Дренажа и заштита од поплави

Entwässerung Regenwasserentsorgung
Entwässerung Dauerentwässerung
Entwässerung Transportable Entwässerung
Entwässerung Regenwasserentsorgung
Entwässerung Dauerentwässerung
Entwässerung Transportable Entwässerung
Entwässerung Regenwasserentsorgung
Entwässerung Dauerentwässerung
Entwässerung Transportable Entwässerung

Брзо, чисто и безбедно

Сеедно дали е во прашање туш, тоалет, приоден пат или гаража – ние ви нудиме оптимално решение за дренажа во итни ситуации. Притоа, сеедно е дали се работи за статички или преносливо поставување. Нашите пумпи одговараат за комунална отпадна вода и за дождовница. Нашиот асортиман на производи за дренажа и заштита од поплава опфаќа постројка за одведување на отпадна вода, пумпа за дренажа на подруми, пумпа за нечиста вода или дури и постројка за одведување на фекалии. Нашето правило е да ви понудиме производ којшто е сигурен за употреба и кој бара минимално одржување. Очигледно е дека во последните години е порасната опасноста од поплави. Се бараат посебни решенија за проблемите во случаи каде што мора да се отстрани исклучително загадена вода – како на пример од поплава. Wilo разви неколку исклучително моќни машини наменети за таквите предизвици, како што се моделите од серијата Wilo-Drain TP. Супер лесни пумпи кои што едноставно се пренесуваат и се користат. Нив ги одликува посебно моќна хидраулика од вештачки материјали.