COR/T-1 Helix VE404-GE

Податочен лист

Дозволено подрачје на примена
 • Макс. температура на медиум
  40 Celsius
 • Макс. температура на околината
  40 Celsius
 • Макс. работен притисок
  16 bar
 • Приклучок за цевка од вшмукателната страна
  G 1½
 • Приклучок за цевка од притисочната страна
  G 1½
 • Број на резервни пумпи
  0
 • Број на работни пумпи
  1
 • Број на пумпи
  8.0 m³/h
Податоци за мотор
 • Приклучување на мрежа
  3~400 V, 50 Hz
 • Толеранција на напон
  400/50:+/-10%_380/60:+/-10%_460/60:+/-10% %
 • Класа на изолација
  F
 • Вид на заштита
  IP55
 • Механичка номинална моќност
  0.75 kW
 • 1.8 A
 • Ефикасност на мотор ηm 50 %
  82.5
 • Ефикасност на мотор ηm 75 %
  82.5
 • Ефикасност на мотор ηm 100 %
  82.5
Материјали
 • Куќиште на пумпа
  1.4301, X5CrNi18-10
 • Вратило
  1.4301, X5CrNi18-10
 • Работно коло
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Материјал на заптивање
  EPDM
 • Механичка заптивка
  Q1BE3GG
Информации за нарачувања
 • Нето тежина прибл.
  90.00 kg
 • Опис
  2547962
 • Производ
  Wilo

Шема на приклучоци

MHIE, MVIE, MHIE, MVIE 3~400 V ≤7.5 kW

MHIE, MVIE, MHIE, MVIE 3~400 V ≤7.5 kW
MHIE, MVIE, MHIE, MVIE 3~400 V ≤7.5 kW

Информации за порачка

Information for order placements
 • Производ
  Wilo
 • Ознака на производ
  COR/T-1 Helix VE404-GE
 • EAN број
  4048482793108
 • Опис
  2547962
 • Бруто тежина прибл.
  126.0 kg
 • Нето тежина прибл.
  90.00 kg
 • Целокупна должина
  1235.0 mm
 • Висина без амбалажа
  1160 mm
 • Боја
  зелена/црна/сребро
 • Карактеристики на пакување
  Транспортна амбалажа
 • Вид на пакување
  Специјална палета
 • Број по слој
  1
 • Ширина без амбалажа
  793.0 mm
 • Минимална количина за нарачка
  1
 • Број по палета
  1

Опис

Високоефикасен и компактен систем за зголемување на притисокот, со акумулационен резервоар за системско одвојување, во согласност со EN 1717 за посреден приклучок. Се состои од акумулационен раезервоар, пливачки вентил, пливачки прекинувач како сигнализатор за заштита од сув од и нормално вшмукувачка, вертикална високопритисочна центрифугална пумпа од нерѓосувачки челик во изведба со сув ротор од серијата Helix VE. Подготвена за приклучување, со цевковод, монтирана на PE основна рамка, заедно со интегриран фреквентен конвертор што се лади зо воздух со сите потребни уреди за мерење и регулирање.

За автоматско водоснабдување и зголемување на притисокот во станбени, канцелариски и деловни објекти, хотели, болници, стоковни куќи (за таа цел, во подрачјето на важност на DIN 1988 и DIN EN 806 треба да се предвидат постројки со резервна пумпа), како и во индустриските системи.

За транспорт на вода за пиење, потрошна вода, вода за ладење, вода за гаснење (освен за постројки за гаснење пожар според DIN14462 и со одобрување од локалните противпожарни власти) или друга потрошна вода, која ниту хемиски ниту механички не ги напаѓа вградените материјали и која не содржи абразивни или долговлакнести состојки.

Особености / предности на производот

 • Едноставно ракување и конфигурирање преку зеленото копче со функција на блокирање и на екранот
 • WRAS/ KTW/ ACS-одобрение на пумпата за сите делови во контакт со медиумот (верзија EPDM)
 • Високоефикасна хидраулика на пумпа од серијата Helix VЕ во комбинација со норм-мотори IE4 IEC и степенеста регулација на работата со интегриран фреквентен конвертор
 • Натпропорционално голема широчина на регулирано подрачје на фреквентниот конвертор од 25 Hz до 60 Hz максимум (зависно од верзијата)
 • Вградена целосна заштита на моторот преку PTC
 • Интегрирано препознавање на работа на суво, со автоматско исклучување при недостаток на вода преку дијаграмот на моќноста на моторната контролна електроника
 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Хидраулика со оптимизирано опаѓање на притисок на целиот систем
 • Други специфични изведби на барање на клиентот

Опрема/функција

 • Пумпа од серијата Helix VE, со норм-мотори еквивалентни на IE4 и со континуирано регулирана работа со вграден фреквентен конвертор
 • Основна рамка од полиетилен (PE)
 • Затворачки вентил од притисочната страна
 • Неповратен вентил од притисочната страна
 • Мембрански притисочен сад 8 l, PN 16, заедно со проточна арматура според DIN 4807, притисочна страна
 • Притисочен прекинувач (6/10/16 бари), од притисочната страна
 • Манометар, притисочна страна

Контролни режими

 • Притисок константен или притисок варијабилен: Регулација на притисок со сензор, со зададени поставки преку зелено копче, или преку надворешни сигнали
 • „Регулација на PID“: други константни величини за регулација (температура, проток, притисок…) со сензор, со зададени поставки преку зелено копче, преку надворешни сигнали

Електронскиот модул нуди разни заштитни функции. Тука припаѓаат:

 • Заштита од преоптоварување
 • Препознавање на недостаток на вода
 • Премал напон или наднапон
 • Превисока температура на околината
 • Фаза што недостасува
 • Блокирана пумпа
 • куса врска

Сигнализациите за грешка се даваат на екранот.

Влез:

 • In1 : влез за сензорски сигнал 4-20mA, 0-10V, 0-20mA или 2-10V
 • In2 : влез за зададена вредност 0-20mA, 0-10V, 4-20mA или 2-10V

Излез:

 • Напонски излез + 24 V со макс. оптоварување на контакт од 50 mA
 • Безнапонска збирна сигнализација за пречки и за работа
 • Режим надворешно ВКЛ/ИСКЛ. IR-комуникација
 • Место на приклучување на модули Wilo IF Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON за поврзување со зградна автоматика

Пумпата е погодна за водоснабдување, распределба на вода и за зголемување на притисокот, за индустриски циркулациони системи, процесна вода и затвпрен кружен систем на вода за ладење. Таа може да се применува и во постројките за перење, како и за наводнување.

Препорачана опрема (треба посебно да се порача)

 • Прелевање на одводни кутии
 • Прелевање на капак
 • SCe приклучна табла
 • Флексибилни приклучни водови или компензатори
 • Мембрански притисочен сад

Задржани стандарди

 • Технички правила за инсталации за вода за пиење (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Мембрански притисочни садови/ експанзиони садови DIN 4807
 • Опрема на високонапонски системи со електронски материјали по EN 50178
 • Електрична опрема на машини по EN 60204-1
 • Безбедност на електричните апарати за употреба во домаќинствата и слична намена по EN 60335-1
 • Комбинации на нисконапонски расклопни уреди по EN 60439-1/ 61439-1
 • Електромагнетна подносливост, отпорност на интерференца за индустриски подрачја по EN 61000-6-2
 • Електромагнетна подносливост, емитирана интерференца за станбено подрачје, деловни и трговски подрачја, како и во малите погони EN 61000-6-3
Материјали
 • Куќиште на пумпа
  1.4301, X5CrNi18-10
 • Работно коло
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Материјал на заптивање
  EPDM
 • Вратило
  1.4301, X5CrNi18-10
 • Материјал на цевковод
  1.4307, X2CrNi18-9
Работни податоци
 • Дозволени медиуми
  Water
 • Мин. температура на медиум
  5 Celsius
 • Притисочна наставка
  G 1½
 • Макс. температура на медиум
  40 Celsius
 • Максимален работен притисок
  16 bar
 • Приливен притисок
  0.59 bar
 • Макс. температура на околината
  40 Celsius
Податоци за мотор
 • Приклучување на мрежа
  3~400 V, 50 Hz
 • Моќност на вратило P2(Q=макс.) на избраното работно коло * број на пумпа
  750 W
 • Механичка номинална моќност
  0.75 kW
 • Номинален број на вртежи
  3350 rpm
 • Режим на вклучување
  Меко стартување (SS)
 • 1.8 A
 • Ефикасност на мотор ηm 50 %
  82.5
 • Ефикасност на мотор ηm 75 %
  82.5
 • Ефикасност на мотор ηm 100 %
  82.5
 • Класа на изолација
  F
 • Вид на заштита
  IP55
 • Вид на заштита
  IP55
Димензии на инсталација
 • Приклучок за цевка од вшмукателната страна
  G 1½
 • Приклучок за цевка од притисочната страна
  G 1½
 • Премостувачко приклучување
  -
 • Бруто волумен на резервоар
  150.0 l
Информации за нарачувања
 • Нето тежина прибл.
  90.00 kg
 • Производ
  Wilo
 • Опис
  2547962

Downloads

Wilo-Helix VE 22-36-52

Број на производ 4151995
Издание 1601
Број на верзијата 05
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (191 MB)

Преземи

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Број на производ 4151993
Издание 1601
Број на верзијата 04
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (168 MB)

Преземи

PDF: COR/T-1 Helix VE404-GE

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај