Base pump housing

Опис на серијата

Опрема/функција

Блокови како база за поставување темели за блок-пумпи. Се состојат од повеќе блокови како база (бројот зависи од типот на пумпата), наменети за навртување со држачи односно ногалки на пумпата/моторот. Блоковите како база се грижат пумпата да биде прицврстена за основата. Постојат различни монтажни комплети на пумпи и мотори на располагање.

Освен тоа, служат за компензација на разликата во висина меѓу пумпата и моторот кога куќиштето на пумпа е поголемо од висината на оската на моторот, или пак обратно. Како резултат на тоа, се избегнува немирна работа на пумпата и можно предвремено трошење на лизгачката механичка заптивка.

Серија

Base pump housing

Производ

PDF: Base pump housing

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај