Wilo-EMU 10" ... 24"

Особености/предности на производот

 • Енергетски ефикасна хидраулика преку приспособлива хидраулика на посакуваната работна точка
 • Спроведување на вода за пиење со ACS дозвола
 • Мотори со ладење со млазна обвивка (технологија-CoolAct) за поголема густина на моќноста
 • Мотори што може повторно да се намотуваат и лесно се одржуваат
 • Изборно со Ceram CT-облога заради зголемување на степенот на корисно дејство

Опис на серијата

Изведба

Повеќестепена 10...24” подводна пумпа во членковидна изведба, за вертикална и хоризонтална инсталација

Употреба

 • Снабдување на вода и на вода за пиење од бушотини, бунари и цистерни
 • Снабдување со потрошна вода
 • комунално водоснабдување
 • Наводнување со вештачки дожди наводнување
 • Зголемување на притисок
 • За транспорт на вода во индустриската примена и за задржување на водата
 • Експлоатација на геотермална енергија
 • Експлоатација во подрачјето од надвор од брегот

Означување на типот

Пр.:Wilo-EMU K 127.1-7 + NU 122-2/100
Хидраулика:K 127.1-7
K127Хидраулика
1Изведба на материјал од висок степен
7Број на степени на хидрауликата
  
Мотор:NU 122-2/100
NUПодводен мотор (NU…, U…)
122Монтажна големина (5… , 6… = 6"; 7…, 8… = 8"; 9… = 10"; 12… = 12"; 16… = 16"; 21… = 21")
2Бр. на полови
100Должина на пакет

Опрема/функција

 • Повеќестепена подводна пумпа со радијални или полуаксијални работни кола
 • Хидрауликата и моторот можат слободно да се конфигурираат зависно од потребната моќност
 • Вградлив неповратен вентил (зависно од типот)
 • Трифазен мотор за директно активирање или за активирање ѕвезда-триаголник
 • Херметички залиени мотори
 • Мотори со калеми за повторно намотување

Технички податоци

Приклучување на мрежа: 3~400 V, 50 HzПотопен работен режим: S1Макс. температура на медиум (повисоки температура на барање):NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °CNU 801 / NU 9... / NU 12.. / NU 16… / U… = 20 °CМинимално струење кај моторот:NU 5... / NU 7... = 0,16 m/sNU 611 = 0,1 - 0,5 m/sNU 811 = 0,5 m/sNU 801 / NU 9... / NU 12… / NU 16… / U... = 0,1 m/sМакс. содржина на песок: 35 g/m3Макс. број стартувања: 10/hМакс. длабочина на потопување:NU 5…, NU 7… = 350 mNU 611, NU 811 = 100 mОстанати мотори = 300 mВид на заштита: IP 68Контролно подрачје за фреквентен конвертор:NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 / U 21… = 30-50 HzNU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (двополен) = 25-50 HzNU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (четириполен) = 30-50 Hz

Опис/конструкција

Подводна пумпа за вертикална или за хоризонтална монтажа.

Хидраулика

Повеќестепена подводна пумпа со радијална до полуаксијална хидраулика. Делови на куќиштето од EN‐GJL или EN‐GJS со облога 2K или G‑CuSn10, работни кола од G‑CuSn10 или NiAl‐Bz.

Потисен приклучок како навоен приклучок (до K 12...) или како прирабнички приклучок. Кај типовите K 12..., K 14… може наместо потисниот приклучок да се вгради неповратен вентил. Кај останатите типови можно е надградување на неповратниот вентил директно на потисната страна.

Мотор

Трифазен мотор за директно активирање и за активирање везда-триаголник. Задихтуван, херметички залиен мотор со намотка изолирана со лак , потопен во смола (NU 5…, NU 7…) или со мотор кој може одново да се намота, со намотка со PVC изолација (NU 611, NU 8…, NU 9…, NU 12…, NU 16…, U…).

Стандардизирано приклучување на пумпа Заптивањето на моторното вратило се изведува со лизгачка механичка заптивка (сериите NU…) од чист силициум-карбид или со заптивни прстени на вратило (серија U…). Самоподмачкувачки лежишта на мотор. Аксијални лежишта за со сегнети за навалување, за преземање на високите аксијални оптоварувања. Негативниот аксијален потисокј се презема преку контра-аксијалното лежиште.

Моторите од серијата NU 5…-, NU 7…-, NU 801, NU 9…-, NU 12…- и NU 16…се наполнети со мешавина од вода-гликол, а моторите од серијата NU 611- и NU 811 се наполнети со мешавина од вода-глицерин. Алтернативно, моторите од серијата NU 611-, NU 8…-, NU 9…-, NU 12… и NU 16…можат да се наполнат со вода за пиење (изведба T). Моторите од серијата U… во принцип мора да се наполнат со вода за пиење. Дозволена е работа со фреквентен конвертор (SF 1.1)

Ладење

Ладењето на моторот се изведува преку транспортираниот медиум. Моторот секогаш мора да се пушта во работа потопен . Мора да се запазат граничните вредности за макс. температура на медиум и за минимална брзина на течење. Вертикалното поставување може по избор да се изведе со или без обвивка за млазно ладење. При хоризонтално поставување на подводната пумпа, за потпирање мора да се користат носачи на лежиште. За подобрување на приливното струење може да се употреби плоча против вртложење или обвивка за млазно ладење.

Притисочна обвивка

Притисочната обвивка служи за директна монтажа на агрегатот во системот на цевководот. Стандардно не се вградува неповратен вентил. Максималниот приливен притисок изнесува 10 бара или 5 бара од пресек на прритисочна обвивка од 559 mm.

Димензионирање

 • Со овие агрегати не е може погон со вшмукување!
 • Агрегатот мора во текот на работата да биде целосно покриен со вода!

Опсег на испорака

 • Хидрауликата е веќе монтирана заедно со моторот
 • Приклучен кабел со одобрение за вода за пиење, пресек и должина на кабел како стандардна опрема или по желба на клиентот
 • Упатство за вградување и работа

Опции

 • Специјални материјали
 • Спроведување на вода за пиење со ACS дозвола
 • Изведба со 60 Hz
 • PT100‐сензор термичко надгледување на мотор

Општи напомени - ErP-насоки (еколошки дизајн)

The benchmark for most efficient water pumps is MEI ≥ 0.70The efficiency of a pump with a trimmed impeller is usually lower than that of a pump with the full impeller diameter. The trimming of the impeller will adapt the pump to a fixed duty point, leading to reduced energy consumption. The minimum efficiency index (MEI) is based on the full impeller diameter.The operation of this water pump with variable duty points may be more efficient and economic when controlled, for example, by the use of a variable speed drive that matches the pump duty to the system.Information on benchmark efficiency is available at www.europump.org/efficiencychartsПумпи со потребна моќност > 150 kW или проточно количество QBEP < 6 m3/h не спаѓаат под одредбата за еколошки дизајн за пумпи за вода. Оттаму не се издава вредност за MEI.

Вкупен дијаграм

Вкупен дијаграм 2-pole

Вкупен дијаграм

Производ

Конструкција

NEMA-приклучок

стандардизиран приклучок

Интегриран неповратен вентил

без неповратен вентил

Монофазен мотор

-

Трифазен мотор

Вклучување директно

Вклучување ѕвезда-триаголник

FU-погон

Мотор со залиен статор

Моторот може повторно да се намотува

Полнење на мотор - масло

-

Полнење на мотор вода-гликол

Полнење на мотор - вода за пиење

опционално

Хидраулика/монтиран мотор

Примена

Поставување хоризонтално

Поставување вертикално

Опрема/функција

Надгледување температура на мотор PT100

опционално

Надгледување температура на мотор PTC

º

Кондензаторска кутија при 1~230V

-

Заштита од работа на суво

опционално

Вградена заштита од молњи

-

Опрема

Носачи на лежиште за хоризонтално поставување

опционално

Обвивка за млазно ладење

опционално

Неповратен вентил

опционално

Притисочна обвивка

опционално

Материјали

Куќиште на пумпа

по желба на клиентот

Куќиште на пумпа (специјална изведба)

по желба на клиентот

Работно коло

по желба на клиентот

Работно коло (специјална изведба)

по желба на клиентот

Куќиште на мотор

по желба на клиентот

Куќиште на мотор (специјална изведба)

по желба на клиентот

Преземања

Certification Booklet Wilo-EMU D/DCH/K/KD/KM/NK/SCH / Wilo-Sub TWI/TWU / Wilo-Zetos K8 (w/o motor)

Број на производ 6080455
Издание 1702
Број на верзијата 02
Формат на страница A4
Број на страници 71

PDF (1 MB)

Преземи

Certification Booklet Wilo-EMU NU/U-Motor

Број на производ 6080454
Издание 1702
Број на верзијата 01
Формат на страница A4
Број на страници 8

PDF (427 kB)

Преземи

Certification Booklet Wilo-EMU / Wilo-Zetos + NU / U-Motor

Број на производ 6074549
Издание 1702
Број на верзијата 04
Формат на страница A4
Број на страници 53

PDF (935 kB)

Преземи

Clean Water

Формат на страница A4
Број на страници 24

PDF (8 MB)

Преземи

General overview

Издание 2017
Формат на страница A4
Број на страници 72

PDF (46 MB)

Преземи

Wilo-EMU пумпа со притисочна обвивка, со однапред наполнет мотор

Број на верзијата 3.0
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (2 MB)

Преземи

Wilo-EMU пумпа со притисочна обвивка, моторот не е однапред наполнет

Број на верзијата 3.0
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (2 MB)

Преземи

Wilo-EMU пумпа за бунарска техника со однапред наполнет мотор

Број на верзијата 3.0
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (2 MB)

Преземи

Wilo-EMU пумпа за бунарска техника, моторот не е однапред наполнет

Број на верзијата 3.0
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (2 MB)

Преземи

PDF: Wilo-EMU 10" ... 24"

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај