Timer switch SK 601N

Опис на серијата

Примена

За монтажа на ѕид, за автоматско, временски зависно вклучување/исклучување на Wilo-единечни пумпи со монофазен или трифазен мотор.

Функции на префрлување

  • временски зависно автоматско вклучување/исклучување преку временски прекинувач во зададени времиња (на ¼ час), временски прекинувач и работна резерва.
  • Возможно е паралелено управување со повеќе пумпи за макс. прекинувачка моќност.

Опрема/функција

Кабел за поврзување (го обезбедува корисникот)

SK 601N –> пумпа

Монофазна струја (1~): 3 x 1,5 mm2

SK 602N

Монофазна струја (1~): 3 x 1,5 mm2

Трифазна струја (3~): 5 x 1,5 mm2

SK 601N

монофазна струја (1~)/трифазна струја (3~): 4 x 1,5 mm2

Пумпа

монофазна струја (1~) со WSK: 5 x 1,5 mm2

трифазна струја (3~) со WSK: 7 x 1,5 mm2

трифазна струја (3~) без WSK: 4 x 1,5 mm2

Технички податоци

Серија

Временски прекинувач SK 601N

Производ

PDF: Timer switch SK 601N

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај