Break tank for potable- and fire extinguishing water applications (rectangular version)

Опис на серијата

Примена

акумулационен раезервоар со атмосферско проветрување, во согласност со DIN 14462 за посредно приклучување на постројка гасење пожар на јавната мрежа за вода за пиење според DIN 1988-6

Системско одвојување со помош на безбедносен уред според EN 13077 слободен испуст, од типот AB во согласност со DIN EN 1717

При примената придржувајте се на DIN 1988 - 6 и на прописите на локалните претпријатија за водознабдување.

Опсег на испорака

PE-резервоар во кружна или аголна изведба со индикатор за нивото на водата

  • празнење
  • пливачки прекинувач како сигнализатор за заштита од недостиг на вода
  • доведување воздух и обезвоздушување со примена на филтер
  • ревизиски отвор со капак кој се заклучува без капак,
  • внатрешни ѕидови против плискање, за смирување на медиумот
  • прилив, приклучок за преземање
  • прелив како слободен испуст, од типот AB според DIN EN 1717
  • не со кружен пресек

Материјали

Дозволен медиум: чиста вода

Температура на медиум: макс. 40 °C

Материјал на резервоар: PE, не е штетен во однос на законот за заштита прехранбените производи

Серија

Акумулационен резервоар за постројка за гасење пожар (аголна изведба)

Производ

PDF: Break tank for potable- and fire extinguishing water applications (rectangular version)

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај