FLA-2 Helix V 5205 PN16

Податочен лист

Материјали
 • Куќиште на пумпа
  1.4409, GX2CrNiMo19-11-2
 • Работно коло
  1.4404, X2CrNiMo17-12-2
 • Вратило
  1.4404, X2CrNiMo17-12-2
 • Материјал на заптивање
  EPDM
 • Материјал на цевковод
  1.4307, X2CrNi18-9
Работни податоци
 • Мин. температура на медиум
  3 Celsius
 • Макс. температура на медиум
  50 Celsius
 • Макс. температура на околината
  40 Celsius
 • Максимален работен притисок
  16 bar
 • Притисочна наставка
  DN 80
Податоци за мотор
 • Приклучување на мрежа
  3~400 V, 50 Hz
 • Механичка номинална моќност
  18.50 kW
 • 31.4 A
 • Фактор на моќност
  0.92
 • Режим на вклучување
  Ѕвезда-триаголник (SD)
 • Моќност на вратило P2(Q=макс.) на избраното работно коло * број на пумпа
  18500 W
 • Вид на заштита
  IP54
 • Вид на заштита
  IP55
Димензии на инсталација
 • Приклучок за цевка од вшмукателната страна
  DN 80
 • Приклучок за цевка од вшмукателната страна
  DN 125
 • Приклучок за цевка од притисочната страна
  DN 80
 • Pipe connection on the pressure side DNd
  DN 125
Информации за нарачувања
 • Нето тежина прибл.
  655.00 kg
 • Производ
  Wilo
 • Ознака на производ
  FLA-2 Helix V 5205 PN16
 • Опис
  2534407

Карактеристики

FLA-2 Helix V5202-5206/2

FLA-2 Helix V5202-5206/2
FLA-2 Helix V5202-5206/2

Шема на приклучоци

FLA system, Υ-Δ starting

FLA system, Υ-Δ starting

AX0: приклучување на мрежа

AX1: приклучување на пумпа

AX2: притисочен прекинувач/јамка за граничен тастер

AX3: Заштита од недостаток на вода 1, 2 пливачки прекинувач, сензор за ниво; 1, 2, 3 електроди за ниво

AX5: безнапонски контакт 1, 2, 3 вклучена пумпа (не е во пробно работење)

AX8: безнапонски контакт 1, 2 работна подготвеност; 3, 4 пумпа вклучена; 5, 6, 7 сигнализација на збирна грешка; 8, 9 надгледување прелив за урегентен случај (пливачки прекинувач); 10, 11 надгледување прелив за урегентен случај (известување)

AX9: безнапонски контакт 1, 2 надгледување напојна мрежа

AX10: Сервис клеми (внимание: 230VAC при стартување пумпа)

BX0: приклучување на мрежа

BX1: приклучување на пумпа

BX2: Притисочен прекинувач2/јамка за граничен тастер 1, 2 притисочен прекинувач2; 3, 4 притисочен прекинувач3

BX3: Заштита од недостаток на вода 1, 2 пливачки прекинувач, сензор за ниво; 1, 2, 3 електроди за ниво

BX5: безнапонски контакт 1, 2, 3 пумпа вклучена (не е во пробно работење)

BX8: безнапонски контакт 1, 2 работна подготвеност; 3, 4 пумпа вклучена; 5, 6, 7 сигнализација на збирна грешка; 8, 9 надгледување прелив за урегентен случај (пливачки прекинувач); 10, 11 надгледување прелив за урегентен случај (известување)

БX9: безнапонски контакт 1, 2 надгледување напојна мрежа

BX10: Сервис клеми (внимание: 230VAC при стартување пумпа)

FLA system, Υ-Δ starting

Информации за порачка

Information for order placements
 • Производ
  Wilo
 • Ознака на производ
  FLA-2 Helix V 5205 PN16
 • EAN број
  4048482233406
 • Опис
  2534407
 • Бруто тежина прибл.
  765.0 kg
 • Нето тежина прибл.
  655.00 kg
 • Целокупна должина
  1740.0 mm
 • Висина без амбалажа
  1905 mm
 • Боја
  зелена/црна/сребро
 • Карактеристики на пакување
  Транспортна амбалажа
 • Вид на пакување
  Транспортна жичарница
 • Број по слој
  1
 • Ширина без амбалажа
  1500.0 mm
 • Минимална количина за нарачка
  1
 • Број по палета
  1

Опис

Постројка за зголемување на притисокот и автоматска компактна постројка со двојни пумпи за посредно приклучување како хомогена одвишна изведба на постројка со една пумпа за гасење пожар.

Се состои од:

2 нормално вшмукувачки, повеќестепени високопритисни центрифугални пумпи во вертикална изведба, работно коло, водечко коло и степенесто куќиште од не’рѓосувачки челик.

Целата високоефикасн серија HELIX е опремена со кориснички прилагодена механичка заптивка (X-Seal), во патронска изведба, која овозможува брзо и едноставно одржување. Флексибилниот дизајн на латерна овозможува директен пристап до механичката заптивка. IE2-норм-мотори, 3-фазни, 2-полни.

Мембрански притисочен сад (зафатнина 8 l), собирен цевковод на вшмукателната и на притисочната страна по пумпа: со неповратен вентил, вшмукателна и потисна арматура (пломбирана во отворена состојба), манометар, потисен прекинувач за автоматско управување со постројката.

Сериска изведба со заштита на пумпа, без помошна енергија преку одземање минимално количество преку премостување.

Расклопен уред FLA за противпожарни постројки во согласност со DIN14462. интегриран во челично куќиште.

Хомогени одвишни расклопни уреди-изведба без меѓусебно заклучување, оттаму два комплета, самодоволни управувања со по едно напојување по пумпа. Опсег на функциите и погодност во согласност со DIN14462 се потврдени со контролен извештај од TÜV.

По пумпа со по едно управување, од:

вградена заштита на мотор, само за сигнализација на пречки. Заштита на мотор активна при пробна работа.

Прекинувач за режим рачно-автоматски. Расклопна функција на пумпата во автоматски режим преку притисочен прекинувач, се проширува на до 8 давачи (редно поврзани), на пр. надрворешно ВКЛ/ИСКЛ, граничен прекинувач, итн. (повеќе од 8 давачи на барање). Сите сигнали од давачите коишто можат да доведат до стартување на пумпата имаат надгледување за прекин на жица и краток спој.

Постројка со програмабилен временски прекинувач за редовен пробен режим.

Релеј за заштита од сув од, на пр. за приклучување на пливачки прекинувач за недостаток од вода од акумулациони раезервоари Wilo FLA, електроди, притисочни прекинувачи итн. Ниво на состојба на вода само за сигнализација на пречки. Активна заштита од недостаток од вода при функционална работа.

Сигнални сијалички за подготвеност за работа (зелена), пумпа ВКЛ (зелена), пречка (црвена), барање на пумпа (бела) како и суви контакти за подготвеност за работа и за збирни грешки (можно само како збирна сигнализација) и пумпа ВКЛ.

Во смисол на основните барања на директивата 2004/108/EЗ (Директива за електромагнетна подносливост) погодна за примена во индустријата и станбеното подрачје.

Постројката е монтирана на основна рамка со поврзани кабли и цевки, подготвена за приклучување.

Клиентот треба со соодветни мерки да утврди дека притисокот на секој ѕиден хидрант изнесува 8 бара и дека притисокот во мирување не преминува 12 бара.

Материјали
 • Куќиште на пумпа
  1.4409, GX2CrNiMo19-11-2
 • Работно коло
  1.4404, X2CrNiMo17-12-2
 • Вратило
  1.4404, X2CrNiMo17-12-2
 • Материјал на заптивање
  EPDM
 • Материјал на цевковод
  1.4307, X2CrNi18-9
Работни податоци
 • Дозволени медиуми
  Water
 • Мин. температура на медиум
  3 Celsius
 • Притисочна наставка
  DN 80
 • Макс. температура на медиум
  50 Celsius
 • Макс. температура на околината
  40 Celsius
 • Максимален работен притисок
  16 bar
 • Приливен притисок
  0.98 bar
Податоци за мотор
 • Приклучување на мрежа
  3~400 V, 50 Hz
 • Механичка номинална моќност
  18.50 kW
 • 31.4 A
 • Фактор на моќност
  0.92
 • Режим на вклучување
  Ѕвезда-триаголник (SD)
 • Моќност на вратило P2(Q=макс.) на избраното работно коло * број на пумпа
  18500 W
 • Вид на заштита
  IP54
 • Вид на заштита
  IP55
Димензии на инсталација
 • Приклучок за цевка од вшмукателната страна
  DN 80
 • Приклучок за цевка од вшмукателната страна
  DN 125
 • Приклучок за цевка од притисочната страна
  DN 80
 • Pipe connection on the pressure side DNd
  DN 125
Информации за нарачувања
 • Нето тежина прибл.
  655.00 kg
 • Производ
  Wilo
 • Ознака на производ
  FLA-2 Helix V 5205 PN16
 • Опис
  2534407

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Број на производ 4120943
Издание 1603
Број на верзијата 09
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (116 MB)

Преземи

Wilo-MultiVert MVI 16../32../52../70../95..

Број на производ 2040502
Издание 1606
Број на верзијата 08
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (8 MB)

Преземи

PDF: FLA-2 Helix V 5205 PN16

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај