Economy CO-Helix V…/CE 2207/CE

Податочен лист

Податоци за хидраулика
 • Приливен притисок
  10 bar
 • Макс. работен притисок p
  16 bar
 • Приклучок за цевка од притисочната страна DNd
  DN 100
 • Приклучок за цевка од вшмукателната страна DNs
  DN 100
 • Број на пумпи
  3
 • Број на резервни пумпи
  1
 • Број на работни пумпи
  2
 • Мин. температура на медиум Tmin
  3 °C
 • Макс. температура на медиум Tmax
  50 °C
 • Мин. температура на околината Tmin
  5 °C
 • Макс. температура на околината Tmax
  40 °C
Податоци за мотор
 • Приклучување на мрежа
  3~400 V, 50 Hz
 • Толеранција на напон
  ±10 %
 • Номинална моќност на мотор P2
  9.00 kW
 • Номинална струја IN
  16.70 A
 • Номинален број на вртежи n
  2900 1/min
 • Класа на изолација
  F
 • Вид на заштита
  IP55
 • Ефикасност на мотор ηm 50 % ηM 50%
  90.4
 • Ефикасност на мотор ηm 75 % ηM 75%
  91
 • Ефикасност на мотор ηm 100 % ηM 100%
  90.6
Материјали
 • Куќиште на пумпа
  1.4409
 • Работно коло
  1.4404
 • Вратило
  1.4404
 • Механичка заптивка
  Q1BE3GG
 • Материјал на заптивање
  FKM
 • Материјал на цевковод
  1.4307
Информации за нарачувања
 • Производ
  Wilo
 • Опис на производ
  Economy CO-Helix V…/CE 2207/CE
 • EAN број
  4048482039428
 • Број на производ
  4122710
 • Нето тежина прибл. m
  553 kg
 • Бруто тежина прибл. m
  651.0 kg
 • Мерка за должина со амбалажа
  1800 mm
 • Мерка за висина со амбалажа
  1670 mm
 • Мерка за ширина со амбалажа
  1500 mm
 • Карактеристики на пакување
  Транспортна амбалажа
 • Вид на пакување
  Специјална палета
 • Минимална количина за нарачка
  1

Опис

Компактна постројка за зголемување на притисокот во согласност со DIN 1988 и DIN EN 806, за непосредно или посредно поврзување. Составена од нормалновшмукувачки, паралелно поврзани, вертикални високопритисочни центрифугални пумпи од нерѓосувачки челик, во сува изведба. Подготвена за приклучување, со цевковод од не‘рѓосувачки челик, монтирана на основна рамка, заедно со контролен уред, со сите потребни уреди за мерење и регулирање.

За автоматско водоснабдување и зголемување на притисокот во станбени, канцелариски и деловни објекти, хотели, болници, како и во индустриските системи.

За транспорт на вода за пиење, потрошна вода, вода за ладење, вода за гаснење (освен за постројки за гаснење пожар според DIN14462 и со одобрување од локалните противпожарни власти) или друга потрошна вода, која ниту хемиски ниту механички не ги напаѓа вградените материјали и која не содржи абразивни или долговлакнести состојки.

Особености / предности на производот

 • Робусен систем во согласност со сите барања на DIN 1988 (EN 806)
 • WRAS/ KTW/ ACS-одобрение на пумпите за сите делови во контакт со медиумот (верзија EPDM)
 • Високоефикасна хидраулика на пумпа од серијата Helix V поврзана со норм-моторите IE3 IEC
 • Механичка заптивка на пумпите, независна од насоката на вртење, во патронска изведба за едноставно одржување
 • Флексибилниот дизајн на латерна овозможува директен пристап до механичката заптивка
 • Спојка за проширување, за замена на механичката заптивка без расклопување на моторот (над 7,5 kW)
 • Хидраулика со оптимизирано опаѓање на притисок на целиот систем
 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Електронски регулатор Economy (CE) со микропроцесор и светлечки диоди за приказ на состојбата на инсталацијата, аналогни и дигитални влезови и излези
 • Фабричка проверка за претходно поставување на оптималното работно подрачје (заедно со потврда за прием во согласност со EN10204 - 3.1)

Опрема/функција

 • Центрифугални пумпи од не‘рѓосувачки челик, од серијата Helix V
 • Основна рамна од електролитно поцинкуван челик, опремена со придушувачи на вибрации, со висинско поместување, за изолација на структуралната бучава
 • Затворачка арматура од вшмукателната и од притисочната страна на секоја пумпа
 • Неповратен вентил на притисочната страна на секоја пумпа
 • Мембрански притисочен сад 8 l, PN 16, заедно со проточна арматура според DIN 4807, притисочна страна
 • Сензор за притисок (4-20 mA), притисочна страна
 • Манометар, притисочна страна
 • Автоматско управување со пумпите преку електронски

Economy-регулатор (CE) во куќиште од поликарбонат светло сиво (директно стартување) или во куќиште од челичен лим RAL 7035 структурен лак, вид на заштита IP54, се состои од внатрешно снабдување со контролен напон, микропроцесор, аналогни и дигитални влезови и излези

Ракување/приказ

 • Електронски регулатор Economy (CE) се состои од внатрешно снабдување со напон, со микропроцесор и светлечки диоди за приказ на состојбата на инсталацијата, аналогни и дигитални влезови и излези
 • Регулирање на работните параметри преку потенциометар
 • Нагодување на начинот на работа на пумпите и ресетирање на сигнализација за грешка преку H-0-A прекинувач
 • Светлечки екран (3x7 сегменти, алфанумерички) за прикажување на зададениот притисок, контролорот-параметар и сигнализации за грешка
 • Светлечки диоди за приказ на состојбата на инсталацијата (мрежен напон/работа/пречка/недостаток на вода)
 • Главен прекинувач со заклучување

Регулација

 • Електронска регулација за пумпа со фиксен број на вртежи преку споредување на актуелната и на зададената вредност
 • 4 – 20 mA сензорски сигнал (со надгледување на прекин на жиците) за актуелна вредност на контролните величини
 • Слободен избор на работен режим на пумпа (Рачно – Искл – Автоматски)
 • Автоматска пробна работа на пумпата (кратко стартување на пумпата):
  • Се активира со DIP-прекинувач
  • Време помеѓу две пробни работења на пумпите 6 часа
 • Исклучување при нулто количество преку притисок и време
 • Прекинувач H-0-A (Рачно-Нула-Автоматски): Претходен избор на режимот на работа на пумпата и рачен режим при регулација во случај на пречка Рачно (ургентна / пробна работа на мрежа, со заштита на мотор), 0 (пумпа исклучена - не е можно приклучување преку управувањето) и автоматски (пумпата добива дозвола за автоматска работа преку управувањето)

Надгледување

 • Надгледување на прекин на жиците на линијата на сензорот
 • Контрола во случај на откажување на фаза
 • Контрола на работата на моторот преку конвертор кај уредите за директно стартување
 • Осигурувач на мрежниот довод до пумпите кај уредите за директно стартување преку заштитна склопка на водот, кај уредите со ѕвезда/триаголник стартување преку топливи осигурувачи и комбинација на контактор/мотор заштитни релеа
 • Надгледување на макс. и мин. вредности на системот со програмабилни времиња и ограничувања на одложеното застанување
 • Заштита од недостаток на вода преку контакт, на пр. за пливачки или притисочен прекинувач
 • Влез за заштитен контакт на намотка (WSK) или контакт за сигнализација на грешка (SSM) на пумпата кај постројки за ѕвездено/триаголно вклучување
 • Надгледување за прекин на цевка

Интерфејси

 • Сув контакт за збирна сигнализација на грешка (SSM)
 • Екстерно вкл/искл преку контакт за исклучување на автоматскиот режим на инсталацијата (функција која може да се активира преку DIP-Schalter)

Изборна дополнителна опрема (монтирана фабрички или по техничкиот прием)

 • Рачен-0-автоматски прекинувач: Претходен избор на режимот на работа на секоја пумпа и рачен режим при регулација во случај на пречка „Рачно“ (ургентна / пробна работа на мрежа, со заштита на мотор), „O“ (пумпа исклучена - не е можно приклучување преку управувањето) и „Автоматски“ (пумпата добива дозвола за автоматска работа преку управувањето)
 • Релеи за проценка за PTC-заштита на мотор
 • Поединечна сигнализација за работа и за грешка, сигнализација за недостиг од вода
 • Конвертор на сигналот од 0/2 – 10 V на 0/4 – 20 mA
 • Меко стартување за пумпи за врвно оптоварување
 • Поврзување на GLT-системи во согласност со VDI 3814

Препорачана опрема (треба посебно да се порача)

 • Изборен монтажен комплет WMS за осигурување од недостаток на вода
 • Флексибилни приклучни водови или компензатори
 • Предрезервоар за системско одвојување
 • Мембрански притисочен сад
 • Навојни капи кај системи со навоен собирен цевковод

Задржани стандарди

 • Технички правила за инсталации за вода за пиење (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Мембрански притисочни садови/ експанзиони садови DIN 4807
 • Опрема на високонапонски системи со електронски материјали по EN 50178
 • Електрична опрема на машини по EN 60204-1
 • Безбедност на електричните апарати за употреба во домаќинствата и слична намена по EN 60335-1
 • Комбинации на нисконапонски расклопни уреди по EN 60439-1/ 61439-1
 • Електромагнетна подносливост, отпорност на интерференца за индустриски подрачја по EN 61000-6-2
 • Електромагнетна подносливост, емитирана интерференца за станбено подрачје, деловни и трговски подрачја, како и во малите погони EN 61000-6-3
Работни податоци
 • Медиум
  Water
 • Број на пумпи
  3
 • Максимален работен притисок PN
  16 bar
 • Приливен притисок
  10 bar
Податоци за мотор
 • Приклучување на мрежа
  3~400 V, 50 Hz
 • Номинална моќност на мотор P2
  9.00 kW
 • Номинална струја IN
  16.70 A
 • Номинален број на вртежи n
  2900 1/min
 • Класа на изолација
  F
 • Вид на заштита на мотор
  IP55
 • Класа на заштита на расклопен уред
  IP54
Материјали
 • Куќиште на пумпа
  1.4409
 • Работно коло
  1.4404
 • Вратило
  1.4404
 • Заптивање на вратило
  Q1BE3GG
 • Материјал на заптивање
  FKM
 • Материјал на цевковод
  1.4307
Димензии на инсталација
 • Приклучок за цевка од вшмукателната страна DNs
  DN 100
 • Приклучок за цевка од притисочната страна DNd
  DN 100
Информации за нарачувања
 • Производ
  Wilo
 • Опис на производ
  Economy CO-Helix V…/CE 2207/CE
 • Нето тежина прибл. m
  553 kg
 • Број на производ
  4122710

Карактеристики

Wilo-Economy CO 2-4 Helix V 2202-2208/Ce

Wilo-Economy CO 2-4 Helix V 2202-2208/Ce
Wilo-Economy CO 2-4 Helix V 2202-2208/Ce

Шема на приклучоци

Helix FIRST V

Helix FIRST V
Helix FIRST V

Информации за порачка

Information for order placements
 • Производ
  Wilo
 • Опис на производ
  Economy CO-Helix V…/CE 2207/CE
 • EAN број
  4048482039428
 • Број на производ
  4122710
 • Бруто тежина прибл. m
  651.0 kg
 • Нето тежина прибл. m
  553 kg
 • Целокупна должина L
  1580.0 mm
 • Висина без амбалажа H
  1520 mm
 • Боја
  зелена/црна/сребро
 • Карактеристики на пакување
  Транспортна амбалажа
 • Вид на пакување
  Специјална палета
 • Број по слој
  1
 • Ширина без амбалажа L
  1100.0 mm
 • Минимална количина за нарачка
  1
 • Број по палета
  1

PDF: Economy CO-Helix V…/CE 2207/CE

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај