Diesel pump test

Опис на серијата

Примена

Проверката на дизел-пумпата во согласност со EN 12845 служи за проверка на дизел-пумпата.

Опсег на испорака

Контролни податоци пред работа и по 1,5 часа работа на постројката зголемување на притисокот.

  • Проток (проток m³/h) и притисок (напор m) во работна точка
  • Температура на медиум: вода, масло

Серија

Проверка на дизел-пумпи

Производ

PDF: Diesel pump test

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај