Plānojiet nākotni ar Wilo – no CAD rasējuma līdz BIM

Building Information Modeling (BIM)

Building Information Modeling (BIM) izmantošana ēku tehnikā vēl nav pašsaprotama. Wilo ir pasaulē pirmais sūkņu ražotājs, kas saviem BIM projektiem nodrošina BIM datus vienkāršākajā veidā.

Wilo-Revit Plugin

Kā plānošanas speciālists ar piekļuvi MagiCAD objektu bibliotēkai, jūs jau varat izmantot pilnvērtīgu, aktuālu Wilo datubāzi. Izmantojot Wilo Revit Plugin, jūs varat savos BIM projektos tiešā veidā izmantot mūsu intelektiskās Revit Families ar ETIM produktu informāciju. Šo „Wilo Button” jūs uzstādāt tieši Revit spraudnī. Tas darbojas neatkarīgi no jūsu izmantotās BIM rasēšanas programmas.

Wilo Revit Plugin ieviešana BIM procesā ir daļa no plaša pakalpojuma, kas paredzēts montieru, konsultantu, lieltirgotāju, apkopes dienestu un OEM partneru atbalstam.

Šim kopējais risinājums tiek piedāvāts ar nosaukumu Wilo Competence. Šajā pakalpojumā, neskaitot BIM atbalstu, ietilpst arī tehniskais atbalsts, Wilo produktu katalogs un Wilo-Select, Wilo nomaiņas pakalpojums un rīki, mācību koncepcija Wilo-Brain un atbalsts GBS sūkņu savienojumu pārlikšanā.

Wilo ir BIM ready

 • Vienkārša piekļuve Wilo BIM datiem ar
 • Wilo-CLAB funkcijā Revit Wilo-CLAB darbojas visās Autodesk-Revit versijās
 • Aktuāli dati, pateicoties tiešam tīmekļa servera savienojumam
 • Kompakti CAD modeļi ar nelielu datu lielumu
 • Iekļauta produktu informācija saskaņā ar starptautiskajiem standartiem
 • Gatavs atbalstīt visā ēkas kalpošanas laikā

Jauni risinājumi digitālajai nākotnei

Darba vides digitalizācija un sarežģītā ēku plānošana rada lielu datu apjomu. Iespējamiem risinājumiem dati jāpadara viegli pieejami un jāatļauj visām iesaistītajām pusēm efektīvi strādāt kopā. Mērķis ir apvienot vienā digitālā modelī un spēt sasaistīt tīklā visus būtiskos datus, kas rodas produkta un ēkas kalpošanas ciklā.

Kas ir BIM

Building Information Modeling (BIM) ir plānošanas metode būvniecībā – tajā ietilpst celtnes fizikālo un funkcionālo īpašību digitālo virtuālo attēlojumu radīšana un pārvaldīšana. BIM ilgtermiņā jāsaprot kā optimizācijas process uzņēmumā, kā arī daļa no kultūras pārmaiņām projekta apstrādē. Tā ir iespējama jebkāda lieluma projektam.

BIM ir risinājums, kurā visi būtiskie dati visā būvniecības procesā tiek glabāti, izmantoti un pārvaldīti 3D modelī.

Vispārīgās priekšrocības:

 • Optimizēta CAD ģeometrija
 • Palielināta produktivitāte ar vienkāršu piekļuvi informācijai
 • Izvairīšanās no kļūdām, visiem iesaistītajiem izmantojot aktuālus datus
 • Ātrāki darba procesi
 • Īsāks būvniecības laiks un mazākas izmaksas

BIM pavada visā ēkas kalpošanas laikā

Ēkas kalpošanas ciklā ir savienoti visi procesi: plānošana, projektēšana, īstenošana, dokumentācija, darbība un uzturēšana. Turklāt BIM tiek izmantots kā centrālais datu modelis, kas pavada un atbalsta darbspējas ciklā. Vizualizācija, kā arī plānoto elementu apjomīgā dokumentācija atvieglo procesu apakšposmus. Ekspluatācijas uzsākšanas parametri un izmaksu faktori tiek noteikti jau darbspējas cikla agrajā fāzē, tā ka jau sākotnējiem plānošanas lēmumiem ir ietekme uz vēlākām kopējām izmaksām.

Visi darījumu partneri ir ieguvēji, lietojot BIM

Plānotāji:

 • Modeling Tools vienkārša lietošana
 • Specifikācijas pilnībā integrētas
 • Ļoti precīzi modeļi jaunākajā stāvoklī

BIM plānošanas speciālisti:

 • Spraudnis saderīgs ar visām Revit versijām
 • Integrēti starptautiskie standarti (ETIM, CIBSE)
 • Produktu bibliotēkas bezmaksas lietošana

Tehniskais speciālists / darbuzņēmējs:

 • Ar detalizētu informāciju modeļu ietvaros
 • Zemas izšķirtspējas faili kompleksu modeļu attēlošanai
 • Ar saitēm uz lietotāju rokasgrāmatām

Ēku uzturētāji:

 • Sagatavoti modeļi apkopes veikšanai
 • Ar saitēm uz produktu dokumentāciju
 • Ar integrētiem apkopes datiem

Kā darbojas BIM

 • Wilo padara savus BIM datus pieejamus Autodesk Revit tagad arī bez maksas un neatkarīgi no izmantotās rasēšanas programmas, izmantojot Content Library Access Button (Revit spraudnis).
 • Lietotāji, kas uzstāda šo bezmaksas Revit spraudni, izmantojot speciālo „Wilo-Button” funkcijā Revit, saņem tiešu piekļuvi BIM datiem no Wilo.
 • Wilo BIM risinājums nodrošina atbalstu montieriem, konsultantiem, lieltirgotājiem, apkopes dienestiem un OEM partneriem.
 • Viņiem tagad ar vienu klikšķi uz Wilo-Button funkcijā Revit ir pieejami, piem., visi dati par jaunajām, ilgizturīgajām sūkņu sērijām.
 • Vēlamo sūkni var izvēlēties tieši pēc ETIM pazīmēm un kā Revit Family integrēt BIM modelī.
 • Pie šīm attiecīgā Wilo produkta Revit Families tagad ir piesaistīta arī ETIM produkta informācija (ETIM pazīmes). BIM modeļa intelektiskā modelēšana atbilstoši piemērotākajam risinājumam ir daudz vienkāršāka un efektīvāka.
 • Turklāt CAD lietotājiem CAD dati no Wilo ir pieejami STEP- un DWG formātā Wilo tiešsaistes CAD katalogā.
 • Tālāk apakšā atrodas tieša saite Wilo Revit spraudņa uzstādīšanai. Arī montāžas procesa aprakstu var lejupielādēt kā PDF dokumentu „Installatieprocedure Wilo-CLAB”.

Wilo Revit spraudņa minimālās prasības

 • Autodesk Revit 2013 vai jaunāka versija
 • Neder Autodesk Revit LT (Revit spraudnis nedarbojas ar Revit LT)
 • Interneta piekļuve
 • Ja Autodesk Revit ir uzstādīts Citrix vidē, par Revit spraudņa montāžu sazinieties ar savu sistēmu administratoru.

Wilo-Support

Wilo atbalsta jūs visā ēku kalpošanas ciklā ar tālāk norādītajiem pakalpojumiem.

 • Produktu datiem montāžas laikā
 • Vienkāršu piekļuvi rokasgrāmatām un direktīvām apkopes laikā
 • Wilo servisu darbības laikā
 • Energoefektīviem risinājumiem citu uzlabojumu gadījumā