Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • комфорна постројка во согласност со сите барања на DIN 1988
 • 2-6 паралелно поврзани вертикални високопритисочни центрифугални пумпи во целосна изведба од нерѓосувачки челик, од серијата MVIS
 • Систем што работи речиси бесшумно преку високопритисочни центрифугални пумпи со воден ротор, од не’рѓосувачки челик од серијата MVIS
 • До 20 dB[A] потивок од конвенционалните системи со споредлива хидраулична моќност

Конструкција

Постројка за зголемување на притисокот со 2 до 6 паралелно поврзани, нормално вшмукувачки високопритисочни центрифугални пумпи од нерѓосувачки челик со мотори со воден ротор

Примена

 • Полуавтоматско водоснабдување и зголемување на притисокот во приливен погон од јавната водоводна мрежа или од акумулационен резервоар, за приватна, комерцијална, индустриска и комунална примена (пр. резиденцијални, админстративни и деловни објекти, хотели, болници, трговски, индустриски претпријатија и за водоснабдување).
 • Транспорт на вода за пиење и потрошна вода, вода за ладење, вода за гаснење (освен за постројки за гаснење пожар според DIN 14462 и со одобрување од локалните противпожарни власти) или друга потрошна вода, која ниту хемиски ниту механички не ги напаѓа вградените материјали и која не содржи абразивни или долговлакнести состојки

Опрема/функција

 • 2-6 пумпи по постројка
 • Автоматско управување со пумпите преку CC-Controller
 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Основната рамка е поцинкувана, со придушувач на вибрации, со можност за висинско поместување, за изолација од вибрациона бучава
 • Погонски куглест вентил/прстенест зтворачки вентил на секоја пумпа, од вшмукателната и од притисочната страна
 • Неповратен вентил, од притисочната страна
 • Мембрански притисочен сад 8 l, PN16, од притисочната страна
 • Сензор за притисок, од крајната притисочна страна
 • Манометар (од предната притисочна страна) изборно достапен
 • Манометар (од крајната притисочна страна)
 • Изборно достапно осигурување од недостиг на вода

Опсег на испорака

 • Фабрички монтирана постројка за зголемување на притисокот, со проверена функционалност и заптивање, подготвена за приклучување
 • Амбалажа
 • Упатство за вградување и работа

Означување на типот

Пр.:

Wilo-COR-4 MVIS 804/CC

CO

Компактна постројка зголемување на притисокот

R

Регулација на соодветната основна пумпа со помош на фреквентен конвертор

4

Број на пумпи

MVIS

Серија на пумпи

8

Номинален проток на единечна пумпа [m3/h]

04

Број на степени на единечна пумпа

CC

Контролна единица; CC = Comfort контролер

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа 3~230 /400 V ± 10 %, 50 Hz (други изведби на барање)
 • Температура на медиум макс. 50 °C
 • Температура на околина макс. 40 °C
 • Работен притисок 16 бара
 • Приливен притисок 6 бара
 • Приклучни номинални дијаметри од крајната притисочна страна R 2" - Rp 3"
 • Приклучни номинални дијаметри од приливната страна R 2" - Rp 3"
 • Номинален број на вртежи 2750 1/мин
 • Вид на заштита IP44
 • Осигурување од страната на мрежата [AC 3] соодветно на моќноста на моторот и на EVU-прописите
 • Дозволени транспортирани медиуми (други медиуми на барање):Напомена за транспортираните медиуми: Дозволени транспортирани медиуми во принцип се води, кои не ги напаѓаат користените материјали ниту хемиски ниту механички и кои не содржат абразивни или долговлакнести состојки
  • вода за пиење и загреана вода за пиење
  • Вода за ладење
  • Вода за гасење

Материјали

 • Работни кола од нерѓосувачки челик 1.4301
 • Степенести комори не’рѓосувачки челик 1.4301
 • Куќиште на пумпата нерѓосувачки челик 1.4301
 • Вратило не’рѓосувачки челик 1.4122
 • Заптивка EPDM (EP 851)
 • Долен дел од куќиштето не`рѓосувачки челик 1.4301
 • Притисочна обвивка не`рѓосувачки челик 1.4301
 • Лежиште јаглен, импрегнирано со синтетичка смола
 • Ногалка на пумпа EN-GJL-250
 • Цевковод од племенит челик 1.4571

Опис/конструкција

 • Основна рамка: поцинкувана и опремена со придушувачи на вибрациите со висинско поместување, за далекусежна изолација на структуралната бучава; други изведби на барање
 • Цевковод: комплетен цевковод од не‘рѓосувачки челик, погоден за приклучување на цевки од сите материјали коишто се користат во зградната техника; цевководот е димензиониран според вкупната хидраулична моќност на системот за зголемување на притисокот
 • Пумпи: се користат 2 до 6 паралелно поврзани пумпи од сериите MVIS 2.., MVIS 4.. и MVIS 8..; сите делови на оваа пумпа што се во допир со медиумот се од не‘рѓосувачки челик
 • Арматури: секоја пумпа е опремена со затворачка арматура од вшмукателната и од притисочната страна, со DVGW-контролна ознака, и неповратен вентил со DVGW-одобрение од притисочната страна
 • Мембрански притисочен сад: 8 l/PN 16 поставен од крајната притисочна страна, со мембрана од бутил-каучук, која не е штетна во однос на законот за заштита на прехранбените производи, опремена со затворачка топчеста славина, заради проверка и ревизија, со празнење и проточна арматура според DIN 4807
 • Сензор за притисок: 4 до 20 mA, поставен на страната на крајниот притисок, за активирање на централниот Comfort-Controller
 • Прикажување на притисокот: од претпритисочната и од крајната притисочна страна преку манометар (ø 63 mm); дополнителен дигитален приказ на крајниот притисок на сензорскиот екран на регулаторот Comfort
 • Контролен уред/регулатор: постројката е опремена со Comfort-регулатор СС во стандардна изведба; COR дополнително со фреквентен изменувач; кај COR-постројките овој уред е опремен со фреквентен изменувач за регулација на бројот на вртежи на пумпата за основно оптоварување

Вкупен дијаграм

Comfort-N CO(R)

Производ

PDF: Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај