Alarm switchgear type A & B

Опис на серијата

Примена

Алармен разводен уред од типот A&B за известување за аларм во случај на гасење пожар и пречки на постројката притехнички дефект.

Опсег на испорака

Индикаторска табла со 5 типа на аларм A и B и 8 типа на аларм B, заедно со аларм и трепкачко светло од 12V. Испорака во посебен пакет за приклучување во текот на инсталацијата.

Серија

Алармна приклучна табла тип A и B

Производ

PDF: Alarm switchgear type A & B

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај