SiFlux 21-IL-E 80/200-22/2-SC-16-T4

Datu lapa

Hidrauliskie parametri
 • Sūkņu skaits
  3
 • Maksimālais darba spiediens PN
  16 bar
 • Min. šķidruma temperatūra Tmin
  0 °C
 • Maks. šķidruma temperatūra Tmax
  100 °C
 • Apkārtējā gaisa temperatūra, min. Tmin
  5 °C
 • Maks. apkārtējā gaisa temperatūra Tmax
  40 °C
Motoru parametri
 • Elektrotīkla pieslēgums
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Izvēlētā darba rata vārpstas jauda P2(Q=maks.) * sūkņu skaits
  22000 W
 • Motora nominālā jauda P2
  22,00 kW
 • Nominālā strāva IN
  40,20 A
 • Apgriezienu skaits, maks. nmax
  2900 apgr./min
 • Traucējumu emisija
  EN 61800-3
 • Traucējumnoturība
  EN 61800-3
 • Motora aizsardzības pakāpe
  IP55
Materiāli
 • Sūkņa korpuss
  5.1301, ar KTL pārklājumu
 • Darba rats
  Cast iron
 • Vārpstas blīvējums
  AQ1EGG
Montāžas izmēri
 • Iesūknēšanas puses caurules pieslēgums
  DN 80
 • Spiediena puses caurules pieslēgums
  DN 80
Informācija par pasūtījumu izvietošanu
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiFlux 21-IL-E 80/200-22/2-SC-16-T4
 • EAN skaitlis
  4048482422602
 • Artikula numurs
  4189242
 • Neto svars apm. m
  1768 kg
 • Bruto svars apm. m
  2069,0 kg
 • Garums ar iepakojumu
  3000 mm
 • Augstums ar iepakojumu
  1800 mm
 • Platums ar iepakojumu
  2380 mm
 • Iepakojuma īpašība
  Tirdzniecības iepakojums
 • Iepakojuma veids
  Speciālā palete
 • Minimālais pasūtījuma daudzums
  1

Piedāvājuma teksts

Izmantošanai apkures un kondicionēšanas iekārtās paredzēta, iepriekš samontēta augstas efektivitātes daudzsūkņu iekārta, ko veido pamatnes plātne ar vibrācijas slāpētājiem, atloka distanceri, 2 krāsoti tērauda sadalītāji ar spiediena un sūkšanas puses manometriem, un elektroniski vadāmi Inline sūkņi (iesk. 1 rezerves sūkni), SCe-HLKK vadības ierīce ar pieslēgumu, pretvārsti beigu spiediena pusē, manuāli noslēgvārsti, pretatloki ar blīvējumu sūkšanas un spiediena pusē, konusi un spiediena starpības sensors ar pieslēguma kabeļiem.

Šī ekspluatācijai sagatavotā atsevišķā iekārta ir izstrādāta galvenokārt apkures ūdens (atbilstoši VDI 2035), aukstā ūdens un ūdens glikola maisījumu sūknēšanai, kas nesatur abrazīvas vielas, turklāt tā ir piemērota izmantošanai arī apkures, kondicionēšanas un dzesēšanas sistēmās. Ar gala blīvējumu, kas nodrošina ūdens sūknēšanu līdz pat Tmax.=+120 °C.

Ievērībai. Izmantojot ūdens un glikola maisījumus (vai sūknējamos šķidrumus, kuru viskozitāte atšķiras no tīra ūdens viskozitātes), iepriekš jāsaņem apstiprinājums no Wilo.

Detaļas

Vadības ierīce

Aparatūra

Pilnībā elektronisks Smart regulators (SCe) tērauda korpusā, ko veido iekšējā strāvas padeve, mikroprocesors ar analogām un digitālām „Soft-SPS“ ieejām un izejām, šķidro kristālu displejs (fona apgaismojums) darba datu, regulatora parametru, sūkņu darba stāvokļu, kļūdu ziņojumu un kļūdu atmiņas rādījumam. Gaismas diodes iekārtas stāvokļa rādījumam (darbība/traucējumi) Darbības parametru iestatīšana un traucējumu ziņojumu pārvaldība ar „Sarkanās pogas tehnoloģiju” Fiksējams galvenais slēdzis. Palaišanas signālu un bojājuma signālu (SBM/SSM) bezpotenciāla kontakti. Kontakti ārējai ieslēgšanai/izslēgšanai un 2. uzdotajai vērtībai. Raidītāja ceļa kabeļu bojājuma kontrole. Tiešās palaides izpildījuma sūkņu motoru un frekvences pārveidotāja aizsardzība: ar motora aizsardzības slēdzi, SD izpildījumam: drošinātājs kombinācijā ar termiskajiem izpildelementiem. Aizsargierīces sūkņu pieslēgšanai SD izpildījumā, ieskaitot termiskos izpildelementus un laika relejus zvaigznes-trīsstūra kombinācijā.

Automātiska, no slodzes atkarīga 1 līdz n slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņa(-u) pieslēgšana atkarībā no regulējamā lieluma.

 • Spiediens- konstants, p-c
 • Mainīgs spiediens - konstants, dp-c
 • Temperatūras regulators, n=f (Tx)
 • Apgriezienu skaita regulators, n=f (analogs In)
 • Temperatūras starpība - nemainīga, dT

Frekvenču pārveidotājs ar sinusoidālu filtru pamatslodzes nodrošinājuma sūkņa bezpakāpju regulēšanai. Faktiskās vērtības rādījums, izmantojot no 0 līdz 10 V analogo signālu ārējām mērīšanas/rādījumu iespējām, 10 V atbilstoši sensora gala vērtībai. Ārēja uzdotās vērtības iestatīšana ar no 4līdz 20 mA signālu.

Papildu izmaksas pēc izvēles pieejamiem moduļiem un savienojuma moduļiem GLT un kopņu sistēmu savienošanai (montāžai rūpnīcā vai vēlāk, pēc tehnisko jautājumu atrunāšanas):

H-0-A slēdzis (manuāli-nulle-automātiski): Iepriekšēja katra sūkņa darbības režīma izvēle un manuālās darbības režīms, ja rodas vadības traucējumi, „manuāls“ (pieejams arī avārijas/ testa režīms, pieslēdzot tīklam, motora aizsardzība), „O“ (sūknis izslēgts – nav iespējams pieslēgt vadību) un „auto“ (sūknis aktivizēts automātiskam darbības režīmam, izmantojot vadības sistēmu). Pozitīva temperatūras koeficienta izvērtēšanas releji, atsevišķas darbības un traucējumu ziņojumi. Pārveidotājs, no 0/2 līdz 10 V uz 0/4 līdz 20 mA, laidenas ieslēgšanas ierīce slodzes maksimuma nodrošinājuma sūkņiem, pieslēgums BMS sistēmām atbilstoši VDI 3814.

Kopņu sistēmas: BACnet, LON-Bus, Modbus RTU.

Programmatūras funkcijas

Pilnībā automātiska 1 līdz 4 sūkņu vadība ar frekvences vadības pamatslodzes nodrošinājuma sūkni, izmantojot uzdoto/faktisko vērtību salīdzinājumu. 4-20 mA sensora signāls (kabeļu bojājumu kontrole) regulējamo lielumu faktiskajai vērtībai. Izvēlne ar simboliem un izvēlnes numuri. Ir iespējams atlasīt 2 parametru iestatījumus: vienkārša izvēlne (uzdotā vērtība un regulēšanas režīms) vai eksperta izvēlne (darbības un regulēšanas parametri). Izmantojot klientu servisa palīdzību, iespējams izvēlēties ar/bez rezerves sūkņa. Automātiska rezerves sūkņa aktivizācija darba sūkņa bojājuma gadījumā. Brīvi iestatāms sūkņu darbības režīms (manuāli, izslēgts, automātiski). Darba stundu skaitītājs katram sūknim un iekārtai. Pārslēgšanas intervālu rādījums katram sūknim un iekārtai.

Automātiski iestatāma sūkņu maiņa:

 • Standarta iestatījumi: Impulss - pamatslodzes nodrošinājuma sūknis tiek nomainīts katra jauna pieprasījuma brīdī, neņemot vērā darba stundu skaitu.
 • Alternatīva: sūkņu nomaiņa pēc noteikta darba stundu skaita, cikliska pamatslodzes nodrošinājuma sūkņu nomaiņa pēc iepriekš iestatīta darba stundu skaita.

Automātiskā sūkņa pārbaudes darbība (sūkņa izkustināšana).

 • var iedarbināt
 • Laiks starp diviem sūkņu pārbaudes procesiem ir brīvi ieprogrammējams.

Iekārtas maks. un min. vērtību uzraudzība ar regulējumiem aizkavējuma laikiem un robežvērtībām. Ārēja ieslēgšana/izslēgšana, izmantojot iekārtas automātiskās darbības deaktivizācijas kontaktu. Pēdējo 16 traucējumu reģistrs. Pārslēgšanu atkarībā no uzdotās vērtības var aktivizēt ar kontaktu. Iespējams SBM un SSM loģikas reverss. Rūpnīcā iepriekš iestatīti parametri, kas nodrošina vienkāršu lietošanu/aktivizācijas iestatīšanu.

Ievērotie standarti

Mašīnu elektriskais aprīkojums EN 60204-1

Zemsprieguma slēguma ierīču kombinācijas EN 61439-1 un 2,

EMS - traucējumnoturība ražošanas jomā EN 61000-6-2,

EMS - traucējumu emisija dzīvojamā sektorā, komercsektorā un ražošanas sektorā, kā arī mazajos uzņēmumos,

EN 61000-6-3 (tikai SC-FC, līdz 7,5 kW, citām iekārtām: EN 61000-6-4 - traucējumu emisija ražošanas zonās),

Motora lietderības koeficienta robežvērtības atbilstoši IEC TS 60034-31, 1. 1.

Sūkņi

Inline konstrukcijas sausā rotora centrbēdzes sūknis ar elektroniskai vadībai paredzētu, iebūvētu frekvences pārveidotāju, paredzēts ekspluatācijas veidam „Nemainīga spiedienu starpība” (dp-c).

Manuālas vadības panelis ar spiedpogu

 • Uzdotās vērtības noteikšana vai apgriezienu skaita pielāgošana
 • Regulēšanas režīma izvēle

Δp-c (konstanta spiedienu starpība)

n konstant (apgriezienu skaits)

PID regulators

 • Sūknis iesl./izsl
 • Ekspluatācijas veida izvēle (divgalvu sūkņa ekspluatācijai):
 • Pamata/rezerves darbība
 • Paralēlās darbības režīms
 • Darbības parametru konfigurācija
 • Kļūdu apstiprināšana

Sūkņa displejs sekojošu indikāciju rādījumiem:

 • Regulēšanas veids
 • Uzdotā vērtība (spiedienu starpība vai apgriezienu skaits)
 • Kļūdas un brīdinājuma signāli
 • Faktiskās vērtības (piem., strāvas patēriņš, sensora faktiskā vērtība)
 • Ekspluatācijas dati (piem., strāvas patēriņš, darba stundas)
 • Stāvokļa dati (piem., SSM un SBM releja stāvoklis)
 • Iekārtas dati (piem., sūkņa apzīmējums)

Saskarnes

 • Vadības ieeja "Prioritāte izslēgta"
 • Vadības ieeja „Ārēja sūkņa maiņa” (aktīva tikai divgalvu sūkņa ekspluatācijas režīmā)
 • Analogā ieeja, no 0 līdz 10 V, no 2 līdz 10 V, no 0 līdz 20 mA, no 4 līdz 20 mA, paredzēts regulēšanas režīmam (DDC) vai vēlamās vērtības pārstatīšanai ar tālvadību.
 • Analogā ieeja, no 0 līdz 10 V, no 2 līdz 10 V, no 0 līdz 20 mA, no 4 līdz 20m A, paredzēta spiediena devēja faktiskās vērtības signālam.
 • Infrasarkano staru saskarne, paredzēta bezvadu komunikācijai ar Wilo IR moduli un vadības kā arī Wilo IR monitora apkopes ierīci.
 • Wilo IF moduļu spraudkontakts, paredzēts savienojumam ar ēkas automatizāciju.
 • Konfigurējama informācija par bezpotenciāla traucējumu un ekspluatāciju/darbgatavību.
 • Divgalvu sūkņa pieslēguma saskarne

Trīsfāzu maiņstrāvas motors ar frekvences pārveidotāju, iebūvētu divgalvu sūkņa pārvaldību un iestatāmu sūkņu maiņas laika intervālu (divu sūkņu pārvaldība), iebūvētu pilnu motora aizsardzību, dažādiem apkures režīma (HV) vai klimata režīma (AC) ekspluatācijas veidiem, piekļuves bloķēšanu un dažādiem ekspluatācijas līmeņiem: standarta/apkopes.

Piegādes komplektācija

 • Daudzsūkņu iekārta Wilo-SiFlux
 • Wilo-SiFlux uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
 • Sūkņa uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
 • Vadības ierīces uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
Ekspluatācijas dati
 • Sūknējamais šķidrums
  Water
 • Sūkņu skaits
  3
 • Min. šķidruma temperatūra Tmin
  0 °C
 • Maks. šķidruma temperatūra Tmax
  100 °C
 • Maksimālais darba spiediens p
  16 bar
 • Maks. apkārtējā gaisa temperatūra Tmax
  40 °C
Motoru parametri
 • Traucējumu emisija
  EN 61800-3
 • Traucējumnoturība
  EN 61800-3
 • Elektrotīkla pieslēgums
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Nominālā jauda P2
  22000,0 W
 • Apgriezienu skaits, maks. nmax
  2900 apgr./min
 • Nominālā strāva IN
  40,20 A
 • Motora aizsardzības pakāpe
  IP55
Materiāli
 • Sūkņa korpuss
  5.1301, ar KTL pārklājumu
 • Darba rats
  Cast iron
 • Vārpstas blīvējums
  AQ1EGG
 • Cauruļu materiāls
  Steel
Montāžas izmēri
 • Iesūknēšanas puses caurules pieslēgums
  DN 80
 • Spiediena puses caurules pieslēgums
  DN 80
Informācija par pasūtījumu izvietošanu
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiFlux 21-IL-E 80/200-22/2-SC-16-T4
 • Neto svars apm. m
  1768 kg
 • Artikula numurs
  4189242

Raksturlīknes

SiFlux21- IL-E 80/200-22/2

SiFlux21- IL-E 80/200-22/2

Norāde:

sērijveidā nav paredzēta SiFlux sistēmas ekspluatācija kopā ar rezerves sūkni (raustītā raksturlīkne). Rezerves sūknis ir tikai rezerves agregāts, ko iedarbina brīdī, kad nedarbojas kāds no darba sūkņiem (1. un 2. raksturlīkne).

SiFlux21- IL-E 80/200-22/2

Elektriskā shēma

IL-E

IL-E

L1, L2, L3:Elektrotīkla pieslēgums: 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz
PE:Aizsargvadu pieslēgums
DDG:Spiedienu starpības sensora pieslēgums
In1 (1):Ieejas faktiskā vērtība 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
GND (2):In1 un In2 zemējuma pieslēgums
+ 24 V (3):Līdzsprieguma izeja ārējam patērētājam/sensoram. Maks. noslodze: 60 mA
In2:Ieejas uzdotā vērtība 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
MP:„Multi Pump”, divu sūkņu pārvaldības saskarne
Ext. off:Vadības ieeja „Prioritāte IZSL.”Sūkni var ieslēgt vai izslēgt, izmantojot ārēju bezpotenciāla kontaktu (24 V DC/10 mA).
SBM:*Bezpotenciāla palaišanas signāls (pārslēdzējs saskaņā ar VDI 3814)
SSM:*Bezpotenciāla bojājuma signāls (pārslēdzējs saskaņā ar VDI 3814)
aux:Ārēja sūkņu maiņa (tikai divgalvu sūkņadarbības režīmā). Sūkņu maiņu iespējams veikt ar ārēju, bezpotenciāla kontaktu (24 V DC/10 mA)
DIP slēdzis:1: pārslēgšana starp darbības (O) un apkopes (S) režīmu2: Piekļuves bloķēšanas izvēlnes aktivēšana / deaktivēšana
Izvēle:IF modulis pieslēgumam pie ēkas automatizācijas

* SBM un SSM kontaktu noslodze:

min.: 12 V DC/10 mA

maks.: 250 V AC/1 A

IL-E

Pasūtīšanas informācija

Informācija par pasūtījumu izvietošanu
 • Ražotājs
  Wilo
 • Izstrādājuma nosaukums
  SiFlux 21-IL-E 80/200-22/2-SC-16-T4
 • EAN skaitlis
  4048482422602
 • Artikula numurs
  4189242
 • Bruto svars apm. m
  2069,0 kg
 • Neto svars apm. m
  1768 kg
 • Kopējais garums L
  1965,0 mm
 • Augstums bez iepakojuma H
  1730 mm
 • Krāsa
  zaļš/melns/sudrabs
 • Iepakojuma īpašība
  Tirdzniecības iepakojums
 • Iepakojuma veids
  Speciālā palete
 • Skaits vienā slānī
  1
 • Platums bez iepakojuma L
  2831,0 mm
 • Minimālais pasūtījuma daudzums
  1
 • Skaits uz paletes
  1
 • Pieejamība tirgū
  2014-09-01
 • Date of introduction
  2014-09-01

Downloads

Wilo-SiFlux

Preces numurs 4188939, 4190570
Izlaide 1405
Izpildījuma numurs 01
Sānu formāts A4
Lappušu skaits 1

PDF (43 MB)

Lejupielādēt

SiFlux 21-IL-E 80/200-22/2-SC-16-T4

PDF (17 MB)

Lejupielādēt

SiFlux-21-IL-E80_200-22_2-SC-16-T4

PDF (31 MB)

Lejupielādēt

SiFlux-21-IL-E80_200-22_2-SC-16-T4

PDF (243 kB)

Lejupielādēt

SiFlux-21-IL-E80_200-22_2-SC-16-T4

PDF (71 kB)

Lejupielādēt

SiFlux-21-IL-E80_200-22_2-SC-16-T4

PDF (84 kB)

Lejupielādēt

PDF: SiFlux 21-IL-E 80/200-22/2-SC-16-T4

Konfigurēt

Lapas izvēle

Lapas formāts

Neobligāta informācija

Jūs varat norādīt savu personīgo informāciju, ko Jūs vēlaties atspoguļot galvenē.

Saglabāšana