Diaphragm pressure vessel DT5 junior

Опис на серијата

Примена

Мембрански притисочен сад, тестиран со испитување на типот, за примена заедно со постројки за вода за пиење и за водоснабдување, т.е. зголемување на притисокот. Садовите служат за избегнување на притисочни удари во системот и ја намалуваат зачестеноста на вклучувањето на пумпите/ постројката.

Опрема/функција

Опис на DT5 junior

  • Мембрански притисочен сад за вода за пиење-, зголемување на притисокот- и за постројки за греење вода.
  • Проструена, комплетно со прострујна арматура со вкл. затворање и празнење
  • Менмбрана според KTW C и W 270 од 60 l заменлива
  • Конструирана и проверена според DIN 4807 T5, DIN DVGW Одр. бр.
  • NW-9481AU2123 и NW 9481AT2535
  • Одобрение во согласност со директиваат за уреди под притисок 97/23/EУ
  • Зелена или бела, со пластична облога според KTW A
  • Предпритисок 4,0 бара

Означување на типот

Пример;

Wilo‐DT5 junior 500

DT5

Мембрански притисочен сад

500

Номинална содржина во l

Серија

Мембрански притисочен сад DT5 junior

Производ

PDF: Diaphragm pressure vessel DT5 junior

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај