Wilo-RainSystem AF Comfort

Sērijas apraksts

Specifika/produkta priekšrocības

 • Kompakta, pieslēgšanai gatava lietusūdens izmantošanas iekārta atbilstoši DIN 1989 un EN 1717
 • Pārbaudīta saskaņā ar RAL kvalitātes direktīvu GZ 994
 • Klusa darbība, pateicoties daudzpakāpju centrbēdzes sūknim un iekārtas pilnīgai hermetizācijai
 • Automātiska atbalsta funkcija uzsūkšanas vadā nonākošā gaisa evakuācijai
 • Augsts ekonomiskums, pateicoties svaigā ūdens pēcuzpildei atkarībā no nepieciešamības

Konstrukcija

Pieslēgšanai gatava lietus ūdens izmantošanas iekārta

Ieliktnis

Lietus ūdens izmantošana dzeramā ūdens ietaupīšanai, kombinējot ar cisternām vai tvertnēm

Aprīkojums/darbība

 • Pieslēgšanai gatavs kompaktas konstrukcijas modulis
 • Pilnībā elektriski un hidrauliski savienots un piemontēts pie pamatrāmja ar pretkorozijas aizsardzību
 • Sastāv no
  • Pašuzsūcoša, nerūsējoša, klusas darbības centrbēdzes sūkņa MultiCargo MC
  • Spiediena caurules R 1
  • dzeramā ūdens pēcuzpildes tvertnes (11 l) ar pludiņvārstu
  • pārsegs no EPP
  • 3,0 m pieslēguma kabelis un elektrotīkla kontaktspraudnis
  • Centrālās vadības ierīce Rain Control Economy RCE ar vadības elektroniku kopā ar magnētisko vārstu, kā arī mērāmā spiediena pārveidotājs, 4-20 mA un līmeņa sensors ar 20 m kabeli uzpildes līmeņa indikācijai
  • sērijveida pieslēgums pārplūdes signālierīcei vai atpakaļplūdes brīdinājumam
  • izvēlnes vadība un indikācija LCD displejā
  • darbības un traucējumu ziņojumi
  • automātiska ūdens nomaiņa pēcuzpildes tvertnē
  • magnētiskā vārsta automātiska aizsardzība pret aizkaļķošanos
  • cisternas uzpildes līmeņa, iekārtas spiediena, darbības stāvokļa pastāvīga indikācija LCD displejā

Piegādes komplektācija

 • Robusta, pieslēgšanai gatava viena sūkņa lietus ūdens izmantošanas iekārta ar pieslēguma kabeli 3,0 m un tīkla spraudni, centrālo vadības ierīci RainControl-Economy ar vadības elektroniku, līmeņa sensoru ar 20 m kabeli, mērīšanas diapazonu 0-5 m
 • Ieskaitot pārsegu un pieslēguma komplektu pēcuzpildes pārplūdei no otrreizējai pārstrādei piemērota EPP

Modeļa koda atšifrējums

Piemērs

Wilo-AF Comfort MC 304 EM

AF

Automātiska lietus ūdens izmantošanas un dzeramā ūdens pēcuzpildes iekārta (Aqua Feed)

MC

Pašuzsūcošs, horizontāls, daudzpakāpju cirkulācijas sūknis no sērijas MultiCargo MC

3

Sūknēšanas plūsma (m3/h) pie optimāla lietderības koeficienta

04

Pakāpju skaits

EM

Maiņstrāvas motors 1~230 V, 50 Hz

Tehniskie parametri

 • Elektrotīkla pieslēgums 1~230 V, 50 Hz
 • Uzsūkšanas augstums maks. 8 m
 • Darba spiediens maks. 8 bar
 • Aizsardzības klase IP 42
 • Pieslēgumi:
  • Spiediena vadam / spiedienam Rp 1
  • Sūkšanai R 1/ G 1
  • Dzeramā ūdens pēcuzpildei R ¾
  • Pieslēguma pārplūdei DN 70

Materiāli

 • Sūkņa korpuss no nerūsējoša tērauda 1.4301
 • rotors no Noryl
 • vārpsta no nerūsējoša tērauda 1.4028
 • gala blīvgredzens oglekļa/keramikas
 • Pakāpju kameras Noryl

Apraksts/konstrukcija

 • pieslēgšanai gatava viena sūkņa ūdensapgādes iekārta kā kompakts modulis vienas ģimenes mājām
 • pilnīgi automātiska apgāde ar lietus ūdeni no iekšzemes tvertnes vai cisternas
 • 11 litru pēcuzpildes trauks, paredzēts optimizētai dzeramā ūdens pēcuzpildei patērētāja tīklā nepiepildītas cisternas gadījumā
 • iekārta atbilst standartu DIN 1989, kā arī EN 1717 kritērijiem
 • automātiska pārslēgšanās dzeramā ūdens pēcuzpildes režīmā, no laika atkarīga ūdens apmaiņa pēcuzpildes tvertnē, integrēta izslēgšanās automātika sūkņa sausās darbības laikā.
 • Iekārtas vadība AF Comfort: elektroniska vadības ierīce RainControl Economy RCE ar papildus funkcijām:
  • aizsardzība pret apkaļķošanos, pateicoties magnētiskā vārsta automātiskai darbībai
  • maināms izslēgšanās spiediens
  • Ekspluatācijas uzsākšana ar rūpnīcā ieregulētiem pamata parametriem (plug & pump)
  • nepārtraukta ekspluatācijas datu uzskaite
  • enerģijas taupības režīma funkcija
  • ekspluatācijas stāvokļa protokols
  • apkalpošana un parametru uzstādīšana ar izvēlnes vadības funkciju taustiņu palīdzību
 • Pārsegs

Produkts

PDF: Wilo-RainSystem AF Comfort

Konfigurēt

Lapas izvēle

Lapas formāts

Neobligāta informācija

Jūs varat norādīt savu personīgo informāciju, ko Jūs vēlaties atspoguļot galvenē.

Saglabāšana