Meklēt
Sazināties
E-pasts
Kataloga izveide
Mani mīļākie
Produktu salīdzinājums

Wilo-Yonos MAXO-Z nosaka jaunus efektivitātes un ekspluatācijas ērtības standartus

Atpakaļ uz pārskatu

12.03.2018

Caurulēs sastāvējies ūdens ar vāju vai neesošu cirkulāciju rada Legionella baktēriju piesārņojuma risku. Tāpēc, lai varētu nodrošināt higiēnas standartiem atbilstoša dzeramā ūdens apgādi nepieciešamajā daudzumā un temperatūrā, komercēkām paredzētajiem sūkņiem tiek izvirzītas aizvien augstākas prasības. Lai nodrošinātu higiēniski drošu un viscaur nemainīgu dzeramā ūdens cirkulāciju, Wilo, Dortmundē bāzētais sūkņu ražotājs, nu ir laidis klajā jaunu efektīvu dzeramā ūdens sūkni Wilo-Yanos MAXO-Z.

"Ekodizaina direktīva, kas tika ieviesta pirms dažiem gadiem, izvirza jaunas sūkņu energoefektivitātes prasības," skaidro Wilo produktu menedžeris Karstens Breilmans (Carsten Breilmann). "Izstrādājot Yonos MAXO-Z, mēs ievērojām Eiropas prasības attiecībā uz sūkņu energoefektivitāti, kaut šī direktīva uz to netiek attiecināta." Slapjā rotora cirkulācijas sūkņa energoefektīvās tehnoloģijas sniegtās priekšrocības klienti izjūt pat mājsaimniecības karstā ūdens cirkulācijā. "Tam ir liela nozīme, jo mājsaimniecības karstā ūdens cirkulācijas sūkņi tiek darbināti līdz pat 24 stundām dienā (piemēram, slimnīcās un viesnīcās), un salīdzinot ar parastajiem sūkņiem, šī energoefektīvā tehnoloģija veicina enerģijas ekonomiju," saka Breilmans.
Slapjā rotora cirkulācijas sūkņa, kas paredzēts mājsaimniecības karstā ūdens nodrošināšanai, gaismas diožu displejs nodrošina arī pilnīgu pārskatu par celšanas augstumu, apgriezienu skaitu un iespējamām kļūmēm. Lai pārvarētu spiediena zudumus cauruļvadu sistēmā, nepieciešamo/aprēķināto spiedienu noregulē, izmantojot celšanas augstumu (dp-c). Tā rezultātā noregulējums kļūst vēl precīzāks. Jaunums ir arī pārskatāms kļūmju kodu rādījums: "Tas nozīmē, ka jebkāda nepareiza darbība tiek nekavējoties atpazīta, tā samazinot nepieciešamo remonta darbu apjomu kļūmes gadījumā," paskaidro Breilmans. Wilo savienojuma elements un sūkņa kompaktā konstrukcija atvieglo elektrisko pieslēgumu un nodrošina vienkāršākas un daudz elastīgākas montāžas iespējas uz vietas. "Kabelis tiek stiprināts tieši pie savienojuma elementa, un tikai pēc tam pieslēgts sūknim," stāsta produktu menedžeris. "Tas uzlabo gan ekspluatāciju, gan vienkāršo uzstādīšanu."