Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1

Податочен лист

Податоци за хидраулика
 • Минимален индекс на ефикасност (MEI)
  0.7
 • Максимален работен притисок PN
  16 bar
 • Note on dimensioning
  16 bar до 120 °C, 13 bar до 140 °C
 • Мин. температура на медиум Tmin
  -20 °C
 • Макс. температура на медиум Tmax
  140 °C
 • Мин. температура на околината Tmin
  0 °C
 • Макс. температура на околината Tmax
  40 °C
Податоци за мотор
 • Приклучување на мрежа
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Класа на енергетска ефикасност на мотор
  IE5
 • Номинална моќност на мотор P2
  3.00 kW
 • Номинална струја IN
  6.70 A
 • Номинален број на вртежи n
  3100 1/min
 • Макс. број на вртежи nmax
  3100 rpm
 • Влезна моќност P1 max
  3820.0 W
 • Емитирана интерференца
  EN 61800-3
 • Отпорност на интерференца
  EN 61800-3
 • Класа на изолација
  F
 • Вид на заштита на мотор
  IP55
 • Заштита на мотор
Материјали
 • Куќиште на пумпа
  5.1301, KTL-облога
 • Работно коло
  PPS-GF40
 • Вратило
  1.4542
 • Заптивање на вратило
  AQ1EGG
 • Латерна
  5.1301, KTL-облога
Дозволени течности (други течности на барање)
 • Вода за греење (согласно VDI 2035)
  Да
 • Масло за пренос на топлина
  Специјална изведба како дополнителен трошок
 • Вода за ладење и ладна вода
  Да
 • Мешавини на вода-гликол (при 20 – 40 Vol.-% гликол и температура на медиум ≤ 40 °C)
  Да
Димензии на инсталација
 • Приклучок за цевка од вшмукателната страна
  DN 80
 • Приклучок за цевка од притисочната страна
  DN 65
Информации за нарачувања
 • Производ
  Wilo
 • Опис на производ
  Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1
 • EAN број
  4048482778723
 • Број на производ
  2189146
 • Нето тежина прибл. m
  50 kg
 • Бруто тежина прибл. m
  57.0 kg
 • Мерка за должина со амбалажа
  795 mm
 • Мерка за висина со амбалажа
  615 mm
 • Мерка за ширина со амбалажа
  515 mm
 • Карактеристики на пакување
  Транспортна амбалажа
 • Вид на пакување
  Картон
 • Минимална количина за нарачка
  1

Опис

Високоефикасна блок пумпа со EC-мотор класа на ефикасност IE5 согласно IEC 60034-30-2 и електронско прилагодување на моќноста при изведба со сув ротор. Пумпата е изведена како едностепена нископритисочна центрифугална пумпа со прирабнички приклучок и лизгачка механичка заптивка. Stratos GIGA В има приоритет при транспорт на вода за греење (според VDI 2035), ладна вода и мешавини на вода и гликол без абразивни материјали во системите за греење, климатизација и ладење.

Конструкција:

 • Едностепена нископритисочна центрифугална пумпа со неподелено вратило во изведба со блокови вклучително ногалка на куќиштето од пумпата
 • Прирабник и димензии за куќиште според EN 733
 • Прирабница PN 16 - издупчена според EN 1092-2
 • Приклучоци за мерење притисок (R 1/8) за инсталиран сензор за диференцијален притисок (изведба ...-R1 без сензор за диференцијалниот притисок)
 • Куќиште на пумпа и прирабница на моторот во стандардна изведба со катодно електробоење
 • Лизгачка механичка заптивка за транспорт на вода до Tмакс. = +140°C. До T ≤ +40°C е дозволен волуменски удел на гликол од 20% до 40 %. Кај мешавини на вода/гликол, со волуменски удел на гликол од >40% до макс. 50% и температура на медиумот од > + 40°C до макс. +120°C или други медиуми различни од водата треба да се предвиди алтернативна лизгачка механичка заптивка.
 • Приклучни напони 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz

Опрема:

 • Конзоли за прицврстување на темелот
 • Комплети сензори за диференцијалниот притисок 0 – 10 V за пумпи во изведба ...-R1
 • IR-монитор
 • IR-стик
 • IF-модул PLR
 • IF-модул LON
 • IF-модул Modbus
 • IF-модул BACnet
 • IF-модул CAN

Стандардна опрема:

 • Панел за ракување со зелено копче за:
  • Пумпа вклучена/исклучена
  • Избор на контролен режим: Δp-c (константен диференцијален притисок), Δp-v (варијабилен диференцијален притисок), PID-контролор, n-константа (регулациски режим)
  • Нагодување на зададена вредност односно број на вртежи
  • Конфигурација на работни параметри
  • Квитирање грешка
 • Екран на пумпа за приказ на:
  • Контролен режим
  • зададена вредност (на пр. диференцијален притисок или број на вртежи)
  • пораки за грешки и предупредувања
  • актуелна вредност (на пр. влезна моќност, актуелна вредност на сензорот)
  • работни податоци (на пр. работни часови, потрошувачката на енергија)
  • статусни податоци (на пр. статус на релеите SSM и SBM)
  • податоци за уредите (на пр. име на пумпа)
  • работен режим (само при примена на разводна цевка: главна/резервна работа, паралелна работа)

Дополнителни функции:

 • Аналогни интерфејси 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, интегрирано управување со двојна пумпа за употреба во елемент за обединување, два релеи за известување кои можат да се конфигурираат за известувања за работа и сигнализација за грешки, начин на работа во случај на грешки кој може да се конфигурира наменет за примени за греење и климатизација, блокада за зафаќање на пумпата, интегрирана целосна заштита на моторот (KLF) со електроника за активирање, стандардна изведба со отвори за испуштање на кондензатот од куќиштето на моторот (затворени при испорака), IR-интерфејс за безжична комуникација со уред за ракување и сервис Wilo IR-модул и Wilo IR-монитор, приклучно место за Wilo IF-модули Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON за поврзување на зградна автоматика.
Работни податоци
 • Медиум
  Water
 • температура на медиум T
  -
 • температура на околината T
  -
 • Максимален работен притисок PN
  16 bar
 • Note on dimensioning
  16 bar до 120 °C, 13 bar до 140 °C
 • Минимален индекс на ефикасност (MEI)
  0.7
Податоци за мотор
 • Класа на енергетска ефикасност на мотор
  IE5
 • Емитирана интерференца
  EN 61800-3
 • Отпорност на интерференца
  EN 61800-3
 • Приклучување на мрежа
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Номинална моќност P2
  3000.0 W
 • Макс. број на вртежи nmax
  3100 rpm
 • Номинална струја IN
  6.70 A
 • Класа на изолација
  F
 • Вид на заштита на мотор
  IP55
 • Заштита на мотор
Материјали
 • Куќиште на пумпа
  5.1301, KTL-облога
 • Работно коло
  PPS-GF40
 • Вратило
  1.4542
 • Заптивање на вратило
  AQ1EGG
 • Латерна
  5.1301, KTL-облога
Димензии на инсталација
 • Приклучок за цевка од вшмукателната страна
  DN 80
 • Приклучок за цевка од притисочната страна
  DN 65
Информации за нарачувања
 • Производ
  Wilo
 • Опис на производ
  Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1
 • Нето тежина прибл. m
  50 kg
 • Број на производ
  2189146

Димензии и цртежи со димензии

Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1

Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1
Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1

Карактеристики

Stratos GIGA B 65/1-22/3,0

Stratos GIGA B 65/1-22/3,0
Stratos GIGA B 65/1-22/3,0

Шема на приклучоци

Stratos GIGA

Stratos GIGA

L1, L2, L3:Приклучување на мрежа: 3~380 V - 3~480 V (±;10 %), 50/60 Hz
PE:Вклучување со заштитен спроводник
DDG:Вклучување за сензор за диференцијалниот притисок
In1 (1):Актуелна вредност на влез 0 - 10 V/0 - 20 mA; 2 - 10 V/4 - 20 mA
GND (2):Заземјено вклучување за In1 и In2
+ 24 V (3):Излез на напон на еднонасочна струја за надворешен потрошувач/сензор. Макс. оптоварување од 60 mA
In2:Зададена вредност на влез 0 - 10 V/0 - 20 mA; 2 - 10 V/4 - 20 mA
MP:Интерфејс за повеќе пумпи за управување со двојни пумпи
Ext. Off:„Приоритетно Искл“ на управувачки влез
Пумпата може да се вклучи или исклучи преку надворешен безнапонски контакт (24 V DC/10 mA).
SBM:*Безнапонска сигнализација за збирна работа (менувач согласно VDI 3814)
SSM:*Безнапонска сигнализација на збирна грешка (менувач согласно VDI 3814)
AUX:Замена на пумпа, надворешно (само кај ракување со двојна пумпа). Замена на пумпа се прави со помош на надворешен безнапонски контакт (24 V DC/10 mA)
DIP прекинувач:1: Менување меѓу ракување (О) и режим на сервис (S)
2: Активирајте/деактивирајте го менито за блокада за зафаќање
Изборно:IF-Модул за вклучување со зградна автоматика
* Капацитет на оптоварување контакти за SBM и SSM:
мин.: 12 V DC/10 mA
макс.: 250 V AC/1 A

Stratos GIGA

Информации за порачка

Информации за нарачувања
 • Производ
  Wilo
 • Опис на производ
  Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1
 • EAN број
  4048482778723
 • Број на производ
  2189146
 • Бруто тежина прибл. m
  57.0 kg
 • Нето тежина прибл. m
  50 kg
 • Целокупна должина L
  567.0 mm
 • Висина без амбалажа H
  428 mm
 • Боја
  зелена/сребро
 • Карактеристики на пакување
  Транспортна амбалажа
 • Вид на пакување
  Картон
 • Број по слој
  1
 • Ширина без амбалажа L
  320.0 mm
 • Минимална количина за нарачка
  1
 • Број по палета
  1

PDF: Stratos GIGA B 65/1-22/3,0-R1

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај