Соларна/геотермална примена

Heizung Solarthermiekreis
Heizung Primärkreis
Heizung Geothermie - Wärmequellenkreis

Употребете ја силата на сонцето и на земјата

Сите ние се соочуваме со растечки потреби за енергија во светот коишто треба да се усогласат со животната околина. Wilo го следи овој тренд на развивање на пумпите со иновативни, долготрајни и ефикасни компоненти коишто можат и самостојно да користат обновливи извори на енергија. Поради тоа геотермалната топлина од длабочината на нашата земја е една од најважните и ветувачки можности во рамките на обновливите носители на енергија. Соларната енергија е исто така бесплатна, а во нашата примена и ефикасна ако системските компоненти се усогласени една со друга. Wilo пумпите со специјална хидраулика ви гарантираат висока продуктивност за време на употреба во соларно-термални постројки.

Да ли размислувате да употребите алтернативна енергија? Новите истражувања покажуваат дека големите панели на соларните уреди се особено економични. Во комбинација со високоефективните пумпи на Wilo, ќе остварите одржливо снабдување со енергија. Wilo соларните пумпи нудат широк спектар на можности за примена благодарение на флексибилноста и енергетската ефикасност. Логични последици: Преку 75% од соларно-термичките постројки во Германија се опремени со пумпите од Wilo.