Wilo-Actun OPTI-QS

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Комплетно самоодржливо и евтино водоснабдување за користење на сончева енергија
 • Едноставна електрична инсталација со помош на вграден фреквентен конвертор без потребата за прилагодување на параметрите
 • Оптимизирана количина на излезна вода благодарение на високата класа на хидрауликата и ефикасност на моторот и на динамичкото MPPT (Maximum Power Point Tracking – со кое се гарантира работа на соларните панели со максимална моќност)
 • Флексибилност според постројката благодарение широкиот спектар на моќноста
 • Зголемена долговечност и одржливост благодарение на високо квалитетните материјали и капсулизираната изведба на моторот
 • Дополнителна безбедност при работа со помош на вградена заштитна опрема

Wilo-Actun OPTI-MS – Autonomous, optimised water supply using solar power.

Сигурното снабдување со вода претставува предизвик во региони каде што има суша и коишто се далеку од мрежата. Новата Wilo-Actun OPTI-MS, придвижувана од соларната енергија, нуди решение коешто не зависи од струјната мрежа за ефективно и безбедно водоснабдување.

Конструкција

Повеќестепена, подводна пумпа во изведба со влечна лента (QSI) или како ексцентрична полжавеста пумпа (QSH) за вертикална или хоризонтална инсталација

Примена

 • Специјално осмислено за работа со фотоволтаични модули
 • За снабдување со вода и со вода за пиење од бунари и цистерни
 • Снабдување со потрошна вода
 • Наводнување со вештачки дожди наводнување
 • Зголемување на притисок
 • За транспорт на вода без долговлакнести и абразивни состојки

Опрема/функција

 • Целосно преплавива, повеќестепена подводна пумпа
  • како центрифугална пумпа во члекновидна изведба (QSI) или
  • како ексцентрична полжавеста пумпа (QSH)
 • Со вграден неповратен вентил
 • Со некородирачки, капсулизиран мотор со траен магнет со полнење со вода и гликол
 • Интегриран фреквентен конвертор
 • Интегриран софтверски алгоритам MPPT (Maximum Power Point Tracking) за примена кај соларни модули

Опсег на испорака

 • Подводна пумпа со кабел за поврзување (2,5 m)
 • Лиен кабелски приклучок со вграден сензор за нивото на вода
 • Упатство за вградување и работа
 • Хидраулика за самостојна инсталација (само QSH), вкл. Упатства за поставување и монтажен прибор

Означување на типот

на пр.

Wilo-Actun OPTI-QSH4.01-02

Actun

Фамилија на продукти

OPTI

Опис на серијата

QS

Опис на типот

QS = Quick Solar

H

Хидраулична изведба

H = ексцентрична полжавеста пумпа

I = повеќестепена центрифугална пумпа

4

Номинален пречник на мотор во цоли

.01

Номинална зафатнина на проток m3/h

-02

Број на степени

Технички податоци

 • Работен напон: 70 – 190 VDC
 • Потопен работен режим: S1
 • Макс. температура на медиум: 35 °C
 • Минимално струење кај моторот: 0,2 m/s
 • Макс. содржина на песок: 50 g/m3
 • Макс. длабочина на потопување: 150 m
 • Вид на заштита: IP 68
 • Потисен приклучок: Rp 1¼ – Rp 1½

Материјали

 • Куќиште на хидраулика: нерѓосувачки челик 1.4301 (AISI 304)
 • Работни кола: нерѓосувачки челик 1.4301 (AISI 304)
 • Хидраулика на вратило
  • QSH: Нерѓосувачки челик 1.4401 (AISI 316)
  • QSI: нерѓосувачки челик 1.4301 (AISI 304)
 • Куќиште на мотор: нерѓосувачки челик 1.4301 (AISI 304)
 • Вратило мотор: Нерѓосувачки челик 1.4057 (AISI 431)

Опис/конструкција

Подводна пумпа како центрифугална пумпа во члекновидна изведба (QSI) или како ексцентрична полжавеста пумпа (QSH) за вертикална или хоризонтална инсталација.

Хидраулика

Повеќестепена подводна центрифугална пумпа (QSI) со радијални работни кола во членковидна изведба или ексцентрична полжавеста пумпа (QSH) со ексцентрична полжавеста оска во рамките на двоен спирален гумен статор. Вграден неповратен вентил. Сите делови што се во допир со медиумот се од материјали што се отпорни на корозија.

Мотор

Наизменична струја на мотор со траен магнет. изолиран, херметички залиен мотор, натопен во смола, со лакирана намотка, самоподмачкувачко лежиште, со полнење вода-гликол.

Фреквентен конвертор

Херметички залеин фреквентен конвертор за директна работа со еднонасочна струја. Вградениот софтверски алгоритам MPPT (Maximum Power Point Tracking) овозможува приспособување на моќноста на располагање за максимизирање на пумпаната водена количина (динамички MPPT).

Безбедносни функции што се содржат:

 • Заштита од наднапон
 • Заштита од прекумерна струја
 • Заштита од работа на суво (преку вграден сензор)
 • Надгледување на температурата

Ладење

Ладењето на моторот се изведува преку транспортираниот медиум. Моторот секогаш мора да се пушта во работа потопен . Мора да се запазат граничните вредности за макс. температура на медиум и за минимална брзина на течење. Вертикалното поставување може по избор да се изведе со или без обвивка за млазно ладење. Хоризонталното поставување мора да се изведе заедно со обвивка за млазно ладење.

Производ

PDF: Wilo-Actun OPTI-QS

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај