Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Робусен систем во согласност со DIN 1988 (EN 806)
 • Високо ефикасна хидраулика на пумпа
 • Севкупна постројка со оптимизирано опаѓање на притисокот
 • 2 - 6 паралелно поврзани вертикални високопритисочни центрифугални пумпи од нерѓосувачки челик, од серијата Helix V
 • Комфорен контролен уред CC, со проширени функции, управување со микрокомпјутер и екран на допир, без или со фреквентен конвертор за континуирана регулација на основната пумпа

Конструкција

Високопродуктивна, подготвена за приклучување постројка за водоснабдување (нормално вшмукувачка), со 2 до 6 паралелно поврзани, вертикално подредени високопритисочни центрифугални пумпи од не’рѓосувачки челик во сува изведба, од серијата Helix V, со вкл. Comfort Controller CC (достапен со и без фреквентен конвертор)

Примена

 • Полуавтоматско водоснабдување и зголемување на притисокот во приливен погон од јавната водоводна мрежа или од акумулационен резервоар, за приватна, комерцијална, индустриска и комунална примена (пр. резиденцијални, админстративни и деловни објекти, хотели, болници, трговски, индустриски претпријатија и за водоснабдување).
 • Транспорт на вода за пиење и потрошна вода, вода за ладење, вода за гаснење (освен за постројки за гаснење пожар според DIN14462 и со одобрување од локалните противпожарни власти) или друга потрошна вода, која ниту хемиски ниту механички не ги напаѓа вградените материјали и која не содржи абразивни или долговлакнести состојки

Опрема/функција

 • 2 – 6 пумпи по постројка од сериите Helix V 4 до Helix V 52 со IE3 норм-мотор, заклучно 0,75 kW и поголем (опционално за помала моќност на мотор)
 • Автоматско управување со пумпите преку Comfort Controller CC. Постројките COR се дополнително опремени со фреквентен конвертор во разводниот орман.
 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Основна рамка од поцинкуван челик, со придушувач на вибрации, со можност за висинско поместување, за изолација од вибрациона бучава
 • Цевковод од племенит челик 1.4571
 • Затворачка арматура од вшмукателната и од притисочната страна на секоја пумпа
 • Неповратен вентил на притисочната страна на секоја пумпа
 • Мембрански притисочен сад 8 l, PN16, притисочна страна
 • Давач на притисок, притисочна страна
 • Манометар, притисочна страна
 • Изборно со осигурување од недостаток на вода со манометар, вшмукателна страна

Опсег на испорака

 • Фабрички монтирана постројка за зголемување на притисокот, подготвена за приклучување, со проверена функционалност и заптивање
 • Амбалажа
 • Упатство за вградување и работа
 • Транспортни јамки за самостојна монтажа

Означување на типот

Пр.:

Wilo-COR-4 Helix V 2203/1/K/CC

CO

Компактна постројка зголемување на притисокот

R

Регулација на соодветната основна пумпа преку фреквентен конвертор во расклопен уред

4

Број на пумпи

Helix V

Серија на пумпи

22

Номинален проток [m3/h] на единечната пумпа

03

Број на степени на единечна пумпа

1

Број на исклучени работни кола на една пумпа

K

Со патронска прстенеста заптивка

CC

Регулатор; CC = Comfort-Controller

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Температура на медиум макс. 50 °C (70 °C изборно)
 • Работен притисок 16 бара (25 бара изборно)
 • Приливен притисок 10 бари
 • Приклучни номинални дијаметри од крајната притисочна страна R 1½" - DN 200
 • Приклучни номинални дијаметри R 1½" - DN 200
 • Номинален број на вртежи 2850 1/мин
 • Вид заштита IP 54 (контролен уред СС)
 • Осигурување од страната на мрежата AC 3 соодветно на моќноста на моторот и на EVU-прописите
 • Дозволени транспортирани медиуми (други медиуми на барање):Напомена за транспортираните медиуми: Дозволени транспортирани медиуми во принцип се води, кои не ги напаѓаат користените материјали ниту хемиски ниту механички и кои не содржат абразивни или долговлакнести состојки
  • вода за пиење и загреана вода за пиење
  • Вода за ладење
  • Вода за гасење

Материјали

Helix V 4 до Helix V 16

 • Работни кола, погонски кола, степенесто куќиште од не`рѓосувачки челик 1.4307
 • Куќиште на пумпа од не‘рѓосувачки челик 1.4301
 • Вратило од нерѓосувачки челик 1.4057
 • 1.4404 заштитен муф на вратило
 • Заптивки на O-прстен од EPDM (FKM заптивка на барање)
 • Цевковод од племенит челик 1.4571

Helix V 22 до Helix V 52

 • Работни кола, погонски кола, степенесто куќиште од не`рѓосувачки челик 1.4307
 • Куќиште на пумпа од нерѓосувачки челик 1.4308
 • Вратило од нерѓосувачки челик 1.4057
 • 1.4404 заштитен муф на вратило
 • Заптивки на O-прстен од EPDM (FKM заптивка на барање)
 • Цевковод од племенит челик 1.4571

Опис/конструкција

 • Основна рамка: поцинкуван челик, со придушувачи на осцилациите, со висинско поместување, за далекусежна изолација на структуралната бучава; други изведби на барање
 • Цевковод: комплетен цевковод од не‘рѓосувачки челик, погоден за приклучување на цевки од сите материјали коишто се користат; цевководот е димензиониран според вкупната хидраулична моќност на системот за зголемување на притисокот
 • Пумпи: 2 до 6 паралелно поврзани пумпи од сериите Helix V 4 до Helix V 52; сите делови што се во допир со медиумот се од не‘рѓосувачки челик; други изведби на барање. Одобрение KTW/ WRAS/ACS за сите делови коишто се во допир со медиумот
 • Арматури: секоја пумпа е опремена од вшмукателната и од притисочната страна со топчеста затворачка арматура или вентил со контролна ознака DVGW, како и со неповратен вентил со одобрение за DVGW/KTW од притисочната страна
 • Мембрански притисочен сад: 8 l/PN16 на крајната притисочна страна со мембрана од бутил-каучук, со одобрение DVGW/KTW, не е штетна во однос на законот за заштита на прехранбените производи, заради проверка и ревизија, опремена со затворачка топчеста славина со празнење и со проточна арматура со одобрение DVGW/KTW, според DIN 4807
 • Сензор за притисок: 4 до 20 mA, поставен на страната на крајниот притисок, за активирање на централниот Comfort Controller CC
 • Приказ на притисокот: манометар ( ∅ 63 mm ) од крајната притисочна страна; дополнително дигитално прикажување на крајниот притисок во алфанумеричкиот допирен дисплеј на Comfort-Controller
 • Контролен уред/регулатор: постројката е опремена со Comfort-регулатор СС во стандардна изведба; COR дополнително со фреквентен конвертор

Вкупен дијаграм

Comfort CO(R)

Производ

PDF: Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај