Отпадна вода

Силен партнер за ефикасна и еколошка технологија на отпадна вода

Побарувањата за пумпите и системите на пумпи, посебно при транспорт на отпадна вода, нагло пораснаа во последните години. Тоа е главно последица на урбанизацијата и недостатокот на вода во целиот свет. Условите за имплементирање се менуваат, зголемена е количината на цврсти материјали во отпадните води и подолго е задржувањето во мрежата на отпадна вода. Ова е победа за раководителите во поглед на животниот циклус на една пумпа, од купување на истата, одржување па се до поправки коишто се од посебно значење за неа.

Долгогодишното искуство во проектните работи за технологија на отпадна вода ни дозволува да подготвуваме лесни процеси и доверливи системски решенија. Не е битно дали се работи за пумпи, мешалки, вентилатори, филтери или дезинфекција (на нечиста) вода - нашиот широк асортиман на производи и искуство со носење системски решенија, нуди енергетски ефикасно решение за секој ваш проблем. Во зависност од количината и протокот на Wilo пумпите, ќе пронајдете различни течности за отпадна вода, кал и каллива вода, абразивни и дури и течности со содржини на влакна. Посебно внимание обраќаме на тоа составните елементи што ги користиме за нашите решенија да се издржливи и отпорни на трошење.

Wilo World - Wastewater collection and transport - Wilo-EMUport CORE
Wilo World - Wastewater treatment - mixer, aeroation system

Ефикасни решенија за чиста совест

Сите згради и домаќинста на светот произведуваат отпадна вода, која мора совесно и сигурно да се одведе, за да би биле исполнети хигиенските стандарди и за да може да се избегне преоптоварување, коешто настанува поради смрдеата. Поради тоа, оваа ефикасна зградна техника се употребува таму каде што отпадните води не стигнуваат лесно, во слободен пад во канализација. Мора да се испочитуваат следните принципи поврзани со идните технологии и концепти за отпадни води:

  • Смалување на внесувањето штетни материи и отпадна вода
  • Редуцирање на разблажувањето на отпадната вода (секундарна вода)
  • Раздвојување на типовите отпадна вода (дождовница, нечиста и отпадна вода)
  • Редуцирање на остатоците по третирање на отпадна вода
  • Користење на делови на отпадна вода (вода со фекалии, урина итн.)


Според тоа, идните концепти за отпадна вода бараат од планерот и изведувачот начин на гледање на работите со кој би се намалиле трошоците за користење и подобрување на животната средина.

Нашите ефективни решенија пред сè ги користат следните подрачја на примена: