SiFlux 21-IL-E 80/140-7,5/2-SC-16-T4

Податочен лист

Податоци за хидраулика
 • Број на пумпи
  3
 • Максимален работен притисок PN
  16 bar
 • Мин. температура на медиум Tmin
  0 °C
 • Макс. температура на медиум Tmax
  100 °C
 • Мин. температура на околината Tmin
  5 °C
 • Макс. температура на околината Tmax
  40 °C
Податоци за мотор
 • Приклучување на мрежа
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Моќност на вратило P2(Q=макс.) на избраното работно коло * број на пумпа
  7500 W
 • Номинална моќност на мотор P2
  7.50 kW
 • Номинална струја IN
  13.20 A
 • Макс. број на вртежи nmax
  2900 rpm
 • Емитирана интерференца
  EN 61800-3
 • Отпорност на интерференца
  EN 61800-3
 • Вид на заштита на мотор
  IP55
Информации за нарачувања
 • Производ
  Wilo
 • Опис на производ
  SiFlux 21-IL-E 80/140-7,5/2-SC-16-T4
 • EAN број
  4048482422589
 • Број на производ
  4189240
 • Нето тежина прибл. m
  1408 kg
 • Бруто тежина прибл. m
  1709.0 kg
 • Мерка за должина со амбалажа
  3000 mm
 • Мерка за висина со амбалажа
  1500 mm
 • Мерка за ширина со амбалажа
  2380 mm
 • Карактеристики на пакување
  Комерцијална амбалажа
 • Вид на пакување
  Специјална палета
 • Минимална количина за нарачка
  1

Опис

Високо ефикасна, монтирана постројка со повеќе пумпи за употреба кај греење и клими составена основна плоча со придушувачи на осцилации, сепаратори кај прирабница, 2 лакирани челични разделници со манометри на вшмукувачка и притисочна страна, n електронски управувани Inline-пумпи (вкл. 1 резервна пумпа), SCe-HVAC-расклопен уред со приклучок, неповратни вентили на страната на излезниот притисок, рачни нормално отворен вентили, контраприрабници со заптивка на вшмукувачката и притисочната страна, како и сензор за диференцијален притисок со моќност на приклучок.

Оваа работоспособна, независна постројка е пред се' дизајнирана за пумпи на вода за греење (според VD 2035), вода за ладење и вода-гликол мешавини без абразивни материи во затворени работни кола од постројки за греење, клима и ладење. Со механичка заптивка за пумпи од вода до Tmax.=+120 °C.

Забелешка: Ако се применуваат мешавини на вода-гликол (или медиуми со вискозност поинаква од онаа на чиста вода), потребна е претходна дозвола од Wilo.

Kомпоненти

Расклопен уред

Хардвер

Целосно електронски Smart-контролор (SCe) во куќишта од челичен лим (боја: сива), се состои од внатрешно снабдување со електрична енергија, микропроцесор со „Soft-SPS“, аналогни и дигитални влезови и излези, LCD екран (со осветлена позадина) за приказ на работните податоци, параметри на регулаторот, работни состојби на пумпите, сигнализација за грешки и меморија на историјата. Светлечки диоди за приказ на инсталацијата (работа/пречка) Нагодување на нработните параметри и препознавање на сигнализација за грешка преку технологија-црвено-копче. Осигуран главен прекинувач. Суви контакти за збирна сигнализација за работа и збирна сигнализација за грешка (SBM/SSM). Контакти за екстерно вкл/искл и втора зададена вредност. Надгледување на прекин на жиците од патеката на предавателот. Осигурување на пумпните мотори и на фреквентниот конвертор во верзија на директен старт: над заштитен прекинувач на моторот, во SD-верзија: Осигурување во комбинација со термо-актуатори. Заштита за приклучување на пумпите во SD-верзија, вкл. и термо-актуатори и временски релеа во комбинацијата со ѕвездест триаголник.

Автоматско, зависно од оптоварувањето приклучување од 1 до n пумпи за врвно оптоварување, зависно од контролираните променливи

 • Притисок - константен, p-c
 • Диференцијален притисок - константен, dp-c
 • Термостат, n=f(Tx)
 • Регулатор на брзина, n=f(аналогно In)
 • Диференцијална температура - константна, dT

Фреквентен конвертор со синусен филтер за континуирано регулирање на основната пумпа. Индикатор на фактичка вредност преку аналоген сигнал 0-10 V за можност на надворешни мерења/прикази, 10 V одговараат на кр.ајната сензорска вредност. Екстерно дефинирање на зададената вредност преку сигнал од 4…20 mA.

Додатни трошоци за опционален модул и модул за поврзување за зградните контролни системи и собирнички системи (инсталацијата е фабрички нагодена или подоцна по техничкиот прием).

Прекинувач H-0-A (Рачно-Нула-Автоматски): Претселекција на работниот режим на одделните пумпи и рачната работа во случај на „рачен“ дефект на контролерот (итен случај/тестен режим кај мрежата, заштита на мотор), „О“ (пумпата е исклучена - не е можно вклучување над управувањето) и „auto“ (пумпата е ослободена за управување во автоматска работа). Релеи за проценка на позитивен температурен коефициент, единечна сигнализација за работа и грешка. Конвертор 0/2-10 V на 0/4…20 mA, уред за меко стартување за пумпи за врвно оптоварување, приклучок на зградните контролни системи според VDI 3814.

Собирнички системи: BACnet, LON-Bus, Modbus RTU.

Функции на софтвер

Целосно автоматизирано управување од 1 до 4 пумпи со фреквенциско управувана основна пумпа преку споредба на зададена/актуелна вредност. 4-20 mA-сензорски сигнал (Надгледување на прекин на жиците) за контролната актуелна вредност. Водење во менито преку симболи и броеви. Може да се изберат 2 поставки за параметрите: менито „Easy“ (режим на зададена вредност и регулациски режим) или менито „Expert“ (параметри на работа и контролер). Со или без резервна пумпа, да се избере преку службата за односи со корисниците. Автоматска замена за резервна пумпа во случај на дефект на работната пумпа. Слободен избор на работен режим на пумпа (Рачно – Искл – Автоматски). Бројач на работни часови по пумпа и инсталација. Приказ на префрлувачки циклус по пумпа и инсталација.

Автоматски нагодувачка замена на пумпа:

 • Стандардни поставки: Импулс - основната пумпа се заменува при секое ново барање, без разлика на работните часови
 • Алтернативно: Замена на пумпите по работни часови, циклична замена на основна пумпа по програмабилен број на работни часови

Пробната работа на автоматска пумпа (старт на пумпи)

 • може да се вклучи
 • Слободно програмирање на времето помеѓу две пробни работи на пумпа

Следење на најголемата и најмала вредност на постројката со програмабилни времиња и ограничувања на одложеното застанување. Екстерно вкл/искл преку контакт за исклучување на автоматскиот режим на инсталацијата. Регистар за последните 16 пречки. Вклучување со зададена вредност, втората зададена вредност може да се вклучи со контакт. Можна е регулација на логично враќање за SBM и SSM. Фабрички нагодени параметри за лесно пуштање во работа/стартување.

Следени норми

Електрична опрема на машини по EN 60204-1

Комбинации на нисконапонски расклопни уреди по EN 61439-1 и -2

Електромагнетна подносливост, отпорност на пречки за индустриски подрачја по EN 61000-6-2

ЕМК емитирана интерференца за стамбено подрачје, деловни и трговски подрачја, како и во малите погони

EN 61000-6-3 (само за SC-FC до 7,5 kW, оттаму: EN 61000-6-4 емитирана интерференца за индустриски области)

Гранични вредности за ефикасност на моторот според IEC TS 60034-31 Ed. 1

Пумпи

Сув од - центрифугална пумпа во линиска изведба со вграден фреквентен конвертор за електронско управување во работен режим „Константа на диференцијален притисок“ (dp-c).

Панел за ракување со притисно копче

 • Утврдување на зададена вредност или нагодување на број на вртежи
 • Избор на регулациски режим

?p-c (диференцијален притисок константен)

n константа (број на вртежи)

PID-контролор

 • Пумпа вклучена/исклучена
 • Се избира работен режим (за работа со двојни пумпи):
 • Режим на главна/резервна работа
 • Паралелна работа
 • Конфигурација на работни параметри
 • Потврда на грешки

Екран на пумпа за приказ на

 • Начин на регулирање
 • зададена вредност (диференцијален притисок или број на вртежи)
 • Сигнали за грешки и предупредување
 • Актуелна вредност (на пр. користење на електрична енергија, актуелна вредност на сензорот)
 • Работни податоци (на пр. користење на електрична енергија, работни часови)
 • Податоци за состојба (на пр. статус на збирна сигнализација за грешка и релеј на збирна сигнализација за работа)
 • Податоци за уредот (на пр. опис на пумпи)

Интерфејси

 • Управувачки влез „Overriding off“
 • Управувачки влез „Надворешна замена на пумпа“ (работи само кај двојни пумпи)
 • Аналоген влез 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA за регулациски режим (DDC) или за далечинско нагодување на зададената вредност
 • Аналоген влез 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA за сигнал за вистинска вредност на давачот на притисок
 • Инфрацрвен интерфејс за безжична комуникација со Wilo IR-модул и со работниот уред и уредот за одржување на Wilo IR-монитор
 • Приклучно место за Wilo IF-модулите за приклучок на зградна автоматика
 • Безнапонска сигнализација за грешка и работа/подготвеност за работа, со можност за конфигурација
 • Интерфејс за приклучок на двојна пумпа

Трифазен мотор со фреквентен конвертор, интегрирано управување со двојни пумпи, нагодувачки временски интервал за замена на пумпа (во режим на двојни пумпи), интегрирана целосна заштита на мотор, различен работен режим за режимот на греење (HV) или режимот на клима (АС), брави, различни панели за ракување: Стандард/одржување.

Опсег на испорака

 • Постројка со повеќе постројка со повеќе пумпи Wilo-SiFlux
 • Упатство за вградување и работа Wilo-SiFlux
 • Упатство за вградување и работа пумпа
 • Упатство за вградување и работа на расклопен уред
Работни податоци
 • Број на пумпи
  3
 • Мин. температура на медиум Tmin
  0 °C
 • Макс. температура на медиум Tmax
  100 °C
 • Макс. температура на околината Tmax
  40 °C
Податоци за мотор
 • Емитирана интерференца
  EN 61800-3
 • Отпорност на интерференца
  EN 61800-3
 • Приклучување на мрежа
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Моќност на вратило P2(Q=макс.) на избраното работно коло * број на пумпа
  7500 W
 • Макс. број на вртежи nmax
  2900 rpm
 • Номинална струја IN
  13.20 A
 • Вид на заштита на мотор
  IP55
Информации за нарачувања
 • Производ
  Wilo
 • Опис на производ
  SiFlux 21-IL-E 80/140-7,5/2-SC-16-T4
 • Нето тежина прибл. m
  1408 kg
 • Број на производ
  4189240

Карактеристики

SiFlux21- IL-E 80/140-7.5/2

SiFlux21- IL-E 80/140-7.5/2

Забелешка:

Работата на севкупниот систем SiFlux, заедно со резервната пумпа (карактеристика со испрекината црта) не е сериски предвиден. Резервната пумпа служи исклучиво како заменски агрегат при дефект на некоја од работните пумпи (карактеристика 1 и 2).

SiFlux21- IL-E 80/140-7.5/2

Шема на приклучоци

IL-E

IL-E

L1, L2, L3:Приклучување на мрежа: 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz
PE:Приклучување на заштитна линија
DDG:Приклучок за сензор за диференцијален притисок
In1 (1):Влез за актуелна вредност 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
GND (2):Прклучување маса за In1 и In2
+ 24 V (3):Излез за еднонасочна струја, за екстерен потрошувач/сензор. Оптоварување макс. 60 mA
In2:Влез за зададена вредност 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
MP:Повеќе пумпи, интерфејс за управување со двојни пумпи
Ext. off:Контролен влез „Приоритетно ИСКЛ.Преку екстерен, безнапонски контакт, пумпата може да се вклучува и да се исклучува (24 V DC/10 mA).
SBM:*Безнапонска сигнализација за збирна работа (изменувач според VDI 3814)
SSM:*Безнапонска сигнализација за збирна грешка (изменувач според VDI 3814)
AUX:Екстерна замена на пумпа (само при -работа со двојни пумпи). Преку екстерен, беспотенцијален контакт може да се изведува замена на пумпите (24 V DC/10 mA)
DIP-прекинувач:1: префрлување помеѓу режимите на работа (O) и сервисирање (Ѕ)2: Активирање/дезактивирање на менито за блокадата за зафаќање
Опција:IF-модули за приклучување на зградна автоматика

* Можност за оптоварување на контактите за SBM и SSM:

мин.: 12 V DC/10 mA

макс.: 250 V AC/1 A

IL-E

Информации за порачка

Информации за нарачувања
 • Производ
  Wilo
 • Опис на производ
  SiFlux 21-IL-E 80/140-7,5/2-SC-16-T4
 • EAN број
  4048482422589
 • Број на производ
  4189240
 • Бруто тежина прибл. m
  1709.0 kg
 • Нето тежина прибл. m
  1408 kg
 • Целокупна должина L
  1953.0 mm
 • Висина без амбалажа H
  1409 mm
 • Боја
  зелена/црна/сребро
 • Карактеристики на пакување
  Комерцијална амбалажа
 • Вид на пакување
  Специјална палета
 • Број по слој
  1
 • Ширина без амбалажа L
  2731.0 mm
 • Минимална количина за нарачка
  1
 • Број по палета
  1

Downloads

Wilo-SiFlux

Број на производ 4188939, 4190570
Издание 1405
Број на верзијата 01
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (43 MB)

Преземи

SiFlux 21-IL-E 80/140-7,5/2-SC-16-T4

PDF (16 MB)

Преземи

SiFlux-21-IL-E80_140-7_5_2-SC-16-T4

PDF (29 MB)

Преземи

SiFlux-21-IL-E80_140-7_5_2-SC-16-T4

PDF (241 kB)

Преземи

SiFlux-21-IL-E80_140-7_5_2-SC-16-T4

PDF (71 kB)

Преземи

SiFlux-21-IL-E80_140-7_5_2-SC-16-T4

PDF (84 kB)

Преземи

PDF: SiFlux 21-IL-E 80/140-7,5/2-SC-16-T4

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај