Климатизација, ладење

Со помош на контролирано проветрување до пријатна клима

Пријатната клима во просторот е основа за продуктивност и благосостојба. Климатизацијата мора прецизно да се усогласи со температурата, влажноста и циркулацијата на воздухот во зависност од различните потреби и од различните простори. Така, една канцелариска зграда има потреба од поразлична климатизација во однос на болница или фабрика.

Klima Primärkreis

Индивидуални пумпни решенија за секаква клима

Индивидуалниот станбен комфор се одликува со тоа што можете самите да ја приспособувате температурата во сите четири ѕидови независно од надворешната температура. Клима уредите коишто ги придвижуваат ефективните Wilo пумпи овозможуваат максимален комфор додека сметката за струја нема значителна промена. Wilo има одговарачко решение и за клима уредите коишто се наоѓаат испод нивото на вода: уред од Wilo за кондензација за отстранување на акумулираната кондензација.

Ви нудиме сигурни, штедливи и високоефективни пумпи дури и за клима уреди коишто се подготвени за автоматизација во рамките на зграда во станови за комерцијална употреба. При употребата на клима уред којшто се наоѓа под нивото на вода, потребна е постројка за отстранување на акумулираната кондензација. Wilo ви нуди индивидуални и драгоцени решенија токму за оваа намена.

Употреба на разладувањето и климатизацијата како посебен предизвик

Ладните простории претставуваат посебен предизвик за куќната техника. Wilo ви нуди специјални решенија за уреди за разладување во комерцијални објекти. Голема доверливост и штедливост за време на работењето благодарение на високоефективната технологија. За клима уредите или за уредите за разладување коишто се наоѓаат под нивото на водата, Wilo нуди уреди за отстранување на кондензација коишто се индивидуални и посебно усогласени со проектот.