Зголемување на притисокот

Константна моќ од највисоко ниво

Сигурно снабдување со вода во доминантни геодетски станици за црпење. Варијабилната потрошувачка на водата во различни згради како што се училишта, болници или хотели бара флексибилни системи коишто одговараат на индивидуалните потреби. Ако во случај на водоснабдување не може да се употребуваат гравитациски системи поради просторните услови, како што се водените турбини, доаѓа до потреба од уред за зголемување на притисокот. Со нив се овозможува доволен притисок на водата во висококатници, места со поголема надморска височина и постројки, без разлика дали е во текот на снабдувањето или во текот на циркулациските системи. Wilo уредите за зголемување на притисокот ви овозможува сигурно водоснабдување на големи висини.

Wilo-World process level - Water supply and pressure Boosting
Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus öffentlichem Netz
Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus Vorbehälter
Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz
Druckerhöhung Trinkwasserversorgung aus dem öffentlichen Netz
Regenwasser Regenwassernutzung

Индивидуални Wilo решенија за оптимален притисок на водата

Посебно во случај на растечките населби или во приземните единици, притисокот не може да се одржува ниту под, ниту над водените резервоари. Поради тоа е потребен уред за зголемување на притисокот потребен и во куќите со едно или повеќе семејства. Зградите како што се куќите со повеќе семејства, училиштата, болниците и хотелите бараат многу повеќе во однос на водоснабдувањето на сите спратови. За секој вид употреба, Wilo нуди флексибилни системи за зголемување на притисокот, за да се овозможи комфорна и сигурна подготовка на водата. Покрај тоа: Самовшмукувачката Wilo пумпа е идеално решение за потребите на чистење на надворешен простор или за наводнување на билки. Може да се постави покрај бара, езеро, поток и резервоар за дождовница. На тој начин ја штедите скапата и драгоцена вода од чешма.