SiFire Easy 65/250-252-47.7 D

Datu lapa

Hidrauliskie parametri
 • Pieplūdes spiediens
  10 bar
 • Maksimālais darba spiediens PN
  10 bar
 • Min. šķidruma temperatūra Tmin
  3 °C
 • Maks. šķidruma temperatūra Tmax
  50 °C
 • Apkārtējā gaisa temperatūra, min. Tmin
  5 °C
 • Maks. apkārtējā gaisa temperatūra Tmax
  40 °C
Materiāli
 • Sūkņa korpuss
  EN-GJL-250
 • Darba rats
  1.4408
 • Vārpsta
  1.4057
Informācija par pasūtījumu izvietošanu
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiFire Easy 65/250-252-47.7 D
 • EAN skaitlis
  4048482661742
 • Artikula numurs
  4205207
 • Neto svars apm. m
  953 kg
 • Bruto svars apm. m
  1011.0 kg
 • Garums ar iepakojumu
  1226 mm
 • Augstums ar iepakojumu
  1928 mm
 • Platums ar iepakojumu
  2296 mm
 • Iepakojuma īpašība
  Tirdzniecības iepakojums
 • Iepakojuma veids
  Speciālā palete
 • Minimālais pasūtījuma daudzums
  1

Piedāvājuma teksts

EN 12845 atbilstoša spiediena paaugstināšanas iekārta kā pilnībā automātiska, ugunsdzēšanas mērķiem paredzēta kompaktā iekārta.

Sastāv no sūkņa ar horizontālu pamata rāmi – EN 733 – ar demontējamu savienojuma elementu, dīzeļdzinēju un membrānas tipa spiedientvertni (tilpums: 20 l), kā arī sadales skapi, iestiprinātu izturīgā stiprinājuma konstrukcijā.

Dīzeļdzinējiem paredzēts EC-Fire D modelis, aprīkots ar Easy Controller, izturīga konstrukcija no īpaša profila detaļām ar autokāram paredzētiem izvirzījumiem un āķiem, lai nodrošinātu ērtu un drošu transportēšanu. Izplūdes sadalītāja stiprinājums ar pāriestatāmu augstumu un īpašu dīzeļdzinēja pamatu rāmi, kas būtiski samazina vibrācijas pārnesi un palielina uzticamību, kā arī darbmūžu.

Cirkulācijas loks ar dubulto spiediena slēdzi, manometru, pretvārstu, galvenā sūkņa automātiskās ieslēgšanas vārstu (nodrošināts pret neatļautu izmantošanu). Kabeļi ir ievietoti konstrukcijā un aizsargāti pret satricinājumiem un iegriezumiem. Sērijveidā aprīkoti ar tieši pie galvenā sūkņa korpusa uzstādītas membrānas, lai samazinātu pārkaršanu nulles sūknēšanas daudzuma laikā.

Degvielas tvertne ar uzpildes līmeņa sensoru un pietiekošu tilpumu sešu stundu autonomai darbībai, kā arī 2 akumulatoriem pie pamatu rāmja un akumulatora lādēšanas ierīci pie EC Fire sadales skapja.

Neatkarīgs pamatu rāmis pret virbācijām dīzeļdzinēja sūknim.

Ugunsdzēsības ierīcēm paredzēta vadības ierīce EC Fire D, kas atbilst EN 12845.

Vadības ierīce ir iebūvēta lokšņu tērauda korpusā, atbilstoši aizsardzības klasei IP54.

EC-Fire vadības sistēma ar tiešu faktiskā ekspluatācijas statusa rādījumu nodrošina augstu regulēšanas precizitāti un vienkāršu vadību ar simbolu daudzvalodu šķidro kristālu displeju, viegla lietotāju pārvaldība ar vienkāršu izvēlņu struktūru, nospiežami slēdži ātrai parametru iestatīšanai.. Komunikācijai gatava vadības un iestatīšanas ierīce iekārtas darbības kontrolei.

Iekārtas vadojums un caurules ir sagatavotas pievienošanai un tā ir uzmontēta uz pamatrāmja.

Pieplūdes spiediens:

Veicot sistēmas konfigurācijas plānošanu, ņemiet vērā maksimālo pieplūdes spiedienu (skatiet tehniskos parametrus). Maksimāli pieļaujamais pieplūdes spiediens ir sistēmas maksimāla darba spiediena starpība, kas ir atbilstoši samazināta par vērā ņemamo maksimālo sūkņa sūknēšanas augstumu (ja Q = 0). Laistīšanas sistēmām atbilstoši EN 12845 maksimālais ūdens spiediens drīkst būt 12 bar. Laistīšanas sistēmām ar ļoti stāvu kāpumu, kurās augstuma atšķirība starp augstāko un zemāko smidzinātāju ir vairāk kā 45 m, ūdens spiediens sūkņa izplūdē vai caurulēs var būt lielāks kā 12 bar - ja vien iekārtas sastāvdaļas ir paredzētas šādam spiediena līmenim.

Spiediena paaugstināšanas sūkņa uzstādīšana iesūkšanas apstākļos.

Galvenajam sūknim jāuzstāda pieplūdes tvertne ar spiediena caurules pieslēgumu virs sūkņa.

Sūknēšanas plūsma

Līdz 350 m³/h (97 l/s) galvenā sūkņa sistēmas konfigurācija.

Vadības ierīce/vadības mehānisms dzēšanas ūdens piegādes sistēmām

Wilo-Control EC-Fire D (galvenais sūknis ar dīzeļdzinēju)

Aparatūra:

Pilnībā elektroniska centrālā vadības ierīce, uzstādīta krāsotā tērauda korpusā, aizsardzības klase IP54, vadības ierīces un displeja uz priekšējām durvīm

Īpašības un funkcijas:

Vadības ierīces dizains ir atkarīgs no pieslēgtā sūkņa jaudas. Iekārtai ir šādas sastāvdaļas:

 • Galvenais slēdzis: vadības ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai (neatļautas lietošanas gadījuma ugunsgrēka laikā).
 • Displejs: Sadales skapja durvīs uzstādītais displejs vadībai un rādījumiem. Izmantojot simbolu un skaitļu kodu kombināciju, rāda sūkņa, kā arī vadības un regulēšanas ierīces vadības ekspluatācijas datus un ekspluatācijas režīmu. Izvēlnes izvēli un parametru ievadi veic, izmantojot priekšējo durvju spiežamtaustiņus
 • Mikroprocesors: mikroprocesors ar SPS programmatūras tehnisko nodrošinājumu, sprieguma pārveidotāju un ievadizvades pieslēgumiem. Programmēšanas konfigurācija ir atkarīga no iekārtas un laistīšanas iekārtas
 • Indikatori: Longlife indikatoru lampiņas rāda: sūkņa darbību, spiediena slēdža ieslēgšanos, pludiņslēdža ieslēgšanos, automātiskā režīma izslēgšanu, dzinēja apsildes izslēgšanu, temperatūras trauksmi, eļļas spiediena trauksmi, kļūdainu ieslēgšanu, siksnas trauksmi, zemu degvielas līmeni, aktivizētu akumulatora uzlādes ierīci, zemu akumulatora uzlādes līmeni, akumulatora uzlādes ierīces trauksmi, manuālo izslēgšanu.
 • Taustiņi: manuālas izslēgšanas, manuālas ieslēgšanas akumulatora A, manuālas ieslēgšanas akumulatora B, lampiņu pārbaudes, trauksmju un brīdinājumu ziņojumu apstiprināšanas, kā arī izvēlnes izvēles spiedtaustiņi.
 • Drošinātājs: apsildes un akumulatora uzlādes ierīces drošinātāji sadales skapī
 • Dzinēja ieslēgšanās: automātisks ieslēgšanas process, izmantojot divus dažādus akumulatorus, vai tieši, izmantojot ieslēgšanas taustiņu uz priekšējā paneļa.
 • Motora aizsardzība: Tipisku dīzeļdzinēja darbības parametru kontrole (temperatūra, eļļas spiediens utt.) bez izslēgšanas
 • Jaudas kontrole: dīzeļdzinēja apgriezienu skaita kontrole
 • Akumulatoru kontrole: uzlādes sprieguma, uzlādes strāvas un uzlādes kļūdu kontrole
 • Ūdensapgādes kontrole: ar pludiņslēdzi, lai ūdens līmenis vienmēr sasniegtu vismaz 2/3 no iesūkšanas tvertnes.
 • Strāvas apgādes kontrole: Akumulatora lādēšanas iekārtas kļūdas ziņojums barošanas atteices gadījumā
 • Signāla ziņojuma apkopojums: Visu veidu kļūdas tiek attēlotas ar kopēju kļūdu indikatoru
 • Individuāls signāla ziņojums: Svarīgas atsevišķas kļūdas tiek rādītas ar atsevišķu kļūdu indikatoru palīdzību
 • Kļūdu ziņojums un apstiprināšana: visi kļūdu ziņojumi tiek attēloti ar gaismas diodēm un ir jāapstiprina

Programmatūra:

 • Rūpnīcā ieprogrammēta pilnīgi automātiskai darbībai
 • Informācija par dzinēja apgriezienu skaitu, lādēšanas spriegumu un strāvu.
 • Izvēlnes navigācija ar teksta rādījumu.

Atbilst šādiem standartiem:

 • fiksētas ugunsdzēšanas iekārtas - Automātiskas laistīšanas iekārtas (EN 12845), daļa, kas attiecas uz sūkņiem ar dīzeļdzinēju,
 • mašīnu elektriskā aprīkošana (EN 60204-1),
 • zemsprieguma vadības ierīču kombinācijas (DIN EN 61439-1 un EN 61439-2),
 • EMS - traucējumnoturība ražošanas jomā (EN 61000-6-2),
 • EMS - traucējumu emisija dzīvojamajam sektoram, komercsektoram un ražošanas sektoram, kā arī maziem uzņēmumiem (EN 61000-6-3)

Darbības apraksts:

Ar Wilo EC-Fire D vadības ierīcēm iespējams vadīt sūkņus ar dīzeļdzinēju, sūkņu pārvaldības sensorus, kā arī informācijas līmeni. Mikroprocesora vadības ierīce ir paredzēta visu spiediena paaugstināšanas iekārtas nepieciešamo funkciju vadībai un regulēšanai atbilstoši EN 12845, var izmantot pārbaudes mērķiem vai faktiskā smidzināšanas iekārtā.

Ugunsdzēsības mezgla darbības loģika ir balstīta uz sūkņa ieslēgšanas spiediena slēdžu kaskādes kalibrēšanu. Ja viena vai vairāku cirkulācijas loku atvēršanas, vai bojāta smidzinātāja dēļ ir nepieciešams lielāks ūdens daudzums, sistēmas spiediens samazinās. Tas izraisa galvenā sūkņa aktivizāciju ar vadības ierīci.

Aizverot laistīšanas cirkulācijas loku vai aizbīdni, kas nodrošina ūdens padevi uz smidzināšanas galvām, sistēmā tiek nodrošināts apkopes spiediens. Lai šādā gadījumā apturētu sūkni, nospiediet apstādināšanas taustiņus uz priekšējām durvīm.

Ekspluatācijas dati
 • Sūknējamais šķidrums
  Water
 • Maksimālais darba spiediens PN
  10 bar
 • Pieplūdes spiediens
  10 bar
Materiāli
 • Sūkņa korpuss
  EN-GJL-250
 • Darba rats
  1.4408
 • Vārpsta
  1.4057
Informācija par pasūtījumu izvietošanu
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiFire Easy 65/250-252-47.7 D
 • Neto svars apm. m
  953 kg
 • Artikula numurs
  4205207

Raksturlīknes

SiFire Easy 65/200

SiFire Easy 65/200
SiFire Easy 65/200

Pasūtīšanas informācija

Information for order placements
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiFire Easy 65/250-252-47.7 D
 • EAN skaitlis
  4048482661742
 • Artikula numurs
  4205207
 • Bruto svars apm. m
  1011.0 kg
 • Neto svars apm. m
  953 kg
 • Kopējais garums L
  1026.0 mm
 • Augstums bez iepakojuma H
  1798 mm
 • Krāsa
  zaļš/melns/sudrabs
 • Iepakojuma īpašība
  Tirdzniecības iepakojums
 • Iepakojuma veids
  Speciālā palete
 • Skaits vienā slānī
  1
 • Platums bez iepakojuma L
  2096.0 mm
 • Minimālais pasūtījuma daudzums
  1
 • Skaits uz paletes
  1

Downloads

Wilo-SiFire Easy

Preces numurs 4206358
Izlaide 1801
Izpildījuma numurs 02
Sānu formāts 209.9 x 297.0 mm
Lappušu skaits 48

PDF (6 MB)

Lejupielādēt

Wilo-Priming tank 500 L

Preces numurs 4228982
Izlaide 2019-05
Izpildījuma numurs 01
Sānu formāts 209.9 x 297.0 mm
Lappušu skaits 451

PDF (19 MB)

Lejupielādēt

PDF: SiFire Easy 65/250-252-47.7 D

Konfigurēt

Lapas izvēle

Lapas formāts

Neobligāta informācija

Jūs varat norādīt savu personīgo informāciju, ko Jūs vēlaties atspoguļot galvenē.

Saglabāšana