SiFire Easy 80/250-235-55 EJ

Datu lapa

Hidrauliskie parametri
 • Pieplūdes spiediens
  10 bar
 • Maksimālais darba spiediens PN
  10 bar
 • Min. šķidruma temperatūra Tmin
  3 °C
 • Maks. šķidruma temperatūra Tmax
  50 °C
 • Apkārtējā gaisa temperatūra, min. Tmin
  5 °C
 • Maks. apkārtējā gaisa temperatūra Tmax
  40 °C
Materiāli
 • Sūkņa korpuss
  EN-GJL-250
 • Darba rats
  1.4408
 • Vārpsta
  1.4057
 • Blīvējuma materiāls
  EPDM
Informācija par pasūtījumu izvietošanu
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiFire Easy 80/250-235-55 EJ
 • EAN skaitlis
  4048482661315
 • Artikula numurs
  4205164
 • Neto svars apm. m
  1128 kg
 • Bruto svars apm. m
  1186.0 kg
 • Garums ar iepakojumu
  1226 mm
 • Augstums ar iepakojumu
  1940 mm
 • Platums ar iepakojumu
  2296 mm
 • Iepakojuma īpašība
  Tirdzniecības iepakojums
 • Iepakojuma veids
  Speciālā palete
 • Minimālais pasūtījuma daudzums
  1

Piedāvājuma teksts

EN 12845 atbilstoša spiediena paaugstināšanas iekārta kā pilnībā automātiska, ugunsdzēšanas mērķiem paredzēta kompaktā iekārta.

Sastāv no galvenā sūkņa ar horizontālu pamata rāmi – EN 733 – ar demontējamu savienojuma elementu, elektromotoru un daudzpakāpju vertikālu elektrisko Jockey sūkni, membrānas tipa spiedientvertni (tilpums: 20 l), kā arī sadales skapi katram sūknim, iestiprinātu izturīgā stiprinājuma konstrukcijā.

Elektromotoriem paredzēts EC Fire E modelis, aprīkots ar Easy Controller, turklāt par Jockey sūkni tiek izmantots modelis EC-Fire J; izturīga konstrukcija no īpaša profila detaļām ar autokāram paredzētiem izvirzījumiem un āķiem, lai nodrošinātu ērtu un drošu transportēšanu. Izplūdes sadalītāja stiprinājums ar pāriestatāmu augstumu un īpašu pamatu rāmi, kas būtiski samazina vibrācijas pārnesi un palielina uzticamību, kā arī darbmūžu.

Cirkulācijas loks ar dubulto spiediena slēdzi, manometru, pretvārstu, galvenā sūkņa automātiskās ieslēgšanas vārstu (nodrošināts pret neatļautu izmantošanu). Kabeļi ir ievietoti konstrukcijā un aizsargāti pret satricinājumiem un iegriezumiem. Sērijveidā aprīkoti ar tieši pie galvenā sūkņa korpusa uzstādītas membrānas, lai samazinātu pārkaršanu nulles sūknēšanas daudzuma laikā.

Vadības ierīces EC-Fire E un EC-Fire J, paredzētas EN 12845 atbilstošām ugunsdzēsības sistēmām.

Vadības ierīces ir iebūvētas lokšņu tērauda korpusā, atbilstoši aizsardzības klasei IP54.

EC-Fire vadības sistēma ar tiešu faktiskā ekspluatācijas statusa rādījumu nodrošina augstu regulēšanas precizitāti un vienkāršu vadību ar simbolu daudzvalodu šķidro kristālu displeju, viegla lietotāju pārvaldība ar vienkāršu izvēlņu struktūru, nospiežami slēdži ātrai parametru iestatīšanai.. Komunikācijai gatava vadības un iestatīšanas ierīce iekārtas darbības kontrolei.

Iekārtas vadojums un caurules ir sagatavotas pievienošanai un tā ir uzmontēta uz pamatrāmja.

Pieplūdes spiediens:

Veicot sistēmas konfigurācijas plānošanu, ņemiet vērā maksimālo pieplūdes spiedienu (skatiet tehniskos parametrus). Maksimāli pieļaujamais pieplūdes spiediens ir sistēmas maksimāla darba spiediena starpība, kas ir atbilstoši samazināta par vērā ņemamo maksimālo sūkņa sūknēšanas augstumu (ja Q = 0). Laistīšanas sistēmām atbilstoši EN 12845 maksimālais ūdens spiediens drīkst būt 12 bar. Laistīšanas sistēmām ar ļoti stāvu kāpumu, kurās augstuma atšķirība starp augstāko un zemāko smidzinātāju ir vairāk kā 45 m, ūdens spiediens sūkņa izplūdē vai caurulēs var būt lielāks kā 12 bar - ja vien iekārtas sastāvdaļas ir paredzētas šādam spiediena līmenim.

Spiediena paaugstināšanas sūkņa uzstādīšana iesūkšanas apstākļos.

Galvenajam sūknim jāuzstāda pieplūdes tvertne ar spiediena caurules pieslēgumu virs sūkņa.

Sūknēšanas plūsma

Līdz 350 m³/h (97 l/s) galvenā sūkņa sistēmas konfigurācija.

Vadības ierīces/vadības mehānismi dzēšanas ūdens piegādes sistēmām

Wilo-Control EC-Fire E (galvenais sūknis ar elektromotoru)

Aparatūra:

Pilnībā elektroniska centrālā vadības ierīce, uzstādīta krāsotā tērauda korpusā, aizsardzības klase IP54, vadības ierīces un displeja uz priekšējām durvīm

Īpašības un funkcijas:

Vadības ierīces dizains ir atkarīgs no pieslēgtā sūkņa jaudas (ieslēgšana, izmantojot DOL vai zvaigznes-trijstūra slēgumu). Iekārtai ir šādas sastāvdaļas:

 • Galvenais slēdzis: vadības ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai (neatļautas lietošanas gadījuma ugunsgrēka laikā).
 • Displejs: Sadales skapja durvīs uzstādītais displejs vadībai un rādījumiem. Izmantojot simbolu un skaitļu kodu kombināciju, rāda sūkņa, kā arī vadības un regulēšanas ierīces vadības ekspluatācijas datus un ekspluatācijas režīmu. Izvēlnes izvēli un parametru ievadi veic, izmantojot priekšējo durvju spiežamtaustiņus
 • Mikroprocesors: mikroprocesors ar SPS programmatūras tehnisko nodrošinājumu, sprieguma pārveidotāju un ievadizvades pieslēgumiem. Programmēšanas konfigurācija ir atkarīga no iekārtas un laistīšanas iekārtas
 • Indikatori: Longlife indikatoru lampiņas attēlo sūkņa darbgatavību, motora un sūkņa ekspluatāciju, spiediena slēdža un pludiņslēdža aktivizāciju, kļūdainu ieslēgšanu, manuālu ieslēgšanu un izslēgšanu
 • Taustiņi: manuālas ieslēgšanas un izslēgšanas, lampiņu pārbaudes un izvēlņu izvēles spiežamtaustiņi.
 • Drošinātājs: Drošinātāji, kas vismaz 20 s pieļauj ieslēgšanas strāvu
 • Dzinēja ieslēgšanās: Slēgšanas aizsardzība tiešajam slēgumam, līdz 22 kW, ja jauda ir lielāka, ieslēgšana, izmantojot zvaigznes-trīsstūra slēgumu
 • Motora aizsardzība: Tikai signāla padevei
 • Ūdensapgādes kontrole: ar pludiņslēdzi, lai ūdens līmenis vienmēr sasniegtu vismaz 2/3 no iesūkšanas tvertnes.
 • Jaudas kontrole: Barošana un sūkņa jauda
 • Signāla ziņojuma apkopojums: Visu veidu kļūdas tiek attēlotas ar kopēju kļūdu indikatoru
 • Individuāls signāla ziņojums: Izmantojot individuālu kļūdu indikatoru, tiek attēlots svarīgākais kļūdas ziņojums - kļūdaina ieslēgšana
 • Kļūdu ziņojums un apstiprināšana: Visi kļūdu ziņojumi tiek attēloti ar gaismas diodēm, displejā parādīti kā kļūdu kodi un tos jāapstiprina

Programmatūra:

 • Rūpnīcā ieprogrammēta pilnīgi automātiskai darbībai
 • Informācija par spriegumu, strāvas stiprumu un sūkņa jaudu
 • Izvēlnes navigācija ar teksta rādījumu.

Atbilst šādiem standartiem:

 • fiksētas ugunsdzēšanas iekārtas - Automātiskas laistīšanas iekārtas (EN 12845), daļa, kas attiecas uz sūkņiem ar elektromotoru,
 • mašīnu elektriskā aprīkošana (EN 60204-1),
 • zemsprieguma vadības ierīču kombinācijas (DIN EN 61439-1 un EN 61439-2),
 • EMS - traucējumnoturība ražošanas jomā (EN 61000-6-2),
 • EMS - traucējumu emisija dzīvojamajam sektoram, komercsektoram un ražošanas sektoram, kā arī maziem uzņēmumiem (EN 61000-6-3)

Darbības apraksts:

Ar Wilo EC-Fire E vadības ierīcēm var vadīt sūkņus ar elektromotoru, sūkņu pārvaldības sensorus, kā arī informācijas līmeni. Mikroprocesora vadības ierīce ir paredzēta visu spiediena paaugstināšanas iekārtas nepieciešamo funkciju vadībai un regulēšanai atbilstoši EN 12845, var izmantot pārbaudes mērķiem vai faktiskā smidzināšanas iekārtā.

Ugunsdzēšanas mezgla darbības loģika balstās uz sūkņa ieslēgšanas spiediena slēdžu kaskādes kalibrēšanu.

Ja viena vai vairāku cirkulācijas loku atvēršanas, vai bojāta smidzinātāja dēļ ir nepieciešams lielāks ūdens daudzums, sistēmas spiediens samazinās. Tas izraisa galvenā sūkņa aktivizāciju ar vadības ierīci. Ja sistēmā ar vairākiem sūkņiem (piem., barošanas problēmu dēļ) neieslēdzas galvenais elektriskais sūknis, tad spiediena samazināšanas dēļ tiek ieslēgts rezerves sūkņa spiediena slēdzis un sāk darboties rezerves sūknis. Dažos gadījumos iespējams izmantot divus vai vairāk elektriskos sūkņus.

Aizverot laistīšanas cirkulācijas loku vai aizbīdni, kas nodrošina ūdens padevi uz smidzināšanas galvām, sistēmā tiek nodrošināts apkopes spiediens. Lai šādā gadījumā apturētu sūkni, nospiediet apstādināšanas taustiņus uz priekšējām durvīm.

Wilo-Control EC-Fire J (Jockey sūknis ar elektromotoru)

Aparatūra:

Pilnībā elektromehāniska vadības ierīce, uzstādīta krāsotā tērauda korpusā, aizsardzības klase IP54, vadības ierīces un displeja uz priekšējām durvīm

Īpašības un funkcijas:

Vadības ierīces dizains ir atkarīgs no pieslēgtā sūkņa jaudas. Iekārtai ir šādas sastāvdaļas:

 • Galvenais slēdzis: vadības ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai
 • Indikatori: Longlife indikatoru lampiņas, kas rāda sūkņu darbgatavību, sūkņa darbību un kopējās kļūdas.
 • Slēdzis: Grozāmais slēdzis manuālā vai automātiskā režīma iestatīšanai
 • Dzinēja ieslēgšanās: Tiešā aizsardzība
 • Motora aizsardzība: Slēdzis aizsardzībai pret īssavienojumiem un pārslodzēm
 • Individuāls signāla ziņojums: Motora kļūdas ziņojumi (īssavienojums, pārslodze)
 • Kļūdu ziņojums un apstiprināšana: Motora kļūdas ziņojums tiek rādīts ar atbilstošām gaismas diodēm. Apstiprināšana tiek veikta, no jauna ieslēdzot motora aizsardzības slēdzi.

Atbilst šādiem standartiem:

 • fiksētas ugunsdzēšanas iekārtas - Automātiskas laistīšanas iekārtas (EN 12845), daļa, kas attiecas uz Jockey sūkņiem,
 • mašīnu elektriskā aprīkošana (EN 60204-1),
 • zemsprieguma vadības ierīču kombinācijas (DIN EN 61439-1 un EN 61439-2),
 • EMS - traucējumnoturība ražošanas jomā (EN 61000-6-2),
 • EMS - traucējumu emisija dzīvojamajam sektoram, komercsektoram un ražošanas sektoram, kā arī maziem uzņēmumiem (EN 61000-6-3)

Darbības apraksts:

Ar Wilo-Control EC-Fire J mezgliem atbilstoši EN 12845 var vadīt Jockey sūkņus ar elektromotoru un sensoriem, turklāt tie nodrošina arī darbību pārbaudes nolūkos, kā arī laistīšanas iekārtas darbību.

Ugunsdzēšanas mezgla darbības loģika balstās uz sūkņa ieslēgšanas spiediena slēdžu kaskādes kalibrēšanu.

Spiediena paaugstināšanai paredzētais Jockey sūknis tiek ieslēgts pirmais un nodrošina, lai sistēma būtu pildīta ar ūdeni un paliktu zem spiediena. Tas tiek ieslēgts, ja sistēmā samazinās spiediens. Ieslēgšanas un izslēgšanas regulēšana tiek veikta ar pareizi kalibrētu spiediena slēdzi.

Ekspluatācijas dati
 • Sūknējamais šķidrums
  Water
 • Maksimālais darba spiediens PN
  10 bar
 • Pieplūdes spiediens
  10 bar
Materiāli
 • Sūkņa korpuss
  EN-GJL-250
 • Darba rats
  1.4408
 • Vārpsta
  1.4057
 • Blīvējuma materiāls
  EPDM
Informācija par pasūtījumu izvietošanu
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiFire Easy 80/250-235-55 EJ
 • Neto svars apm. m
  1128 kg
 • Artikula numurs
  4205164

Raksturlīknes

SiFire Easy 80/250

SiFire Easy 80/250
SiFire Easy 80/250

Pasūtīšanas informācija

Information for order placements
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiFire Easy 80/250-235-55 EJ
 • EAN skaitlis
  4048482661315
 • Artikula numurs
  4205164
 • Bruto svars apm. m
  1186.0 kg
 • Neto svars apm. m
  1128 kg
 • Kopējais garums L
  1026.0 mm
 • Augstums bez iepakojuma H
  1812 mm
 • Krāsa
  zaļš/melns/sudrabs
 • Iepakojuma īpašība
  Tirdzniecības iepakojums
 • Iepakojuma veids
  Speciālā palete
 • Skaits vienā slānī
  1
 • Platums bez iepakojuma L
  2098.0 mm
 • Minimālais pasūtījuma daudzums
  1
 • Skaits uz paletes
  1

Downloads

Wilo-SiFire Easy

Preces numurs 4206358
Izlaide 1801
Izpildījuma numurs 02
Sānu formāts 209.9 x 297.0 mm
Lappušu skaits 48

PDF (6 MB)

Lejupielādēt

Wilo-Priming tank 500 L

Preces numurs 4228982
Izlaide 2019-05
Izpildījuma numurs 01
Sānu formāts 209.9 x 297.0 mm
Lappušu skaits 451

PDF (19 MB)

Lejupielādēt

PDF: SiFire Easy 80/250-235-55 EJ

Konfigurēt

Lapas izvēle

Lapas formāts

Neobligāta informācija

Jūs varat norādīt savu personīgo informāciju, ko Jūs vēlaties atspoguļot galvenē.

Saglabāšana