CCe-HVAC system

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Едноставно ракување: Кориснички прилагодено водење во менито со повеќејазичен прикз на јасен текст или водење со симболи.
 • Удобен систем: Меморија и издавање работни податоци, приказ и меморирање пораки за грешка.
 • Сигурен систем: Надгледување на прекин на жиците на линијата на сензорите, заштита на мотор, приказ на состојбата на погоните.
 • Проширени параметри за дефинирање: Можност за нагодување 3 зададени вредности, PID регулатор.
 • Изборни модули за приклучување собирнички системи: Profibus, CANBus, Modbus RTU, LON, BACnet и други. Можно е далечинско пренесување податоци преку GPRS модем

Конструкција

Comfort-контролен систем за придвижување пумпи во водена и во сува изведба, со интегрирани фреквентни претворачи или пумпи континуирана електронска регулација.

Примена

За континуирано прилагодување на моќноста кон варијабилните работни состојби кај постројки со единечни, двојни и со повеќе пумпи од сериите Wilo Stratos/-D/-Z, Stratos GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, IL-E…BF (до 6 пумпи). Регулацијата следува во зависност од диференцијалниот притисок Δp, приливната и повратната температура (±T) или диференцијалната температура (ΔT), заедно со слободното нагодување на работната точка преку претходна корекција на моќноста на пумпата под максимално оптоварување.

Опрема/функција

Принцип на работа

Контролните системи Wilo-Comfort овозможуваат континуирано електронско прилагодување на моќноста на пумпите на променливите услови во хидрауличната постројка зависно од управувачките параметри на притисокот (p), волуменскиот проток (Q) и температурата (T).

Карактеристики на опремата

 • PID-контролор
 • Вграден часовник за реално време со промена во летно / зимско време
 • Интегриран бројач на поединечни / вкупни раб. часови
 • Оптимизација на работни часови кај повеќепумпните системи
 • Заштита на мотор со приклучување на WSK и SSM
 • Сензорски дисплеј со осветлување на позадината во повеќе бои
 • Прикажување на состојба на погоните (на пр. пумпи и фреквентни конвертори)
 • Кориснички прилагодено водење во менито со повеќејазичен приказ на јасен текст или водење со симболи
 • Меморирање и приказ на детални работни податоци
 • Дефиниран приказ на сигнализација за грешки и нивно чување во меморијата
 • Надгледување на прекин на жиците на линијата на сензорите

Означување на типот

Пример

CCe-HVAC 4x5,5 FC

CCe

Comfort Controller електроника за активирање на електронски пумпи или фреквентни конвертори

HVAC

Примена за греење, климатизација, ладење

4

Број на пумпите за регулација (1 до макс. 6 пумпи)

5,5

Капацитет на вратилото на пумпата што треба да се регулира

FC

Изведба заедно со фреквентни конвертори во расклопниот уред, како и синусен филтер

Технички податоци

 • Вид на заштита IP 54
 • Приклучување на мрежа 3~400 V, 50/60 Hz или 1~230 V, 50/60 Hz
 • за пумпи со номинална моќност на мотор од P2 = 0,37 до 22 kW (поголеми моќности и други напони на барање)
 • Регулација на број на вртежи помеѓу минимален и максимален број на вртежи
 • Излезни сигнали 0/2 – 10 V, 0/4 – 20 mA
 • Дозволена температура на околината 0 °C до +40 °C

Серија

CCe-HVAC постројка

Производ

PDF: CCe-HVAC system

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај