Meklēt
Sazināties
E-pasts
Kataloga izveide
Mani mīļākie
Produktu salīdzinājums

Optimāla iekārtas ekspluatācija, pateicoties sistēmu kompetencei

Parametru izvēles metodes ūdens apsaimniekošanai

Mēs vēlamies, lai jūs izvēlaties nevis jebkādu risinājumu, bet gan tādu, kas jums ir piemērots. Mēs labprāt izstrādāsim individuālu un ekonomisku produkta risinājumu kopā ar jums.

Skaitliskas plūsmas simulācijas – CFD simulācija

No sistēmas atkarīgā parametru pareizā izvēle un maisītāju un ventilācijas sistēmu montāža ir pamatnosacījumi efektīvai un ekspluatācijā drošai bioloģiskajai notekūdeņu attīrīšanai.

Wilo rīcībā ir moderni, programmatūras atbalstīti parametru izvēles rīki un metodes. Lai izvēlētos jūsu iekārtai piemērotu tehniku, mēs izmantojam arī skaitliskās plūsmas simulācijas (CFD simulācijas) parametru izvēles metodi.

Šajā precīzajā analīzē tiek ņemti vērā jūsu iekārtai specifiskie pamatnosacījumi. Tādējādi var laikus konstatēt iespējamās vājās vietas un izstrādāt uzlabošanas darbības. Jūs kā operators iegūstat no pilnībā konstruētas sistēmas, kurā visas tehnoloģijas un detaļas ir individuāli un katrai prasībai precīzi savstarpēji saskaņotas.

Aplūkojiet video, kā jūs varat efektīvi izveidot savu iekārtu. Pateicoties modernajiem Wilo parametru izvēles rīkiem.

Cauruļvadu aprēķini

Lai pārsūknētu šķidrumu no punkta A uz punktu B, jums nav nepieciešams vienkārši kaut kāds sūknis – jums ir vajadzīgs jūsu prasībām vai esošajiem apstākļiem piemērots sūkņu risinājums.
No vienas puses tās ir šķidruma īpašības, bet no otras puses – cauruļvadu sistēma. Katrs augstuma profils, katra montāžas armatūra un katrs veidgabals rada spiediena zudumus cauruļvadu sistēmā.
Ja sūknis nav pareizi pielāgots cauruļvadu sistēmai, nepieciešamo sūknēšanas jaudu nevar sagādāt.
Tādēļ ar mūsu izvēles programmatūru var ne tikai, pamatojoties uz nepieciešamajām Q/H vērtībām, noteikt piemēroto sūkni, bet arī iekļaut jūsu izvēlē cauruļvadu aprēķinu.

Mūsu Competence Team šādiem gadījumiem jums labprāt noteiks cauruļvadu spiediena zudumus.

Lūdzu, sazinieties ar mums