Wilo-Rexa SOLID-Q

Wilo-Rexa SOLID-Q ar Nexos-Intelligenz - inteliģents sistēmas risinājums viedajai notekūdeņu sūkņu stacijai

Neattīrītu notekūdeņu sūknēšana palielināta cieto daļiņu un šķiedru daudzuma dēļ kļūst aizvien grūtāka un tādējādi palielina darbības izmaksas. Jaunais Wilo-Rexa SOLID-Q ar Nexos Intelligence izceļas ar darba drošību, enerģijas efektivitāti un maksimālu digitālo tīklojumu. Vieda kombinācija augstam izdevīgumam un uzlabotam komfortam darba ikdienā.

Specifika/produkta priekšrocības

 • Ļoti augsta darba drošība un samazināts apkopju ieguldījums, īpaši sūknējot notekūdeņus ar rupjiem piemaisījumiem, ko nodrošina pašattīrošas īpašības
 • Enerģijas izmaksu samazināšanās, pateicoties augstam hidraulikas lietderības koeficientam un līdz IE5 motora tehnoloģijām, izmantojot uzstādīšanu iegremdējot vai uzstādīšana sausā vietā (saistībā ar IEC TS 60034-30-2)
 • Pretkorozijas aizsardzība ar izvēlei pieejamo Ceram pārklājumu, kas pagarina darbmūžu agrsīvos šķidrumos
 • Izvēlei pieejams Digital Data Interface (DDI) ar integrētu vibrāciju uzraudzību, datu žurnālu, tīkla serveri un digitālo tipa plāksnīti ērtai uzraudzībai un iesaistei sistēmā
 • Ientegrējamā Nexos Intelligence sūkņu un sistēmu optimizācijai
Abwassersammlung- und Transport, Vogelperspektive Stadt bei Nacht

Water 4.0

Wilo-Rexa SOLID-Q: ūdenssaimniecības saikne ar nākotni.

Tas ir Water 4.0

 • Water 4.0 ir atslēgvārds, kas apkopo intelektiskas, savienotas sistēmas, veidojot ūdens sektora attīstības būtiskā pavērsiena ceturto līmeni.
 • Water 4.0 priekšplānā izvirza digitalizāciju un automatizāciju
 • Mērķis: izveidot nākotnes prasībām atbilstošu ūdens infrastruktūru apkārtējā vidē, savienojot ūdens lietotājus ar komponentiem
 • Ērta pārskatāmība ūdens lietotājiem, nodrošinot aktuālās vajadzības

Tāpēc Wilo-Rexa SOLID-Q ir Water 4.0

 • Savienojamība, datu pārsūtīšana un analīze ir Water 4.0 pamatelementi.
 • Uzticamība, efektivitāte un ērta savienojamība šobrīd ir galvenais notekūdeņu sūkņu staciju mērķis.
 • Integrētajā Nexos Intelligence ievērotas digitalizācijas un automatizācijas prasības: tas automātiski atpazīst aizsprostojumus un uzsāk skalošanas ciklus.
 • Wilo-Rexa SOLID-Q ar Nexos Intelligence un intelektisko vadības programmatūru apvieno jaunākos pilnveidojumus hidraulikā, dzinēju tehnoloģijā un elektrotehnikā.
 • To raksturo darbības uzticamība, energoefektivitāte un visaugstākais digitālā tīklojuma līmenis.
 • Pievienojums sakaru tīklam caur iebūvēto Ethernet saskarni ar standarta tīkla protokoliem un vadība, izmantojot integrētus tīmekļa serverus.
 • Sūkņu, apkopes un sensoru datu tālvadības uzraudzība un dokumentēšana, izmantojot digitālo datu saskarni.
 • Tas var patstāvīgi pārvaldīt sūkņu staciju līdz pat četriem sūkņiem, izmantojot vedējsekotājsistēmu, un ietver automātisko režīmu, lai samazinātu cauruļu berzes zudumus, un energooptimizētu vadību.
 • Caur Ethernet saskarni, kas sūknī uzstādīta pirmo reizi, sistēma spēj sazināties ar citiem viedās notekūdeņu sūkņu stacijas komponentiem un nodot datus vadības sistēmai vai mākonim turpmākai analīzei.

Savienojamība

Viedums jūsu notekūdeņu sūkņu stacijai. Ērtība un savienojamība apvienotā risinājumā.

Darbības uzticamība

Nodrošiniet savas notekūdeņu sūkņu stacijas atbilstību nākotnes prasībām. Jaunāko dzinēju un hidraulisko tehnoloģiju nodrošināts augstākais lietderības koeficients.

Energoefektivitāte

Nosaka jaunus kritērijus notekūdeņu sūkņu staciju sistēmas efektivitātei. Energoefektivitātes optimizācijai izmantojiet Nexos Intelligence ar patentēto algoritmu.

Nexos Intelligence

Funktionen der Nexos-Intelligenz bei Wilo-Rexa SOLID-Q
Wilo-Rexa SOLID-Q view inside pumping station

Nexos Intelligence

 • Automātiska aizsprostojumu noteikšana un novēršana
 • Digitāla datu plāksnīte ar apkopes reģistrācijas žurnālu
 • Automātiska frekvenču pārveidotāja parametru ieregulēšana
 • Integrēta vairāku sūkņu rezerves vadība
 • Integrēta Ethernet saskarne
 • Integrēta energoefektīva vadība
 • Vienkāršs, maināms sistēmas tīklojums mākonī
 • Integrēts, pilngrafisks tīmekļa serveris sūkņu vadībai
 • Iebūvēta vibrācijas uzraudzība ar datu reģistratoru

Galvenie fakti

11,000

Autiņu vecuma bērniem ir nepieciešamas mitrās salvetes.

10%

Sūkņi veido līdz pat 10% no enerģijas patēriņa pasaulē.

50,000,000,000

2020. gadā vairāk kā 50 000 000 000 ierīces būs savstarpēji savienotas.

48%

Par 48 % mazāki sistēmas zudumi salīdzinot ar līdzīgām virpuļveida sistēmām ar tādu pašu darbības uzticamību

20%

20 % maksimālā papildu energoekonomija, ko nodrošina Nexos LSI samazinātie cauruļu berzes zudumi

The 1.

Pirmais notekūdeņu sūknis ar integrētu Ethernet saskarni un pilngrafisko tīmekļa saskarni sūkņu uzraudzībai un vadībai

Wilo-Rexa SOLID-Q Fernüberwachung

Datu drošība

“Jūs pilnīgi kontrolējat savus datus.”

Viedajos tīklos sensitīvo datu drošība vienmēr ir svarīga.

 • Wilo-Rexa SOLID-Q ar Nexos Intelligence ir komunikatīvs sūknis, kas nodrošina arī datu pilnīgu drošību.
 • Tikai operators izlemj, kādus datus apstiprināt pārsūtīšanai, un tādēļ tam ir pilnīga kontrole pār sistēmas datiem.
 • Caur standartizēto tīkla saskarni un apvienojumā ar individuāliem piederumiem sistēma piedāvā visas modernās komunikācijas pieslēguma iespējas, sākot ar lokāliem sakariem sūkņu stacijās līdz ārējai VPN piekļuvei mākonim, vienmēr atbilstoši vajadzīgajam drošības līmenim un prasībām.

Nexos LPI sistēmām ar ārējo vadību.

 • Katram sūknim ir sava īpašā tīmekļa saskarne
 • Noregulējumu specifikācija, izmantojot ārējo PLC
 • Sūkņi automātiski noregulē spiedienu un plūsmu
 • Katrs sūknis kontrolē savu frekvenču pārveidotāju un I/O moduļus
 • Piemērots arī rekonstrukcijai un saderīgs ar ārējām PLC sistēmām
 • Katrs sūknis darbojas atsevišķi
 • Viegla integrācija
Logical flow of information Nexos Lift Pump Intelligence for Wilo-Rexa SOLID-Q

Nexos LPI sistēmām bez ārējās vadības.

 • Nexos sistēma nosaka noregulējumus.
 • Vadošais sūknis kontrolē līdz pat trim papildu sūkņiem.
 • Katrs sūknis kontrolē savu frekvenču pārveidotāju.
 • Viena vadošā tiešsaistes saskarne un atsevišķas saskarnes.
 • Nav nepieciešama papildu PLC vadības sistēma.
 • Visaptveroši automātiskie režīmi.
Logischer Informationsfluss Nexos Lift System Intelligence für Wilo-Rexa SOLID-Q

IETEIKUMI UN INFORMĀCIJA

KONSULTANTIEM

 • Piemērots gan rekonstrukcijai, gan jaunas sistēmas izveidei, ar vai bez esošas vadības sistēmas
  Wilo-Rexa SOLID-Q ar Nexos Intelligence ir pieejams dažādiem izstrādes līmeņiem, lai ideāli atbilstu pielietojuma prasībām. Atkarībā no projekta veida un jaunās izstrādes vai rekonstrukcijas apjoma sistēmu var viegli integrēt Nexos LPI izstrādes līmenī sistēmās ar esošām vadības sistēmām vai arī tieši pārņemt vadību Nexos LSI izstrādes līmenī. Tātad jūsu rīcībā vienmēr ir pareizais risinājums.
 • Vienmēr īstā izvēle
  Būtībā Wilo-Rexa SOLID-Q kontrolē apgriezieni, t.i., darbratu darba punkts netiek noregulēts mehāniski. Priekšrocība ir tā, ka noregulējot darba punktu, hidrauliskā efektivitāte ir gandrīz nemainīga, un sistēma vēlākā posmā uzrāda vēl lielāku pielāgošanās spēju. Neskatoties uz samazināto izmēru, tiek saglabāta darbrata darbības uzticamība. Kaut arī precīzs darba punkts nav zināms, ar šo sistēmu jūs esat drošībā.
 • Īstais sūknis sistēmas rekonstrukcijai
  Salīdzinot ar virpuļveida sūkni, energoefektīvā hidraulika un dzinējs iet roku rokā ar daudz augstāku sistēmas efektivitātes līmeni, saglabājot nemainīgu funkcionālo drošību. Elektroniskās funkcijas vēl vairāk uzlabo energoefektivitāti, un hidraulika kļuvusi vēl tīrāka ar skalošanas cikliem un Nexos LSI versijas intelektisko energoefektīvo vadības sistēmu. Sistēmu rekonstrukcijām, kuru mērķis ir energoefektivitāte, tas rada optimālu vienas pieturas aģentūras risinājumu.
 • Mēs vienkāršojam plānošanu
  Nexos LSI izstrādes līmenis nodrošina sūknī vairāku sūkņu vadības sistēmu. Vai nepieciešams plānot kādu ārēju PLC. Saviem klientiem jūs arī paaugstināt dublēšanas līmeni, jo katram sūknim ir vadības sistēma, kas ārkārtas situācijā tiek automātiski pārslēgta no vienas vadības sistēmas uz citu. Izmantojiet iespēju apvienot vienkāršotu plānošanu ar paaugstinātu funkcionālo drošību.
 • Taupa enerģiju
  Izmantojot Nexos LSI, jums ir pieejama arī automātiska energoefektīvu sūkņu pārvaldīšanas programma. Energoefektīvais (HE) regulators katrā situācijā noregulē sūknim enerģijas patēriņa ziņā ideālo apgriezienu skaitu. Caurulē samazinās berzes izraisītie zudumi, tādējādi sniedzot papildu ietaupījumus līdz pat 20 procentiem. Mēs ar prieku aprēķināsim faktisko ietaupījumu jūsu konkrētajā gadījumā.

IETEIKUMI UN INFORMĀCIJA OPERATORIEM

 • Vienmēr pilnīga kontrole
  Izmantojot Wilo-Rexa SOLID-Q ar Nexos Intelligence, jums vienmēr ir redzama kopaina. Pirmo reizi iegremdējamā notekūdeņu sūknī ir izveidota darbības saskarne, kura apvieno iebūvēto Ethernet saskarni ar integrēto pilngrafisko tīmekļa serveri. Tas nodrošina visus sensoru datus un parametrus, kā arī darba stundas un visus datu plāksnītes datus. Pievienoto sensoru datus, tostarp iebūvēto vibrācijas uzraudzību, var atainot kā grafiku, kas ļauj viegli izdarīt secinājumus par jūsu sistēmas stāvokli. Šis pirmais gadījums, kad intuitīvais izvēlnes dizains ar iegulto palīdzības tekstu ļauj piekļūt visam sūkņa vadības funkciju klāstam, izmantojot skārienekrānu vai datoru (uz vietas un attālināti).
 • Aprīkots nākotnes prasībām
  Vēlaties modernizēt savu sistēmu un palielināt tās darbības uzticamību, uzlabot energoefektivitāti un uzlabot vadības tehnoloģiju? Kombinācijā ar Nexos Intelligence Wilo-Rexa SOLID-Q piedāvā visas šīs priekšrocības vienā produktā. Savu notekūdeņu sūkņu staciju varat modernizēt vienā paņēmienā.
 • Vienkārša klientu datu integrācija vadības sistēmā
  Wilo-Rexa SOLID-Q ar Nexos Intelligence piedāvā šajā klasē līdz šim nebijušu sensoru sistēmu – no noplūdes, tinumu, uzglabāšanas temperatūras līdz integrētai vibrācijas mērīšanai. Datus var ērti apskatīt un novērtēt integrētajā tīmekļa saskarnē. Pateicoties integrētajai Ethernet saskarnei un izmantotajiem standarta protokoliem, ļoti viegli integrēt šos datus savā operētājsistēmā vai mākoņa lietojumprogrammā. Novērsta sensoru viena vadojuma problēma.
 • Samazinātas ekspluatācijas izmaksas
  Kā sistēmas risinājums, Rexa SOLID-Q ar Nexos Intelligence nodrošina īpaši zemas ekspluatācijas izmaksas. Pateicoties ļoti augstajam sistēmas lietderības koeficientam un papildu energoefektivitātes kontrolei, jūs ietaupīsiet enerģijas izmaksas, salīdzinājumā ar līdzīgu tradicionālo sistēmu. Arī īpaši augstā darbības uzticamība ievērojami samazina apkopes un remonta izmaksas. Pateicoties integrētajai aizsprostojumu noteikšanai ar automātiskiem skalošanas cikliem, sūknis ne vien retāk aizsērē, bet arī nepārtraukti attīra pats sevi un tāpēc daudz biežāk darbojas ar konfigurētu hidraulisko efektivitāti nekā citas sūkņu sistēmas.

IETEIKUMI UN INFORMĀCIJA SISTĒMU PROJEKTĒTĀJIEM UN SERVISA SPECIĀLISTIEM

 • Vienkārša nodošana ekspluatācijā
  Pateicoties integrētajai Ethernet saskarnei un izmantotajiem standarta protokoliem, Wilo-Rexa SOLID-Q ar Nexos Intelligence nodot ekspluatācijā ir īpaši viegli. Novērsta sensoru viena vadojuma problēma, jo signāli tiek nosūtīti digitāli, izmantojot BUS kabeli. Tādējādi tiek noregulētas tikai komponentu IP adreses. Citi noregulējumi pilnīgi tiek veikti ar sūkņa tīmekļa serveri, tostarp citādi darbietilpīgā frekvenču pārveidotāja parametru noregulēšana.
 • Vienkāršotā uzraudzība
  Jaunais Wilo-Rexa SOLID-Q ar Nexos Intelligence piedāvā šajā klasē līdz šim nebijušu sensoru sistēmu – no noplūdes, tinumu, uzglabāšanas temperatūras līdz integrētai vibrācijas mērīšanai. Datus var ērti apskatīt un novērtēt integrētajā tīmekļa saskarnē. Pateicoties integrētajai Ethernet saskarnei un izmantotajiem standarta protokoliem, jūs varat viegli savienot sistēmu ar citiem komponentiem plašākā sistēmā un integrēt datus vadības sistēmās vai mākoņa lietojumprogrammā. Tas nozīmē, ka detalizēta analīze arī attālināti ir vienkārša – ideāls pamats jūsu pārraudzības un servisa iespējām.
 • Visi dati vienuviet – pateicoties apkopes reģistrācijas žurnālam
  Līdztekus vadības un uzraudzības funkcijām Wilo-Rexa SOLID-Q tīmekļa serveris ar Nexos Intelligence piedāvā arī integrētu uzstādīšanas un apkopes žurnālu, kurā var ievadīt visus svarīgos notikumus un pat saglabāt fotoattēlus vai videomateriālus. Tas nodrošina, ka visa apkopes vēsture tiek nepārprotami un saprotami piešķirta sūknim, pat ja tas atrodas jūsu darbnīcā izmaiņu veikšanai.

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai produkts ir saderīgs ar manu sistēmu?

Jā, jaunā sistēma mehāniski atbilst arī Wilo piekares sistēmai. Lietojot Ethernet standarta Modbus TCP vai OPC UA protokolus, izmantojot ar parastajiem standartiem saderīgu datu kabeli, tiek garantēts arī augsts elektriskās saderības līmenis. Ja sistēmai vēl nav Ethernet komponentu, to var regulēt, arī izmantojot frekvenču pārveidotāja vai cita ārējā I/O moduļa analogās vai digitālās ieejas.

Vai man tiešām nepieciešams frekvenču pārveidotājs?

Jā, lai pastāvīgā magnēta dzinējs (ko identificē pēc papildinājuma P4 vai P5) darbotos, katram sūknim tiešām ir nepieciešams frekvenču pārveidotājs. Arī sūknī integrētās Nexos Intelligence intelektiskās vadības funkcijas var īstenot tikai izmantojot frekvenču pārveidotāju.

Vai vadības sistēmai nepieciešami papildu ārējie komponenti?

Atkarībā no tā, kādu pilnveidojumu līmeni un funkcionalitāti vēlaties izmantot, tiek izmantoti ārējie komponenti, piemēram, I/O moduļi, līmeņa zondes u.c. Sistēmu var arī paplašināt daudzējādi, lai dažādos sistēmas moduļus varētu integrēt atbilstoši jums vēlamajām vadības iespējām.

Vai es varu savienot sistēmu ar jau esošo vadības tehnoloģiju?

Jā, jūs varat savienot sistēmu ar IP balstītu vadības sistēmu, izmantojot datu kabeli ar tīkla protokoliem Modbus TCP vai papildu OPC UA. Pastāv arī iespēja savienot sistēmu ar vecāku vadības tehnoloģiju, izmantojot bus pārveidotājus vai I/O moduļus ar releja izejām.

Vai man tiešām ir nepieciešams savienot sistēmu ar mākoni?

Nē, tīri no darbības viedokļa, sistēma ir paredzēta darbam lokālā tīklā un ārējais savienojums patiesībā nav nepieciešams. Taču jums ir iespēja lietot sistēmu, izmantojot VPN savienojumus vai mākoņu vārteju, attālinātai piekļuvei vai pārraudzībai.

Kāds ir šīs sistēmas IT drošības līmenis?

Principā sistēma nepieļauj parametru izmaiņas bez paroles autentifikācijas. Gadījumā, ja ar programmaparatūras atjaunināšanu kaut kas noiet greizi, elektroniskajam modulim jābūt aprīkotam ar otru sistēmas nodalījumu, lai nodrošinātu, ka vadības sistēma joprojām spēj darboties. Un elektroniskā moduļa pilnīga bojājuma gadījumā darbība avārijas režīmā ir iespējama arī ar frekvenču pārveidotāju pat sprādzienbīstamā vidē, pateicoties autonomajam pārkaršanas temperatūras ierobežotājam.

Cik darbietilpīga ir visas elektronikas nodošana ekspluatācijā?

Tas ir vieglāk nekā gandrīz jebkura citai vadības sistēmai. Viss, kas jums jādara, ir jāpiešķir IP adreses un, ja nepieciešams, jāievada līmeņa kontroles noregulējumi. Sūknis apstrādā frekvenču pārveidotāja parametrus – pilnīgi automātiski, tikai pieskaroties taustiņam. Tomēr, ja vēlaties veikt turpmākus manuālos iestatījumu noregulējumus, varat pielāgot gandrīz visus sistēmas parametrus atsevišķi.

Kas jādara, ja mainās lietošanas veids?

Wilo-Rexa SOLID-Q ar Nexos Intelligence ir iestatīts par apgriezienu skaitu augstāks darba punkts, kas nodrošina manevrēšanas iespējas, neprasot nomainīt darbratu pat krasi mainīgos apstākļos. Elektroniskās funkcijas un Nexos Intelligence var arī atjaunināt, izmantojot programmatūru – ja prasības mainās, jūs varat pielāgot funkcionalitāti jaunajām vajadzībām.

The Wilo-Assistant - The app for everyone

The redesigned Wilo-Assistant app makes the entire world of high-efficiency pump technology available on smartphones and tablets for HVAC installers, technical building equipment consultants and pump operators.

The new design and the intuitive user experience provide even better support for your day-to-day work. New functions and connective solutions add to the range of features already offered by the previous Wilo-Assistant. That way, users can find what they need even faster, and get support with:

- Consultation and selection

- Customer consultation

- Installation and commissioning

- Remote control and maintenance

Download on the App Store (iOS)Android App on Google play

Sērijas apraksts

Specifika/produkta priekšrocības

 • Ļoti augsta darba drošība un samazināts apkopju ieguldījums, īpaši sūknējot notekūdeņus ar rupjiem piemaisījumiem, ko nodrošina pašattīrošas īpašības
 • Enerģijas izmaksu samazināšanās, pateicoties augstam hidraulikas lietderības koeficientam un līdz IE5 motora tehnoloģijām, izmantojot uzstādīšanu iegremdējot vai uzstādīšana sausā vietā (saistībā ar IEC TS 60034-30-2)
 • Pretkorozijas aizsardzība ar izvēlei pieejamo Ceram pārklājumu, kas pagarina darbmūžu agrsīvos šķidrumos
 • Izvēlei pieejams Digital Data Interface (DDI) ar integrētu vibrāciju uzraudzību, datu žurnālu, tīkla serveri un digitālo tipa plāksnīti ērtai uzraudzībai un iesaistei sistēmā
 • Ientegrējamā Nexos Intelligence sūkņu un sistēmu optimizācijai

Wilo-Rexa SOLID-Q ar Nexos-Intelligenz - inteliģents sistēmas risinājums viedajai notekūdeņu sūkņu stacijai

Neattīrītu notekūdeņu sūknēšana palielināta cieto daļiņu un šķiedru daudzuma dēļ kļūst aizvien grūtāka un tādējādi palielina darbības izmaksas. Jaunais Wilo-Rexa SOLID-Q ar Nexos Intelligence izceļas ar darba drošību, enerģijas efektivitāti un maksimālu digitālo tīklojumu. Vieda kombinācija augstam izdevīgumam un uzlabotam komfortam darba ikdienā.

Konstrukcija

Stacionārai vai pārvietojamai uzstādīšanai slapjā vietā, kā arī stacionārai uzstādīšanai sausā vietā un nepārtrauktai neattīrītu notekūdeņu sūknēšanai paredzēts, iegremdējams notekūdeņu sūknis ar aktīvu dzesēšanas sistēmu.

Ieliktnis

Šādu šķidrumu sūknēšanai

 • Neattīrīti notekūdeņi ar fekālijām un garšķiedru sastāvdaļām
 • Notekūdeņi ar fekālijām
 • Tehniskais ūdens

Aprīkojums/darbība

 • Motors ar virsmas dzesēšanu vai pašdzesējošais motors ar aktīvu dzesēšanas sistēmu
 • Asinhronie motori ar lietderības koeficientu līdz IE3
 • Pastāvīgā magnēta motori ar lietderības koeficientu līdz IE5
 • Ilgstoši ūdensnecaurlaidīga kabeļu vadotne

Piegādes komplektācija

 • Iegremdējamais notekūdeņu sūknis
 • Pieslēguma kabelis ar brīvu kabeļa galu
 • Uzstādītie piederumi
 • Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmata

Modeļa koda atšifrējums

Piem.:

Wilo-Rexa SOLID-Q15-98A + FKT 20.2M-4/32GX-P4

Hidraulika:

SOLID-Q15-98A

SOLID

Iegremdējamais notekūdeņu motorsūknis ar SOLID hidrauliku

15

x10 = spiediena īscaurule nominālais diametrs, piem., DN 150

98

Jaudas rādītājs

A

Materiāla versija

 • A = standarta
 • B = pretkorozijas aizsardzība 1
 • D = abrāzijas aizsardzība 1

T

SOLID rotors

 • T = slēgts divu kanālu darba rats
 • G = daļēji atvērts vienkanāla darba rats
 • Q = daļēji atvērts divu kanālu darba rats

Motors:

FKT 20.2M-4/32GX-P4

FKT

Motora tips:

T = motors ar virsmas dzesēšanu bez dzesēšanas sistēmas

FK, FKT, HC = pašdzesējošs motors ar aktīvu dzesēšanas sistēmu

20

Konstrukcijas izmērs

2

Atšķirības cipars

M

Vārpstas modelis

M = standarta modelis

L = pastiprināts modelis

4

Polu skaits

32

x10 = pakas garums, mm

G

Blīvējuma modelis:

G = divi atsevišķi gala blīvējumi

K = bloka blīvējuma ieliktnis ar diviem gala blīvējumiem

x

Ar sertifikātu izmantošanai sprādzienbīstamās zonās

P4

Motora veids

 • E = asinhronais motors
 • P = pastāvīgā magnēta motors
 • 4 = IE-klase (saistībā ar ISO 60034-30)

Tehniskie parametri

 • Elektrotīkla pieslēgums: 3~400 V, 50 Hz
 • Ekspluatācijas veids iegremdējot: S1
 • Ekspluatācijas veids neiegremdējot: S1 (FK-, FKT-, HC motors) vai S2 (T motors, atkarīgs no jaudas)
 • Aizsardzības pakāpe: IP68
 • Šķidruma temperatūra: 3 - 40 °C, augstākai temperatūrai pēc pieprasījuma
 • Brīvā caurgaita:
  • T darba rats: 78x105…150x150 mm
  • G darba rats: 80 vai 90 mm
  • Q darba rats: 78 mm
 • Maks. iegremdēšanas dziļums: 20 m

Materiāli

 • Korpusa daļas: EN-GJL-250 vai EN-GJS-500-7
 • Darba rats: EN-GJL-250 vai EN-GJS-500-7
 • Statiskie blīvējumi: FPM
 • Blīvējums sūkņa pusē: SiC/SiC
 • Motora puses blīvējums: FPM, ogles/keramika vai SiC/SiC
 • Vārpsta: nerūsējošais tērauds 1.4021

Apraksts/konstrukcija

Iegremdējams notekūdeņu sūknis kā pārpludināms bloka agregāts, kas paredzēts stacionārai vai pārvietojamai uzstādīšanai slapjā un sausā vietā. Atkarībā no tipa iespējama pārvietojamā uzstādīšana.

Hidraulika

Spiediena izvade izveidota kā horizontāls atloka savienojums. Maksimālais iespējamais sauso vielu daudzumus ir 8 %. Mūsu hidraulikas sistēmās šobrīd tiek izmantotas šādas rotoru formas:

 • T = slēgts divu kanālu darba rats
 • G = daļēji atvērts vienkanāla darba rats
 • Q = daļēji atvērts divu kanālu darba rats

Izmantojot SOLID-G un SOLID-Q darba ratu, spraugu starp sūkšanas īscauruli un rotoru iespējams regulēt. Tas nodrošina hidraulikas pastāvīgu efektivitāti.

Motors

Piedziņai tiek izmantoti iegremdējamie motori ar pasīvo un aktīvo dzesēšanu:

 • T motoriem (virsmas dzesēšanas motori) ir pasīvā dzesēšana. Tie lieko siltumu caur korpusa daļām novada tieši uz aptverošo šķidrumu. Tādēļ motorus iegremdējot var izmantot ilgstošas darbības režīmā (S1) un neiegremdējot, atkarībā no jaudas, īslaicīgā darbības režīmā (S2).
 • FK, FKT un HC motori ir pašdzesējoši un tiem ir aktīva dzesēšanas sistēma. Liekais siltums tiek novadīts caur dzesēšanas līdzekli (baltā eļļa vai ūdens glikola maisījums) uz integrēto siltummaini, bet tas, savukārt, lieko siltumu nodod sūknējamam šķidrumam. Tādēļ šie motori ir piemēroti ilgstošai darbībai (S1) iegremdētā un neiegremdētā veidā.

Visi motori ir aprīkoti ar hermētisku kameru, lai pasargātu motoru no šķidruma iekļūšanas. Tai var piekļūt no ārpuses un to pēc izvēles var pārraudzīt ar blīvēšanas telpas elektrodiem. Visiem izmantotajiem uzpildes šķidrumiem piemīt bioloģiskās noārdīšanās potenciāls un tas nenodara kaitējumu apkārtējai videi.

Atkarībā no jaudas papildus ir pieejami arī augstas efektivitātes motori:

  • Asinhronie motori ar lietderības koeficientu IE3*
  • Pastāvīgā magnēta motori ar lietderības koeficientu IE4/5*

* (IE3/4 = saistībā ar IEC 60034-30, IE5 = saistībā ar IEC TS 60034-30-2)

Motoru kabeļa ieeja ir garenvirzienā ūdensizturīga, kabeļu garumi ir konfigurējami individuāli.

Blīvējums

Atkarībā no motora tipa pieejami šādi šķidruma un motora blīvējumu varianti:

 • Variants G: divi neatkarīgi gala blīvējumi
 • variants K: bloka blīvējuma ieliktnis ar diviem neatkarīgiem gala blīvējumiem

Kopējais raksturojums

Wilo-Rexa SOLID-Q

Lejupielādes

Wilo-EMU FA

Preces numurs 6074691
Izlaide 1606
Izpildījuma numurs 03
Sānu formāts 209.9 x 297.0 mm
Lappušu skaits 76

PDF (7 MB)

Lejupielādēt

Wilo-EMU FA

Preces numurs 6072704
Izlaide 1606
Izpildījuma numurs 05
Sānu formāts 209.9 x 297.0 mm
Lappušu skaits 96

PDF (8 MB)

Lejupielādēt

Wilo DDI-I

Preces numurs 6086017
Izlaide 2019-10
Izpildījuma numurs 01
Sānu formāts 209.9 x 297.0 mm
Lappušu skaits 60

PDF (4 MB)

Lejupielādēt

Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Preces numurs 6086014
Izlaide 2019-10
Izpildījuma numurs 01
Sānu formāts 209.9 x 297.0 mm
Lappušu skaits 60

PDF (4 MB)

Lejupielādēt

Wilo Motor T 17.3, 20.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Preces numurs 6086012
Izlaide 2019-10
Izpildījuma numurs 01
Sānu formāts 209.9 x 297.0 mm
Lappušu skaits 56

PDF (3 MB)

Lejupielādēt

PDF: Wilo-Rexa SOLID-Q

Konfigurēt

Lapas izvēle

Lapas formāts

Neobligāta informācija

Jūs varat norādīt savu personīgo informāciju, ko Jūs vēlaties atspoguļot galvenē.

Saglabāšana