Wilo-DrainLift WS 40 Basic

Особености/предности на производот

 • Херметичка шахта за надземна и подземна инсталација
 • Флексибилни благодарение на слободен избор на приливи
 • Голем волумен на резервоарот
 • Вклучително и цевковод, управување со нивото, разводен уред и пумпа

Опис на серијата

Изведба

Шахта од пластика со вградена пумпа како подземна пумпна станица или надземен систем за одведување на отпадна вода

Употреба

Транспортот на претходно прочистена вода без фекалии, коишто не се спроведуваат низ систем на канали со природен пад може да содржи и предмети коишто пловат под нивото на повратниот притисок.

Опрема/функција

Шахта целосно подготвена за приклучување со цевковод и пумпа.

Означување на типот

Пр.:Wilo-DrainLift WS 40E/TC40 (3~)-BV
WSШахтна пумпна станица синтетика
40Губење на притисокот на постројката
ЕE = единечна пумпна постројка
D = двојна пумпна постројка
TC 40Вградена пумпа
(3~)Трифазен мотор
BVкуглест неповратен вентил

Материјали

 • Пумпна шахта: PE
 • Цевковод: 1.4404
 • Надводна спојка: PUR
 • Топчест неповратен вентил: Сиво леано железо
 • Засун: црвено леано железо
 • Пумпа: Сиво леано железо

Опис/конструкција

Wilo-DrainLift WS 40 Basic е систем за одведување на отпадна вода како единечна или двојна пумпна постројка што работи автоматски. Шахтата од пластика има вградено оребрување за зголемување на цврстината на обликот и потисната сигурност, и служи за слободно дефиниран прилив.

Постројката може да се инсталира во објектите како систем за одведување на отпадна вода, како и надвор од нив со шахта во земјата.

Технички податоци

 • Прилив: DN 100/DN 150
 • Обезвоздушување: DN 70
 • Максимален притисок во потисна линија: 1,5 bar.

Пумпа

Потопната пумпа за отпадна вода Wilo-Drain TC 40 е претходно инсталирана.

Опсег на испорака

 • Резервоар (за единечна или двојна пумпна постројка)
 • Вграден цевковод
 • Топчест неповратен вентил
 • Со пумпа
 • Исклучување во зависност од нивото
 • Контролен уред (кај трифазна пумпа или кај двојна пумпна постројка)
 • Капак со заптивање (по негоможе да се оди до 200 kg)
 • Пила за дупчење Ø 124 mm , приливна заптивка DN 100 (за цевка Ø 110 mm)
 • 1 цревен елемет РVC Ø 50 mm со стеги за приклучуавње на рачна мембранска пумпа
 • материјал за прицврстување на подот
 • Упатство за вградување и работа

Димензионирање

Кај двојните пумпни постројки корисникот мора да воспостави усогласување на притисочниот вод!

Опрема

 • Продолжување на шахтата
 • Капак за шахта
 • Навојни стегачки прстени

Вкупен дијаграм

Вкупен дијаграм

Во согласност со EN 12056-4 мора да се запази проточна брзина (во притисочната линија) помеѓу 0,7 и 2,3 m/s.

Производ

Конструкција

Пумпата спаѓа во опсегот на испораката

постројка со единечна пумпа

Постројка со двојни пумпи

Примена

Надземно

Подземно

Опрема/функција

Слободен избор на приливна положба

Управување со нивото: со пливачки прекинувач

Управување со нивото: преку сензор за ниво

Управување со нивото: преку пневматски притисочен сензор

-

Подготвена за вклучување

Switchgear

Инсталациски цртежи

Пример за изведба

на пр.: WS 40 E/TC 40...BV

Преземања

General overview

Издание 2017
Формат на страница A4
Број на страници 72

PDF (46 MB)

Преземи

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50

Број на производ 2532145
Издание 1006
Број на верзијата 01
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (39 MB)

Преземи

Производ

PDF: Wilo-DrainLift WS 40 Basic

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај