Meklēt
Sazināties
E-pasts
Kataloga izveide
Mani mīļākie

Nākotnē: pielāgojami, intelektiski un ar maksimālu savienojamību

Atpakaļ uz pārskatu

01.06.2018

Ūdens trūkums ir viena no mūsdienu pamatproblēmām. Vienlaicīgi notekūdeņu apstrādē vērojams cieto daļiņu satura pieaugums un arvien striktākas energoefektivitātes prasības. Turklāt tādas problēmas kā, piemēram, mitrās salvetes, būtiski ietekmē ekspluatācijas drošību. Lai izveidotu mūsdienīgu infrastruktūru un tehnoloģiskos procesus, nepieciešami uzticami un digitāli sasaistīti energoefektīvi risinājumi, piemēram, Wilo-Rexa SOLID-Q ar Nexos Intelligence. Šis viedajām notekūdeņu sūkņu stacijām paredzētais intelektiskais risinājums ir mūsdienu prasībām atbilstošs un moderns Wilo piedāvājums.

Viedā notekūdeņu sūkņu stacija ar Nexos Intelligence

Wilo viedo notekūdeņu sūkņu staciju vīzija ir risinājums, kas sniedz izcilu ekspluatācijas drošību, energoefektivitāti un savienojamību. Šie moduļi ir dzinēju un hidraulisko tehnoloģiju jaunākais sasniegums un nodrošina integrētu intelektisko vadību: "Mēs izmantojam Nexos Intelligence, lai izraudzītos sistēmas, kuras ir spējīgas gudri reaģēt uz vietējo apstākļu izmaiņām bez operatora klātbūtnes", skaidro Matiass Pance (Matthias Pantze), Wilo produktu menedžeris. Labs piemērs ir Wilo-Rexa SOLID Q dublējošā vadība: viens no maksimāli četriem sūkņiem tiek izraudzīts kā "vadošais", kas vada un regulē visas sistēmas darbību. Visu šo sūkņu elektronika ir vienāda, un tāpēc katrs no tiem var pārņemt sistēmas uzraudzību. Ekspluatācijas priekšrocības: ja, piemēram, vadošais sūknis tiek izslēgts, lai veiktu apkopi, kāds no trim "pakārtotajiem" sūkņiem ir gatavs automātiski pārņemt sistēmas vadību. Vēl Nexos Intelligence raksturīga intelektiskā energoefektivitātes optimizācijas un ļoti komplicētā aizsprostošanās noteikšanas funkcija. Pirmā autonomi noregulē energoefektīvāko sūkņa apgriezienu skaitu, izmantojot pastāvīgo mērījumu ciklu, kas pamatojas uz sūknim raksturīgajiem sistēmas nosacījumiem dotajā brīdī. Tas ievērojami samazina nelietderīgu enerģijas patēriņu, ko izraisa hidrauliskie zudumi cauruļvados. Aizsprostošanās noteikšanas funkcija tiek pielāgota konkrētajam hidraulikas veidam, lai nodrošinātu vislabāko rezultātu: iespējamo darbrata bloķēšanos uzrauga vairāki algoritmi, kuri spēj automātiski uzsākt nepieciešamos sūkņa tīrīšanas ciklus. Modelim Rexa SOLID-Q, Nexos Intelligence, tostarp PLC vadības funkcija, tiek augšupielādēta jaunajā Wilo digitālajā datu saskarnē (DDI), kas instalēta motora galvā. Tas nozīmē, ka visa intelektuālā vadības sistēma jau ir integrēta sūknī, kas ļauj frekvenču pārveidotāju nomainīt bez dīkstāves un vairs nav nepieciešama papildu ārēja vadības iekārta. Vieda notekūdeņu sūkņu stacija, intelektisks sistēmas risinājums
Notekūdeņu sūknis Wilo-Rexa SOLID-Q tika izstrādāts neapstrādātu notekūdeņu pārsūknēšanai uz vidēja izmēra sūkņu stacijām gan iegremdējamās, gan neiegremdējamās iekārtās. Motora galvā instalētais DDI ietver IP balstītu digitālo Ethernet saskarni, kā arī datu reģistratoru, digitālo datu plāksnīti un integrētu vibrāciju uzraudzības ierīci: "Neskatoties uz plašo sensoru klāstu, iebūvētā Ethernet saskarne būtiski atvieglo sūkņa pievienošanu sistēmai, izmantojot tikai vienu kontaktspraudni", skaidroja produktu menedžeris. Izmantojot integrēto tīmekļa serveri, Rexa SOLID-Q tiek vadīts un uzraudzīts caur tīkla saskarni vai tieši caur ārējā pieslēguma skārienjutīgu paneli. Sistēmas saskarne ir ērti pieejama, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu, un atbalsta visas operētājsistēmas. Lietošanas pamācība un informācija par datu plāksnīti, dzinēju un hidraulikas datiem ir pieejami arī tiešsaistē. Standartizētie tīkla protokoli ļauj veikt netraucētu integrāciju ar mākonī balstītas attālo datu pārraides tehnoloģiju. Integrētais datu reģistrators saglabā visus ekspluatācijas datus, piemēram, tinumu un gultņu temperatūru, ārējo sensoru datus, frekvenču pārveidotāja veiktspējas datus vai kameras uzpildes līmeni. Eksportējot datus caur tīmekļa serveri, operators var veikt informācijas detalizētāku analīzi vai novērst iespējamos sistēmas darbības traucējumu iemeslus. Energoefektīvais IE5 dzinējs ar pastāvīgo magnētu tehnoloģiju nodrošina visaugstāko elektrisko lietderības koeficientu daudz plašākā slodzes diapazonā nekā asinhronā tehnoloģija, kas ļauj optimizēt enerģijas izmaksas pat daļējas slodzes režīmā. Jaunā SOLID-Q hidraulika ir līdzīga pārbaudītajiem SOLID-G darbratiem, taču divas lāpstiņas nodrošina augstāku efektivitāti, zemāku vibrāciju un padara to īpaši piemērotu vadībai ar frekvenču pārveidotāju. Integrētās viedās funkcijas ļauj izvēlēties mainīgu darba režīmu konfigurāciju un nodrošina nevainojamu ekspluatācijas drošību.