Meklēt
Sazināties
E-pasts
Kataloga izveide
Mani mīļākie

Datu aizsardzības un privātuma politika

1. Vispārīgi
WILO ļoti nopietni attiecas pret jūsu personas datu aizsardzību un ievēro jūsu privātumu, apstrādājot jūsu datus mūsu IT sistēmās. Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, jums var tikt prasīti personas dati saskaņā ar ES piemērojamajiem likumiem vai saskaņā ar Vācijas Federālo datu aizsardzības likumu.

2. Tīmekļa vietnes lietošana
Gandrīz visa mūsu tīmekļa vietne ir pieejama, nenorādot savus personas datus. Mēs uzzinām tikai jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, tīmekļa vietni, kas novirzīja jūs pie mums un atsevišķas lapas, kuras apmeklējāt mūsu tīmekļa vietnē. Lai varētu izmantot dažus mūsu vietnē atrodamos piedāvājumus un pakalpojumus, jānorāda savi personas dati (piem., lai apstrādatu pieprasījumu). Sīkāk tas paskaidrots 3. un 4. punktā.

3. Personas datu vākšana un apstrāde
Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, atsevišķos posmos jums tiek prasīts norādīt personas datus. Personas dati ir informācija, ko izmanto, lai noteiktu jūsu identitāti. Tas ietver tādu informāciju, kā, piemēram, vārds, uzrunas forma, pasta adrese, telefona numurs. Uz informāciju, kas nav tieši saistīta ar faktisko identitāti, piemēram, tīmekļa vietnes lietotāju skaits, šī definīcija neattiecas. Mēs vācam, apstrādājam vai izmantojam personas datus tikai tad, ja šo informāciju mums sniedzat brīvprātīgi. Savākto informāciju mēs izmantojam mūsu tīmekļa vietnes tehniskās administrēšanas, kā arī klientu pārvaldības mērķiem un tikai tādā mērā, kā tas attiecīgajā gadījumā nepieciešams. Protams, saskaņā ar Vācijas Federālo datu aizsardzības likuma (BDSG) 5.paragrāfu mūsu darbiniekiem ir pienākums saglabāt konfidencialitāti.

4. Personas datu nodošana trešajām pusēm
Mēs saglabājam un izmantojam mums sniegtos datus tikai iekšējai lietošanai. Mēs šos datus nedz pārdodam, nedz izpaužam trešajām pusēm. Situācija mainās, ja mums ir pienākums publiskot un pārsūtīt šos datus tiesisku apsvērumu dēļ vai saskaņā ar tiesas lēmumu. Pakalpojumu un uzņēmējdarbības partneriem dati tiek nodoti tikai ar mērķi apstrādāt pieprasījumus. Tādos gadījumos pārsūtāmo datu apjoms tiem samazināts līdz minimāli nepieciešamajam. Turklāt šiem pakalpojumu sniedzējiem ir saistošs Vācijas Federālās datu aizsardzības likums (BDSG).

5. Datu aizsardzības inspektors
Ja jums ir vēl kādi jautājumi par datu aizsardzību WILO uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru.

WILO BALTIC SIA
Maskavas iela 227
Rīga, LV-1019
Latvija
info-lv@wilo.com

LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
6. Sīkdatnes un IP adreses
Dažās mūsu tīmekļa vietnes sadaļās mēs izmantojam sīkdatnes. Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā apmeklētāja cietajā diskā. Mēs nekad neizmantojam sīkdatnes, lai saglabātu personas informāciju par jums. Mēs tās izmantojam tikai, lai vienkāršotu pārlūkošanu un noteiktu mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu. Šos tehniskos piekļuves datus nevar izmantot, lai izsekotu kādu konkrētu personu; tas nozīmē, ka individuālie lietotāji ir anonīmi. Šajā sfērā neietilpstošie personas dati, piemēram, vārds, adrese, telefona numurs vai e-pasta adrese, netiek ierakstīti, ja vien jūs šo informāciju nesniedzat brīvprātīgi. Ikviens WILO tīmekļa vietnes apmeklējums tiek automātiski reģistrēts, un šajā gadījumā tiek reģistrēta apmeklētāja IP adrese vai domēna nosaukums, kā arī apmeklētās lapas nosaukums. IP adrese ir numurs, kas tiek piešķirts jūsu datoram, lai piekļūtu internetam. Katrs dators internetā tiek identificēts pēc IP adreses; tas ļauj tīklā datoriem un serveriem atpazīt vienam otru un nodibināt sakarus. WILO šī informācija ir nepieciešama, lai ar statistikas metodēm izprastu lietotāju lapu izmantošanu. Tas ļauj nemitīgi uzlabot piedāvājumu (skat. 7.Google Analytics). Ja vēlaties būt informēts par to, kā jūsu pārlūks izmanto sīkdatnes, lūdzu, aktivizējiet attiecīgos pārlūka noregulējumus. Bet jūs varat arī izvēlēties, lai sīkdatnes netiktu saņemtas. Ņemiet vērā, ka tādā gadījumā visas attiecīgās tīmekļa vietnes funkcijas jums nebūs pieejamas.

7. Google Analytics
Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics, tīmekļa analītisko pakalpojumu, ko nodrošina Google, Inc. ("Google"). Google Analytics izmanto sīkdatnes (teksta datnes jūsu datorā), kas palīdz tīmekļa vietnei analizēt, kā lietotāji izmanto vietni. Sīkdatnes ģenerētā informācija par tīmekļa vietnes izmantošanu tiek nosūtīta un saglabāta Google serveros ASV. Gadījumā, ja šai tīmekļa vietnei tiek aktivizēta IP anonimizācija, atbilstoši Līgumam par Eiropas Ekonomikas zonu jūsu IP adrese tiks saīsināta Eiropas Savienības vai citu dalībvalstu robežās. Tikai izņēmuma gadījumos visa IP adrese vispirms tiks nosūtīta uz Google serveri ASV un saīsināta tur. IP anonimizācija šajā tīmekļa vietnē ir aktivizēta. Šīs tīmekļa vietnes operatora vārdā Google šo informāciju izmanto, lai izvērtētu jūsu lietošanas paradumus, apmeklējot tīmekļa vietni, kompilētu vietnes operatoriem atskaites par tīmekļa vietnē veiktajām aktivitātēm un nodrošinātu tiem citus ar tīmekļa vietnē veiktajām aktivitātēm un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus. IP adreses, ko jūsu pārlūks paziņo Google Analytics darbības ietvaros, netiek sasaistīti ar jebkādiem citiem Google rīcībā esošajiem datiem. Varat atteikties no sīkdatņu izmantošanas, izvēloties attiecīgus pārlūka noregulējumus, tomēr ņemiet vērā, ka tādā gadījumā visas attiecīgās tīmekļa vietnes funkcijas jums nebūs pieejamas. Lai turpmāk vairs netiktu veikta Google Analytics izsekošana, varat savam esošajam tīmekļa pārlūkam arī lejupielādēt un instalēt Google Analytics Opt-out Browser Add-on: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Runājot par analīzes rīku izmantošanu pilnām IP adresēm, vēlamies norādīt, ka šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics ar paplašinājumu "_anonymizeIp()" , tapēc tiek apstrādātas tikai saīsinātas IP adreses, lai izslēgtu tiešu norādi uz fizisku personu.

8. Saites un atsauces
Mūsu piedāvājums ietver saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm; mēs nekādi neietekmējam trešo pušu vietņu saturu. Tādējādi mēs nevaram uzņemties nekāda veida saistības attiecībā uz šo ārējo saturu. Par attiecīgo saistīto lapu saturu atbild organizācijas, kas tās piedāvā vai pārvalda. Pārbaude par iespējamu tiesību normu pārkāpumu saistītajās lapās tika veikta, kad saites tika izveidotas. Tobrīd nelikumīgs saturs netika konstatēts. Tomēr nav saprātīgi uzskatīt, ka jāveic pastāvīga saistīto lapu satura uzraudzība, ja nav nepārprotamu norāžu par tiesību pārkāpumu. Konstatējot tiesību pārkāpumu, attiecīgās saites tiks nekavējoties noņemtas. Lūdzu ņemiet vērā, ka WILO neatbild par datu aizsardzību šajās saitēs.

9. Drošība
Lai aizsargātu jūsu datus, ko mēs pārvaldām, pret nejaušu vai apzinātu viltošanu, zudumiem, iznīcināšanu vai nesankcionētu piekļuvi, WILO izmanto tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Mūsu drošības pasākumi tiek nemitīgi uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai. Ja jums ir vēl kādi jautājumi par savu personas datu apstrādi WILO uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru.