • Pieplūdes spiediens
  0.98 bar
Motoru parametri
 • Aizsardzības pakāpe
  IP54
Materiāli
 • Sūkņa korpuss
  5.1301, EN-GJL-250
 • Darba rats
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Vārpsta
  1.4057, X20CrNi17-2
 • Blīvējuma materiāls
  EPDM
Informācija par pasūtījumu izvietošanu
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiFire Easy 32/250-257-31.5 DJ
 • Neto svars apm.
  920 kg
 • Apraksts
  4205226

Downloads

Wilo-SiFire Easy

Preces numurs 4206363
Izlaide 1801
Izpildījuma numurs 02
Sānu formāts 209.9 x 297.0 mm
Lappušu skaits 48

PDF (6 MB)

Lejupielādēt

PDF: SiFire Easy 32/250-257-31.5 DJ

Konfigurēt

Lapas izvēle

Lapas formāts

Neobligāta informācija

Jūs varat norādīt savu personīgo informāciju, ko Jūs vēlaties atspoguļot galvenē.

Saglabāšana