Wilo-DrainLift XL

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Флексибилност благодарение на висинско поместување и можност за вртење на приливниот приклучок
 • Едноставно ракување благодарение на вградена приклучна табла
 • Вградени неповратни вентили
 • Работната сигурност со помош на голема разводна зафатнина и сигурна регистрација на нивото
 • За континуирана работа (S1) благодарение на примената на самоладечки мотори

Конструкција

Постројка за одведување на отпадна вода како двојна пумпна постројка

Примена

Транспорт на отпадна вода со фекалии (според DIN EN 12050-1), којашто не може да се спроведува низ природен пад на системот на канали и за заштитна повратна дренажа на местата на истекување под нивото на повратниот притисок (според DIN EN 12056-1).

Опрема/функција

 • Термичко надгледување на моторот
 • Управување со нивото преку сензор за ниво
 • Безнапонски контакт
 • Приклучна табла со ценер-бариера и аларм на струја
 • Кабелот од пумпата се одвојува
 • Приливна заптивка DN 150
 • Убодна пила за приливната заптивка
 • Неповратен вентил
 • Цревен приклучок за обезвоздушување
 • Приклучок за црево за рачна мембранска пумпа
 • Материјал за прицврстување

Опсег на испорака

Постројка за одведување на отпадна вода, подготвена за приклучување, со вкл.:

 • Приклучна табла со аларм и штекер со напонски контакт
 • Ценер бариера
 • 1х приливна заптивка DN 150
 • 1х Убодна пила за прилив DN 150
 • 1х манжетна за приклучокот за рачна мембранска пумпа
 • 1х Манжетна за приклучокот за проветрување DN 70
 • 1х прирабнички фитинзи DN 80/100 со рамна заптивка, манжетна и материјал за прицврстување за притисочна врска DN 100
 • Материјал за прицврстување
 • Упатство за вградување и работа

Означување на типот

Пр.:

Wilo-DrainLift XL 2/25 (3~)

XL2

Двојна пумпна постројка

/25

Макс. напор [m]

(3~)

3~: трифазна изведба

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа 3~400 V, 50 Hz
 • Потребна моќност P1 зависно од типот од 3 до 5,3 kW
 • Должина на кабел од систем до контролен уред 4 m / приклучлив кабел 1,5 m
 • Работен режим S1 / S3 - 60%
 • Температура на транспортиран медиум макс. 40 °C, краткотрајно 60 °C
 • Температура на околина, макс. 40 °C
 • Слободен куглест премин 40 mm
 • Притисочна врска DN 80
 • Приливна врска DN 100 / DN 150
 • Приклучок за обезвоздушување DN 70
 • мин. приливна висина (платформа за поставување до средината на приливот) 700 mm
 • Класа на заштита (без приклучна табла) IP 67
 • Бруто волумен на резервоар 380 l
 • Волумен за вклучување 260 l

Материјали

 • Куќиште на мотор: нерѓосувачки челик 1.4404 (AISI 316L)
 • Хидраулика: пластика ПЕ/ПУР
 • Резервоар: пластика PE

Опис/конструкција

постројка за одведување на отпадна вода, подготвен за приклучување, со можност за целосно преплавување (висина на преплавување: 2 mWS, време на преплавување: 7 дена) со собирен резервоар кој е отпорен на гас и на вода, како и со осигурување на потисокот. Центрифугална пумпа со ротор со слободно струење.

DrainLift XL2:

Двојна пумпна постројка за автоматски погон (со автоматска работа со замена, резерва и врвно оптоварување). Поради интегрираниот двоен неповратен вентил потребна е само една врска за потисна линија. Приклучна табла со ЦЕЕ штекер, беспотенцијален контакт, вграден аларм на струја. Пумпи со вградено ладење со млазна обвивка.

Внимание: контролниот уред не е преплавлив и оттаму мора да се постави така што нема да може да се преплави.

Вкупен дијаграм

DrainLift XL

Производ

PDF: Wilo-DrainLift XL

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај