Comfort CO-4 Helix V 1610/K/CC

Податочен лист

Податоци за хидраулика
 • Приливен притисок
  10 bar
 • Макс. работен притисок p
  16 bar
 • Приклучок за цевка од притисочната страна DNd
  DN 100
 • Приклучок за цевка од вшмукателната страна DNs
  DN 100
 • Број на пумпи
  4
 • Број на степени
  10
 • Број на резервни пумпи
  1
 • Број на работни пумпи
  3
 • Број на пумпи Q
  78.0 m³/h
 • Мин. температура на медиум Tmin
  3 °C
 • Макс. температура на медиум Tmax
  50 °C
 • Мин. температура на околината Tmin
  5 °C
 • Макс. температура на околината Tmax
  40 °C
Податоци за мотор
 • Приклучување на мрежа
  3~400 V, 50 Hz
 • Толеранција на напон
  ±10 %
 • Номинална моќност на мотор P2
  7.50 kW
 • Номинална струја IN
  13.70 A
 • Номинален број на вртежи n
  2900 1/min
 • Класа на изолација
  F
 • Вид на заштита
  IP55
 • Ефикасност на мотор ηm 50 % ηM 50%
  89.8
 • Ефикасност на мотор ηm 75 % ηM 75%
  90.5
 • Ефикасност на мотор ηm 100 % ηM 100%
  90.1
Материјали
 • Куќиште на пумпа
  1.4301
 • Работно коло
  1.4307
 • Вратило
  1.4301
 • Механичка заптивка
  Q1BE3GG
 • Материјал на заптивање
  EPDM
 • Материјал на цевковод
  1.4571
Информации за нарачувања
 • Производ
  Wilo
 • Опис на производ
  Comfort CO-4 Helix V 1610/K/CC
 • EAN број
  4048482087726
 • Број на производ
  2532227
 • Нето тежина прибл. m
  658 kg
 • Бруто тежина прибл. m
  683.0 kg
 • Мерка за должина со амбалажа
  3400 mm
 • Мерка за висина со амбалажа
  2100 mm
 • Мерка за ширина со амбалажа
  1100 mm
 • Карактеристики на пакување
  Транспортна амбалажа
 • Вид на пакување
  Транспортна жичарница
 • Минимална количина за нарачка
  1

Опис

Компактна постројка за зголемување на притисокот во согласност со DIN 1988 и DIN EN 806, за непосредно или посредно поврзување. Составена од нормалновшмукувачки, паралелно поврзани, вертикални високопритисочни центрифугални пумпи од нерѓосувачки челик, во сува изведба. Подготвена за приклучување, со цевковод од не‘рѓосувачки челик, монтирана на основна рамка, заедно со контролен уред, со сите потребни уреди за мерење и регулирање.

За автоматско водоснабдување и зголемување на притисокот во станбени, канцелариски и деловни објекти, хотели, болници, како и во индустриските системи.

За транспорт на вода за пиење, потрошна вода, вода за ладење, вода за гаснење (освен за постројки за гаснење пожар според DIN14462 и со одобрување од локалните противпожарни власти) или друга потрошна вода, која ниту хемиски ниту механички не ги напаѓа вградените материјали и која не содржи абразивни или долговлакнести состојки.

Особености / предности на производот

 • Робусен систем во согласност со сите барања на DIN 1988 (EN 806)
 • WRAS/ KTW/ ACS-одобрение на пумпите за сите делови во контакт со медиумот (верзија EPDM)
 • Високо ефикасна хидраулика на пумпа од серијата Helix V со IE3-норм мотор, заклучно 0,75 kW и поголем (опционално за помала моќност на мотор)
 • Механичка заптивка на пумпите, независна од насоката на вртење, во патронска изведба за едноставно одржување
 • Флексибилниот дизајн на латерна овозможува директен пристап до механичката заптивка
 • Спојка за проширување, за замена на механичката заптивка без расклопување на моторот (над 7,5 kW)
 • Хидраулика со оптимизирано опаѓање на притисок на целиот систем
 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Уредот за управување/регулација CC со проширени функции, програмабилно управување со микрокомпјутер и сензорски екран со целосна графичка поддршка
 • Фабричка проверка за претходно поставување на оптималното работно подрачје (заедно со потврда за прием во согласност со EN10204 - 3.1)

Опрема/функција

 • Центрифугални пумпи од не‘рѓосувачки челик, од серијата Helix V
 • Основна рамна од електролитно поцинкуван челик, опремена со придушувачи на вибрации, со висинско поместување, за изолација на структуралната бучава
 • Затворачка арматура од вшмукателната и од притисочната страна на секоја пумпа
 • Неповратен вентил на притисочната страна на секоја пумпа
 • Мембрански притисочен сад 8 l, PN16, заедно со проточна арматура според DIN 4807, притисочна страна
 • Сензор за притисок (4-20 mA), притисочна страна
 • Манометар, притисочна страна
 • Автоматско управување со пумпите преку електронски

Comfort-Controller (CC) во куќиште од челичен лим, со структура RAL 7035, вид заштита IP 54, составен од внатрешно снабдување со контролен напон, CPU, аналогни и дигитални влезни и излезни модули.

Ракување/приказ

 • Екран на допир со целосна графичка подршка, со заднинско осветлување, во 3 бои, за сигнализација на работните состојби работа/грешка/квитирана грешка и водење во менито поддржано со симболи и текст на шест јазици (избор од до 27 јазици, европски и азиски знаци).
 • Водење во менито со јасен текст и прикажување симболи.
 • 3 кориснички нивоа, приказ, одн. поставување на јазикот на менито, работните параметри, параметрите за регулирање
 • Фабрички поставени параметри за лесно пуштање во работа
 • Стандардна можност за поставување три зададени вредности зададена вредност 2 и 3 се активираат по контакт или по време, надворешно задавање зададена вредност преку сигнал од 0/4-20mA
 • Приказ на статусот на пумпата и на актуелната вредност на притисокот
 • Главен прекинувач со заклучување
 • Достапна работа со или без резервна пумпа
 • Бројач на работни часови по пумпа
 • Бројач на работните часови за целата постројка
 • Бројач на циклуси на префрлување по пумпа
 • Бројач на циклуси на префрлување за целата постројка
 • Регистар за последните 35 пречки, со приказ на времето преку часовник за точно време

Регулација

 • Автоматска регулација за 1 до 6 нерегулирани пумпи со помош на споредување на зададената и актуелната вредност.
 • Дневен часовник за префрлување, на пр. за втора или трета зададена вредност
 • Автоматско приклучување на 1 до n пумпи за врвно оптоварување, зависно од оптоварувањето и од контролната варијабла притисок - константен, p-c
 • Слободен избор на работен режим на пумпа (Рачно – Искл – Автоматски)
 • Прекинувач „Рачно–0–Автоматски“: Претходен избор на режимот на работа на секоја пумпа и рачен режим при регулација во случај на пречка „Рачно“ (ургентна / пробна работа на мрежа, со заштита на мотор), „O“ (пумпа исклучена - не е можно приклучување преку управувањето) и „Автоматски“ (пумпата добива дозвола за автоматска работа преку управувањето)
 • Автоматска замена на пумпите, со можност за регулација
 • Замена на пумпа со оптимизација на времето на работење преку работни часови.
  • Алтернативно: Циклична замена на пумпи по поставено време, без оглед на работните часови
  • Алтернативно преку импулс: Кај секое ново барање се заменува основната пумпа, без оглед на работните часови
  • Алтернативно со претходен избор на пумпите: Притоа може да се дефинира една пумпа како постојана основна пумпа. Сите пумпи за врвно оптоварување се заменуваат временски оптимизирано
 • Автоматска, програмабилна пробна работа на пумпата (ударно стартување на пумпата)
  • Може да се активира/деактивира
  • Слободно програмирање на времето помеѓу две пробни работи
 • Слободно програмирање на времето на исклучување

Надгледување

 • Издавање на зададената вредност на системот преку аналоген сигнал 0-10 волти, при можност за надворешно мерење/прикажување, при што 10 волти одговараат на крајната вредност на сензорот
 • Надгледување на прекин на жиците на линијата на сензорот
 • Заштита/заштитна комбинација на моторот (од 5,5kW термички релеи за преоптоварување)
 • Автоматско префрлување на резервна пумпа при пречка на некоја од работните пумпи
 • Надгледување на макс. и мин. вредности на системот со програмабилни времиња и ограничувања на одложеното застанување
 • Надгледување на макс. и мин. вредности на системот со програмабилно време на одложеното застанување
 • Тест за нулто количество, за исклучување на инсталацијата кога нема трошење вода (параметрите се дефинираат)
 • Функција за полнење празни цевки (прво полнење на корисничката мрежа)
 • Заштита од недостаток на вода преку контакт, на пр. за пливачки или притисочен прекинувач

Интерфејси

 • Суви контакти за збирна сигнализација за работа и збирна сигнализација за грешка SBM/SSM
 • Можна е регулација на логично враќање SBM и SSM
 • Контакти за вклучување/исклучување на екстерни инсталации и за заштита од недостаток на вода
 • Екстерно вкл/искл преку контакт за исклучување на автоматскиот режим на инсталацијата
 • Влезови за приклучување заштитен контакт на намотка (WSK)

Изборна дополнителна опрема (монтирана фабрички или по техничкиот прием)

 • Конвертор на сигналот од 0/ 2-10V на 0/ 4-20mA
 • Релеи за проценка за PTC-заштита на мотор
 • Поединечна сигнализација за работа и за грешка
 • DDC-модул за управување (екстерна замена на пумпите, екстерна пробна работа на пумпите, екстерна потврда, екстерно приклучување/исклучување на пумпите за врвно оптоварување)
 • Баферен мрежен дел
 • Редундантен сензор
 • Поврзување на GLT-системи во согласност со VDI 3814

Препорачана опрема (треба посебно да се порача)

 • Изборен монтажен комплет WMS за осигурување од недостаток на вода
 • Флексибилни приклучни водови или компензатори
 • Предрезервоар за системско одвојување
 • Мембрански притисочен сад
 • Навојни капи кај системи со навоен собирен цевковод

Собирнички системи (изборно)

 • BACnet, ProfiBus, LON-Bus, CAN-Bus, Modbus RTU, Web-Server (Ethernet), GSM-модем
 • Можно е далечинско пренесување податоци преку GPRS модем

Дополнителни системи на барање

Задржани стандарди

 • Технички правила за инсталации за вода за пиење (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Мембрански притисочни садови/ експанзиони садови DIN 4807
 • Опрема на високонапонски системи со електронски материјали по EN 50178
 • Електрична опрема на машини по EN 60204-1
 • Безбедност на електричните апарати за употреба во домаќинствата и слична намена по EN 60335-1
 • Комбинации на нисконапонски расклопни уреди по EN 60439-1/ 61439-1
 • Електромагнетна подносливост, отпорност на интерференца за индустриски подрачја по EN 61000-6-2
 • Електромагнетна подносливост, емитирана интерференца за станбено подрачје, деловни и трговски подрачја, како и во малите погони EN 61000-6-3
Работни податоци
 • Медиум
  Water
 • Број на пумпи
  4
 • температура на медиум T
  -
 • температура на околината T
  -
 • Максимален работен притисок PN
  16 bar
 • Приливен притисок
  10 bar
Податоци за мотор
 • Приклучување на мрежа
  3~400 V, 50 Hz
 • Номинална моќност на мотор P2
  7.50 kW
 • Номинална струја IN
  13.70 A
 • Номинален број на вртежи n
  2900 1/min
 • Класа на изолација
  F
 • Вид на заштита на мотор
  IP55
 • Класа на заштита на расклопен уред
  IP54
Материјали
 • Куќиште на пумпа
  1.4301
 • Работно коло
  1.4307
 • Вратило
  1.4301
 • Заптивање на вратило
  Q1BE3GG
 • Материјал на заптивање
  EPDM
 • Материјал на цевковод
  1.4571
Димензии на инсталација
 • Приклучок за цевка од вшмукателната страна DNs
  DN 100
 • Приклучок за цевка од притисочната страна DNd
  DN 100
Информации за нарачувања
 • Производ
  Wilo
 • Опис на производ
  Comfort CO-4 Helix V 1610/K/CC
 • Нето тежина прибл. m
  658 kg
 • Број на производ
  2532227

Карактеристики

Comfort CO(R)-4 Helix V 1603-1611/CC

Comfort CO(R)-4 Helix V 1603-1611/CC

‐‐‐‐ вклучувајќи и резервна пумпа

Comfort CO(R)-4 Helix V 1603-1611/CC

Шема на приклучоци

Helix FIRST V

Helix FIRST V
Helix FIRST V

Информации за порачка

Информации за нарачувања
 • Производ
  Wilo
 • Опис на производ
  Comfort CO-4 Helix V 1610/K/CC
 • EAN број
  4048482087726
 • Број на производ
  2532227
 • Бруто тежина прибл. m
  683.0 kg
 • Нето тежина прибл. m
  658 kg
 • Целокупна должина L
  2080.0 mm
 • Висина без амбалажа H
  1900 mm
 • Боја
  зелена/црна/сребро
 • Карактеристики на пакување
  Транспортна амбалажа
 • Вид на пакување
  Транспортна жичарница
 • Број по слој
  1
 • Ширина без амбалажа L
  1036.0 mm
 • Минимална количина за нарачка
  1
 • Број по палета
  1

Downloads

Wilo-CC постројка

Број на производ 2063144
Издание 0306
Број на верзијата 01
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (23 MB)

Преземи

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Број на производ 2063145
Издание 1007
Број на верзијата 03
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (47 MB)

Преземи

CO-4Helix V1610/K/CC-01

PDF (9 MB)

Преземи

CO-4HELIX V1610/K/CC-01

PDF (15 MB)

Преземи

CO-4HELIX V1610/K/CC-01

PDF (132 kB)

Преземи

CO-4HELIX V1610/K/CC-01

PDF (82 kB)

Преземи

CO-4HELIX V1610/K/CC-01

PDF (49 kB)

Преземи

PDF: Comfort CO-4 Helix V 1610/K/CC

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај