Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Робустен систем преку високопритисочни центрифугални пумпи од нерѓосувачки челик, од серијата MHIE со вграден фреквентен изменувач со воздушно ладење
 • Натпропорционално голем опсег на регулирање на фреквентниот изменувач
 • Вградена целосна заштита на моторот преку PTC
 • Вградено препознавање на работа на суво, со автоматско исклучување при недостаток на вода преку дијаграмот на моќноста на моторната контролна електроника

Конструкција

Постројка за водоснабдување со нормалновшмукувачка високопритисочна центрифугална пумпа и интегрирана регулација на бројот на вртежи

Примена

 • автоматско водоснабдување и зголемување на притисокот во станбени, канцелариски и деловни објекти, хотели, болници, стоковни куќи, како и во индустриски системи
 • Транспорт на вода за пиење и потрошна вода, вода за ладење, вода за гаснење (освен за постројки за гаснење пожар според DIN14462 и со одобрување од локалните противпожарни власти) или друга потрошна вода, која ниту хемиски ниту механички не ги напаѓа вградените материјали и која не содржи абразивни или долговлакнести состојки

Опрема/функција

 • 1 пумпа од серијата MHIE со континуирано контролирана работа преку интегриран фреквентен изменувач
 • Сите делови што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Затворачки вентил, од притисочната страна
 • Неповратен вентил, од притисочната страна
 • Мембрански притисочен сад 8 l, PN16

Опсег на испорака

 • Фабрички монтирана постројка за зголемување на притисокот, со проверена функционалност и заптивање, подготвена за приклучување
 • Амбалажа
 • Упатство за вградување и работа

Означување на типот

Пример:

Wilo-COR-1 MHIE 205/GE

CO

Компактна постројка зголемување на притисокот

R

Ргулација со фреквентен претворувач

1

Со една пумпа

MHIE

Серија на пумпи

2

Номинален проток на единечна пумпа [m3/h]

05

Број на степени на единечна пумпа

GE

основна единица оттаму без дополнителен контролен уред

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа 3~400 V ± 10 %, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz или зависно од типот и 1~230 V ± 10 %, 50/60 Hz
 • Температура на медиум макс. 50 °C (70 °C изборно)
 • Температура на околина, макс. 40 °C
 • Работен притисок 10 бара
 • Приливен притисок 6 бара
 • Приклучни номинални дијаметри од приливната страна Rp 1" - Rp 2"
 • Приклучни номинални дијаметри од крајната притисочна страна R 1¼" - R 1½"
 • Опсег на бројот на вртежи 1160 - 3500 1/мин
 • Степен на заштита IP 54
 • Осигурување од страната на мрежата [AC 3] соодветно на моќноста на моторот и на EVU-прописите
 • Дозволени транспортирани медиуми (други медиуми на барање):
  • Чиста вода без талог
  • Потрошна вода, ладна вода, вода за ладење и дождовница
  • Вода за пиење

Материјали

 • Работни кола не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Степенести комори не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Куќиште на пумпата не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Вратило не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Заптивка EPDM (EP 851)/FKM (Витон)
 • Капак на куќиштето не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Долен дел од куќиштето не’рѓосувачки челик 1.4404
 • Механичка заптивка B-јаглен/волфрамкарбид, SiC/јаглен
 • Притисочна обвивка не’рѓосувачки челик 1.4301/1.4404
 • Лежиште волфрамкарбид
 • Пумпна ногалка алуминиум
 • Цевковод од не’рѓосувачки челик 1.4571

Опис/конструкција

 • Основна рамка: Не‘рѓосувачки челик, опремена со придушувачи на вибрации, со висинско поместување, за далекусежна изолација на структуралната бучава
 • Цевковод: комплетен цевковод од не‘рѓосувачки челик од притисочната страна, погоден за приклучување на цевки од сите материјали коишто се користат во зградната техника; цевководот е димензиониран според вкупната хидраулична моќност на системот за зголемување на притисокот
 • Пумпи: се користи по 1 пумпа од сериите MHIE 2.., 4.., 8.. или 16.. (до макс. моќност на моторот од 2,2 kW); фреквентниот изменувач со воздушно ладење, адаптиран на пумпниот мотор, овозможува континуиран режим на регулација со повратна врска помеѓу 25 Hz и макс. 60 Hz на сите пумпи од овие серии; сите делови на пумпите што се во допир со медиумот се од не‘рѓосувачки челик
 • Арматури: пумпата е опремена од притисочната страна со затворачка арматура, со DVGW-контролна ознака и со неповратен вентил со DVGW-одобрение
 • Мембрански притисочен сад: 8 l/PN16 поставен од крајната притисочна страна, со мембрана од бутил-гума, која не е штетна во однос на законот за заштита на прехранбените производи; заради проверка и ревизија, опремена со затворачка куглеста славина со празнење и проточна арматура според DIN 4807

Вкупен дијаграм

Comfort-Vario COR-1 MHIE

Производ

PDF: Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај