Stratos GIGA B 65/3-38/15-S1

Податочен лист

Податоци за хидраулика
 • Минимален индекс на ефикасност (MEI)
  0.4
 • Максимален работен притисок PN
  16 bar
 • Note on dimensioning
  16 bar до 120 °C, 13 bar до 140 °C
 • Мин. температура на медиум Tmin
  -20 °C
 • Макс. температура на медиум Tmax
  140 °C
 • Мин. температура на околината Tmin
  0 °C
 • Макс. температура на околината Tmax
  40 °C
Податоци за мотор
 • Приклучување на мрежа
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Класа на енергетска ефикасност на мотор
  IE5
 • Номинална моќност на мотор P2
  15.00 kW
 • Номинална струја IN
  25.30 A
 • Номинален број на вртежи n
  2900 1/min
 • Макс. број на вртежи nmax
  2900 rpm
 • Влезна моќност P1 max
  16400.0 W
 • Емитирана интерференца
  EN 61800-3
 • Отпорност на интерференца
  EN 61800-3
 • Класа на изолација
  F
 • Вид на заштита на мотор
  IP55
 • Заштита на мотор
Материјали
 • Куќиште на пумпа
  5.1301, KTL-облога
 • Работно коло
  EN-GJL-200
 • Вратило
  1.4122
 • Заптивање на вратило
  AQ1EGG
Дозволени течности (други течности на барање)
 • Вода за греење (согласно VDI 2035)
  Да
 • Масло за пренос на топлина
  Специјална изведба како дополнителен трошок
 • Вода за ладење и ладна вода
  Да
 • Мешавини на вода-гликол (при 20 – 40 Vol.-% гликол и температура на медиум ≤ 40 °C)
  Да
Димензии на инсталација
 • Приклучок за цевка од вшмукателната страна
  DN 80
 • Приклучок за цевка од притисочната страна
  DN 65
Информации за нарачувања
 • Производ
  Wilo
 • Опис на производ
  Stratos GIGA B 65/3-38/15-S1
 • EAN број
  4048482856810
 • Број на производ
  2196339
 • Нето тежина прибл. m
  137 kg
 • Бруто тежина прибл. m
  160.0 kg
 • Мерка за должина со амбалажа
  1200 mm
 • Мерка за висина со амбалажа
  722 mm
 • Мерка за ширина со амбалажа
  800 mm
 • Карактеристики на пакување
  Транспортна амбалажа
 • Вид на пакување
  Европалета
 • Минимална количина за нарачка
  1

Опис

Високоефикасна блок пумпа со EC-мотор класа на ефикасност IE5 согласно IEC 60034-30-2 и електронско прилагодување на моќноста при изведба со сув ротор. Пумпата е изведена како едностепена нископритисочна центрифугална пумпа со прирабнички приклучок и лизгачка механичка заптивка. Stratos GIGA В има приоритет при транспорт на вода за греење (според VDI 2035), ладна вода и мешавини на вода и гликол без абразивни материјали во системите за греење, климатизација и ладење.

Конструкција:

 • Едностепена нископритисочна центрифугална пумпа со неподелено вратило во изведба со блокови вклучително ногалка на куќиштето од пумпата
 • Прирабник и димензии за куќиште според EN 733
 • Прирабница PN 16 - издупчена според EN 1092-2
 • Приклучоци за мерење притисок (R 1/8) за инсталиран сензор за диференцијален притисок (изведба ...-R1 без сензор за диференцијалниот притисок)
 • Куќиште на пумпа и прирабница на моторот во стандардна изведба со катодно електробоење
 • Лизгачка механичка заптивка за транспорт на вода до Tмакс. = +140°C. До T ≤ +40°C е дозволен волуменски удел на гликол од 20% до 40 %. Кај мешавини на вода/гликол, со волуменски удел на гликол од >40% до макс. 50% и температура на медиумот од > + 40°C до макс. +120°C или други медиуми различни од водата треба да се предвиди алтернативна лизгачка механичка заптивка.
 • Приклучни напони 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz

Опрема:

 • Конзоли за прицврстување на темелот
 • Комплети сензори за диференцијалниот притисок 0 – 10 V за пумпи во изведба ...-R1
 • IR-монитор
 • IR-стик
 • IF-модул PLR
 • IF-модул LON
 • IF-модул Modbus
 • IF-модул BACnet
 • IF-модул CAN

Стандардна опрема:

 • Панел за ракување со зелено копче за:
  • Пумпа вклучена/исклучена
  • Избор на контролен режим: Δp-c (константен диференцијален притисок), Δp-v (варијабилен диференцијален притисок), PID-контролор, n-константа (регулациски режим)
  • Нагодување на зададена вредност односно број на вртежи
  • Конфигурација на работни параметри
  • Квитирање грешка
 • Екран на пумпа за приказ на:
  • Контролен режим
  • зададена вредност (на пр. диференцијален притисок или број на вртежи)
  • пораки за грешки и предупредувања
  • актуелна вредност (на пр. влезна моќност, актуелна вредност на сензорот)
  • работни податоци (на пр. работни часови, потрошувачката на енергија)
  • статусни податоци (на пр. статус на релеите SSM и SBM)
  • податоци за уредите (на пр. име на пумпа)
  • работен режим (само при примена на разводна цевка: главна/резервна работа, паралелна работа)

Дополнителни функции:

 • Аналогни интерфејси 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, интегрирано управување со двојна пумпа за употреба во елемент за обединување, два релеи за известување кои можат да се конфигурираат за известувања за работа и сигнализација за грешки, начин на работа во случај на грешки кој може да се конфигурира наменет за примени за греење и климатизација, блокада за зафаќање на пумпата, интегрирана целосна заштита на моторот (KLF) со електроника за активирање, стандардна изведба со отвори за испуштање на кондензатот од куќиштето на моторот (затворени при испорака), IR-интерфејс за безжична комуникација со уред за ракување и сервис Wilo IR-модул и Wilo IR-монитор, приклучно место за Wilo IF-модули Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON за поврзување на зградна автоматика.
Работни податоци
 • Медиум
  Water
 • температура на медиум T
  -
 • температура на околината T
  -
 • Максимален работен притисок PN
  16 bar
 • Note on dimensioning
  16 bar до 120 °C, 13 bar до 140 °C
 • Минимален индекс на ефикасност (MEI)
  0.4
Податоци за мотор
 • Класа на енергетска ефикасност на мотор
  IE5
 • Емитирана интерференца
  EN 61800-3
 • Отпорност на интерференца
  EN 61800-3
 • Приклучување на мрежа
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Номинална моќност P2
  15000.0 W
 • Макс. број на вртежи nmax
  2900 rpm
 • Номинална струја IN
  25.30 A
 • Класа на изолација
  F
 • Вид на заштита на мотор
  IP55
 • Заштита на мотор
Материјали
 • Куќиште на пумпа
  5.1301, KTL-облога
 • Работно коло
  EN-GJL-200
 • Вратило
  1.4122
 • Заптивање на вратило
  AQ1EGG
Димензии на инсталација
 • Приклучок за цевка од вшмукателната страна
  DN 80
 • Приклучок за цевка од притисочната страна
  DN 65
Информации за нарачувања
 • Производ
  Wilo
 • Опис на производ
  Stratos GIGA B 65/3-38/15-S1
 • Нето тежина прибл. m
  137 kg
 • Број на производ
  2196339

Димензии и цртежи со димензии

Stratos GIGA B 65/3-38/15-S1

Stratos GIGA B 65/3-38/15-S1
Stratos GIGA B 65/3-38/15-S1

Карактеристики

Wilo-Stratos GIGA B 65/3-38/15

Wilo-Stratos GIGA B 65/3-38/15
Wilo-Stratos GIGA B 65/3-38/15

Шема на приклучоци

IL-E

IL-E

L1, L2, L3:Приклучување на мрежа: 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz; 3~380 V -5 %/+10 %, 50/60 Hz
PE:Приклучување на заштитна линија
DDG:Приклучок за сензор за диференцијален притисок
In1 (1):Влез за актуелна вредност 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
GND (2):Прклучување маса за In1 и In2
+ 24 V (3):Излез за еднонасочна струја, за екстерен потрошувач/сензор. Оптоварување макс. 60 mA
In2:Влез за зададена вредност 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
MP:Повеќе пумпи, интерфејс за управување со двојни пумпи
Ext. off:Контролен влез „Приоритетно ИСКЛ.Преку екстерен, безнапонски контакт, пумпата може да се вклучува и да се исклучува (24 V DC/10 mA).
SBM:*Безнапонска сигнализација за збирна работа (изменувач според VDI 3814)
SSM:*Безнапонска сигнализација за збирна грешка (изменувач според VDI 3814)
AUX:Екстерна замена на пумпа (само при -работа со двојни пумпи). Преку екстерен, беспотенцијален контакт може да се изведува замена на пумпите (24 V DC/10 mA)
DIP-прекинувач:1: префрлување помеѓу режимите на работа (O) и сервисирање (Ѕ)2: Активирање/дезактивирање на менито за блокадата за зафаќање
Опција:IF-модули за приклучување на зградна автоматика

* Можност за оптоварување на контактите за SBM и SSM:

мин.: 12 V DC/10 mA

макс.: 250 V AC/1 A

IL-E

Информации за порачка

Информации за нарачувања
 • Производ
  Wilo
 • Опис на производ
  Stratos GIGA B 65/3-38/15-S1
 • EAN број
  4048482856810
 • Број на производ
  2196339
 • Бруто тежина прибл. m
  160.0 kg
 • Нето тежина прибл. m
  137 kg
 • Целокупна должина L
  872.0 mm
 • Висина без амбалажа H
  578 mm
 • Боја
  зелена/сребро
 • Карактеристики на пакување
  Транспортна амбалажа
 • Вид на пакување
  Европалета
 • Број по слој
  1
 • Ширина без амбалажа L
  380.0 mm
 • Минимална количина за нарачка
  1
 • Број по палета
  1

PDF: Stratos GIGA B 65/3-38/15-S1

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај