Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Речиси бесшумен систем благодарение на 2-4 паралелно поврзани високопритисочни центрифугални пумпи со воден ротор, од не’рѓосувачки челик со вграден, фреквентен изменувач со водено ладење
 • До 20 dB[A] потивок од конвенционалните системи со споредлива хидраулична моќност
 • Опсег на регулирање на фреквентните изменувачи од 20 до 50 Hz
 • Сигурна работа благодарение на пумпи MVISE со вградено препознавање на сув од и автоматско исклучување

Конструкција

Постројка за зголемување на притисокот со 2 до 4 паралелно поврзани, нормалновшмукувачки високопритисочни центрифугални пумпи од нерѓосувачки челик, со мотор со воден ротор, со регулиран број на вртежи

Примена

 • автоматско водоснабдување и зголемување на притисокот во станбени, канцелариски и деловни објекти, хотели, болници, стоковни куќи, како и во индустриски системи
 • Транспорт на вода за пиење и потрошна вода, вода за ладење, вода за гаснење (освен за постројки за гаснење пожар според DIN14462 и со одобрување од локалните противпожарни власти) или друга потрошна вода, која ниту хемиски ниту механички не ги напаѓа вградените материјали и која не содржи абразивни или долговлакнести состојки

Опрема/функција

 • 2-4 пумпи со мотори на воден погон по постројка
 • Континуирано контролирана работа преку пумпи со интегриран фреквентен изменувач
 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Основната рамка е поцинкувана, со придушувач на вибрации, со можност за висинско поместување, за изолација од вибрациона бучава
 • Цевковод од не‘рѓосувачки челик 1.4571
 • Затворачки вентил на секоја пумпа, од вшмукателната и од притисочната страна
 • Неповратен вентил, од притисочната страна
 • Мембрански притисочен сад 8 l, PN16, од притисочната страна
 • Сензор за притисок, од крајната притисочна страна
 • Манометар (од предната притисочна страна) изборно достапен
 • Манометар (од крајната притисочна страна)
 • Изборно достапно осигурување од недостиг на вода

Опсег на испорака

 • Фабрички монтирана постројка за зголемување на притисокот, со проверена функционалност и заптивање, подготвена за приклучување
 • Амбалажа
 • Упатство за вградување и работа

Означување на типот

Пример:

Wilo-COR-3 MVISE 406/VR

COR

Компактна постројка зголемување на притисокот со вградена регулација на број на вртежи

3

Број на пумпи

MVISE

Серија на пумпи

4

Номинален проток на единечна пумпа [m3/h]

06

Број на степени на единечна пумпа

VR

Регулатор; VR = Vario-контролор

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа 3~ 400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz (други изведби на барање)
 • Температура на медиум макс. 50 °C
 • Температура на околина макс. 40 °C
 • Работен притисок 16 бара
 • Приливен притисок 6 бара
 • Приклучни номинални дијаметри од крајната притисочна страна R 2" - R 3"
 • Приклучни номинални дијаметри од приливната страна R 2" - R 3"
 • Опсег на бројот на вртежи 1100 - 2750 1/мин
 • Степен на заштита IP 44
 • Осигурување од страната на мрежата [AC 3] соодветно на моќноста на моторот и на EVU-прописите
 • Дозволени транспортирани медиуми (други медиуми на барање):Напомена за транспортираните медиуми: Дозволени транспортирани медиуми во принцип се води, кои не ги напаѓаат користените материјали ниту хемиски ниту механички и кои не содржат абразивни или долговлакнести состојки.
  • Вода за ладење
  • Вода за пиење и потрошна вода
  • Вода за гаснење

Материјали

 • Работни кола не’рѓосувачки челик 1.4301
 • Степенести комори не’рѓосувачки челик 1.4301
 • Куќиште на пумпата не’рѓосувачки челик 1.4301
 • Вратило не’рѓосувачки челик 1.4122
 • Заптивки EPDM (EP851)
 • Капак на куќиштето не’рѓосувачки челик 1.4301
 • Долен дел од куќиштето не’рѓосувачки челик 1.4301
 • Притисочна обвивка не’рѓосувачки челик 1.4301
 • Лежиште јаглен, импрегнирано со синтетичка смола
 • Ногалка на пумпа EN-GJL--250
 • Цевковод од не’рѓосувачки челик 1.4571

Опис/конструкција

 • Основна рамка: поцинкувана и опремена со ублажувачи на стегањето, со висинско поместување, за далекусежна изолација на структуралната бучава; други изведби на барање
 • Цевковод: комплетен цевковод од не‘рѓосувачки челик, погоден за приклучување на цевки од сите материјали коишто се користат во зградната техника; цевководот е димензиониран според вкупната хидраулична моќност на системот за зголемување на притисокот
 • Пумпи: се користат 2 до 4 паралелно поврзани пумпи од MVISE 2.., 4.., 8..; фреквентните конвертори, адаптирани на моторот на пумпата, овозможуваат континуирана работа на сите пумпи од овие серии во режим на регулација со повратна врска: сите делови на пумпите што се во допир со медиумот се од не‘рѓосувачки челик
 • Арматури: секоја пумпа е опремена со по една атворачка арматура од вшмукателната и од притисочната страна, со DVGW-контролна ознака, односно прстенест затворачки вентил, и неповратен вентил со DVGW-одобрение од притисочната страна
 • Мембрански притисочен сад: 8 l/PN 16 поставен од крајната притисочна страна, со мембрана од бутил-каучук, која не е штетна во однос на законот за заштита на прехранбените производи, опремена со затворачка топчеста славина, заради проверка и ревизија, со празнење и проточна арматура според DIN 4807
 • Сензор за притисок: 4 до 20 mA, поставен на страната на крајниот притисок, за активирање на централниот Comfort-Vario-регулатор
 • Прикажување на притисокот: од претпритисочната и од крајната притисочна страна преку манометар (ø 63 mm); дополнителен дигитален приказ на крајниот притисок на алфанумеричкиот ЛЦД екран на регулаторот Comfort-Vario
 • Регулатор: постројката е опремена со Vario-регулатор VR во стандардна изведба

Вкупен дијаграм

Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

Производ

PDF: Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај