Транспорт на отпадна вода

Доверливи и одржливи системски решенија за транспорт на отпадна вода

Постојано растат содржините на цврсти материјали во отпадните води и стануваат сѐ поагресивни и сѐ позамастени. Поради тоа се бараат иновативни технологии за транспорт на отпадна вода. Моќните и долготрајни Wilo пумпи овозможуваат брзо, комфорно и сигурно одводнување.

Abwasser Abwasserentsorgung im Gebäude - Einzelraum
Abwasser Abwasserentsorgung im Gebäude - Gebäude
Abwasser Abwasserentsorgung im Gebäude - Einzelraum
Abwasser Abwasserentsorgung im Gebäude - Gebäude
Abwasser Abwasserentsorgung im Gebäude - Gebäude

Флексибилни системи за одржлив развој

Мора да се обрати внимание на исклучително варијабилните количини доток и различната содржина на цврсти материјали за време на отстранувањето отпадна вода во куќи со повеќе семејства или во јавни згради. Законот предвидува мали гранични вредности за димензионирањето на техничките решенија. Со самото тоа се создаваат зголемени побарувања за флексибилност на системот.

Уред за меѓупумпна и пумпна станица за колектори

Не е важно дали сакате да ги спроведувате отпадните води по пат на гравитационо одводнување кон пумпната станица за колектор или со директно пумпање кон постројките за прочистување, или, пак сакате да ја подобрите работата на меѓупумпата: Кај нас ќе го пронајдете правилното решение за секоја ситуација. Саморазладувачките потопни пумпи за отпадна вода од серијата Wilo-EMU FA, гарантираат суво и водено поставување како и сигурен транспорт на големи количини. Иновативните хидраулични конструкции се справуваат со растечките содржини на цврсти материјали. А со Wilo-RexaBloc добивате финансиски поволно решение за пумпи што се монтираат со норм-мотор на суво.