ClimaForm Stratos MAXO

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Индустриски префабрикувано стандардно решение за брза изолација на куќиштата на пумпите и за цврсто поврзување со постоечката недифузна изолација на цевките од производителот Armacell GmbH што ја обезбедува корисникот.
 • Внатрешно профилирање што одговара на димензиите на куќиштето на пумпата, што го намалува слободниот простор помеѓу изолацијата и куќиштето на пумпата и врши заштита од навлегување на воздух и влага.

Примена

Недифузна топлинска изолација за изолација на куќиште на пумпа што ја обезбедува корисникот во постројки за климатизација и системи за ладење.

Погоден за единечни пумпи од сериите:

 • Wilo-Stratos MAXO
 • Wilo-Stratos MAXO-Z

За избегнување на појава на кондензат на површината на куќиштето на пумпата и на последичните штети од капењето на водата и од корозијата на куќиштето на пумпата и системот што следи.

Опсег на испорака

Топлинска изолација со вклучена Armaflex-лента за заптивно затворање на калапот помеѓу изолацијата и моторната прирабница, Упатства за поставување.

Средствата што се потребни за обработка на системот Armacell (на пр. специјално средство за чистење, AF-лепило) ги обезбедува корисникот при монтажата.

Технички податоци

 • Материјал: еластомерен материјал (AF/Armaflex)
 • Боја: црна
 • Температурно подрачје на медиум: -10 °C до +110 °C
 • Температурно подрачје на околината: -10 °C до + 40 °C
 • Дифузен отпор на водена пареа μ: ≥ 10 000
 • Класа на заштита од пожар: отпорно на запалување, B-s3, d0 (согласно EN 13501-1)
 • Топлинска спроводливост: 0,033 W/(m*K)
 • Усогласеност со RoHS & REACH
 • Без отпорност на запалување (HBCD)

Серија

ClimaForm Stratos MAXO

Производ

PDF: ClimaForm Stratos MAXO

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај