Wilo-EMU 8"

Особености/предности на производот

 • Робусна изведба за водовод, од сиво леано железо или бронза без цинк
 • Хигиенска притисочна обвивка од нерѓосуваќчки челик, отпорна на корозија, со гумено лежиште за редуцирање на бучава и вибрации
 • Работни кола од бронза без содржина на цинк
 • Спроведување на вода за пиење со ACS дозвола
 • Изборно со Ceram CT-облога заради зголемување на степенот на корисно дејство

Опис на серијата

Изведба

Повеќестепена 8” подводна пумпа во членковидна изведба, за вертикална и хоризонтална инсталација

Употреба

 • Снабдување на вода и на вода за пиење од бушотини, бунари и цистерни
 • Снабдување со потрошна вода
 • комунално водоснабдување
 • Наводнување со вештачки дожди наводнување
 • Зголемување на притисок
 • За транспорт на вода во индустриската примена и за задржување на водата
 • Експлоатација на геотермална енергија
 • Експлоатација во подрачјето од надвор од брегот

Означување на типот

Пр.:Wilo-EMU NK 80.2-17 + NU 801-2/40
Хидраулика:NK 80.2-17
NKХидраулика
8Пречник на хидрауликата во цоли ["]
0Монтажна големина
2Работно коло од специјален материјал
17Број на степени на хидрауликата
  
Мотор:NU 801-2/40
NUПодводен мотор
801Монтажна големина (4... = 4"; 5…, 6... = 6"; 7…, 8… = 8")
2Бр. на полови
40Должина на пакет

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа: 3~400 V, 50 Hz
 • Потопен работен режим: S1
 • Макс. температура на медиум (повисоки температура на барање):
  • NU 4... / NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °C
  • NU 801 = 20 °C
 • Минимално струење кај моторот:
  • NU 4… / NU 801 = 0,1 m/s
  • NU 5... / NU 7... = 0,16 m/s
  • NU 611 = 0,1 - 0,5 m/s
  • NU 811 = 0,5 m/s
 • Макс. содржина на песок: 35 g/m3
 • Макс. број стартувања: 10 - 20/h (зависно од типот)
 • Макс. длабочина на потопување:
  • NU 4…, NU 5… NU 7… = 350 m
  • NU 611, NU 811 = 100 m
  • NU 801= 300 m
 • Вид на заштита: IP 68
 • Контролно подрачје за фреквентен конвертор:
  • NU 4... / NU 5... / NU 7… / NU 611 / NU 811 = 30-50 Hz
  • NU 801 = 25‐-50 Hz

Опрема/функција

 • Повеќестепена подводна пумпа со радијални или полуаксијални работни кола
 • Хидрауликата и моторот можат слободно да се конфигурираат зависно од потребната моќност
 • Вграден неповратен вентил (зависно од типот)
 • НЕМА спојка
 • Трифазен мотор за директно активирање или за активирање ѕвезда-триаголник
 • Херметички залиени мотори
 • Мотори со калеми за повторно намотување

Опис/конструкција

Подводна пумпа за вертикална или за хоризонтална монтажа.

Хидраулика

Повеќестепена подводна пумпа со радијална или полуаксијална хидраулика. Делови на куќиштето од EN‐GJL или EN‐GJS со облога 2K или G‑CuSn10, работни кола од Noryl (NK 80…, 81…, 82…) или G‑CuSn10. Потисен приклучок како навоен приклучок (кај типовите NK 80…, 81…, 82…), или прирабнички приклучок (кај типовите KD…), вграден неповратен вентил. Потисен приклучок како прирабнички или навоен приклучок, без неповратен вентил (кај типовите K…, NK 86…, 87…).

Мотор

Трифазен мотор за директно активирање и за активирање ѕвезда-триаголник. 45Задихтуван, херметички залиен мотор со намотка изолирана со лак , потопен во смола (NU 4…, NU 5…, NU 7…) или со мотор кој може одново да се намота, со намотка со PVC изолација (NU 611…, NU 8…). Обвивка на моторот од нерѓосувачки челик квалитет A2/A4.

Приклучување на пумпа со стандарден NEMA‐приклучок. Заптивање на моторното вратило преку заптивен прстен на вратило (NU 4…) или преку лизгачка механичка заптивка од чист силициум-карбид. Самоподмачкувачки лежишта на мотор. Аксијални лежишта за со сегнети за навалување, за преземање на високите аксијални оптоварувања. Негативниот аксијален потисокј се презема преку контра-аксијалното лежиште.

Моторите на серијата NU 4... - NU 5…- и NU 7…се наполнети со мешавина од вода-гликол, а моторите од серијата NU 611- и NU 811 се наполнети со мешавина од вода-глицерин. Алтернативно, моторите од серијата NU 611 и NU 8…можат да се наполнат со вода за пиење (изведба T). Дозволена е работа со фреквентен конвертор (SF 1.1).

Ладење

Ладењето на моторот се изведува преку транспортираниот медиум. Моторот секогаш мора да се пушта во работа потопен . Мора да се запазат граничните вредности за макс. температура на медиум и за минимална брзина на течење. Вертикалното поставување може по избор да се изведе со или без обвивка за млазно ладење. При хоризонтално поставување на подводната пумпа, за потпирање мора да се користат носачи на лежиште. За подобрување на приливното струење може да се употреби плоча против вртложење или обвивка за млазно ладење.

Притисочна обвивка

Притисочната обвивка служи за директна монтажа на агрегатот во системот на цевководот. Стандардно не се вградува неповратен вентил. Максималниот приливен притисок изнесува 10 бара.

Димензионирање

 • Со овие агрегати не е може погон со вшмукување!
 • Агрегатот мора во текот на работата да биде целосно покриен со вода!

Опсег на испорака

 • Хидрауликата е веќе монтирана заедно со моторот
 • Приклучен кабел со одобрение за вода за пиење, пресек и должина на кабел како стандардна опрема или по желба на клиентот
 • Упатство за вградување и работа

Опции

 • Специјални материјали
 • Спроведување на вода за пиење со ACS дозвола
 • Изведба со 60 Hz
 • PT100‐сензор термичко надгледување на мотор

Вкупен дијаграм

Вкупен дијаграм

Вкупен дијаграм

Производ

Конструкција

NEMA-приклучок

стандардизиран приклучок

-

Интегриран неповратен вентил

без неповратен вентил

Монофазен мотор

-

Трифазен мотор

Вклучување директно

Вклучување ѕвезда-триаголник

FU-погон

Мотор со залиен статор

Моторот може повторно да се намотува

Полнење на мотор - масло

-

Полнење на мотор вода-гликол

Полнење на мотор - вода за пиење

опционално

Хидраулика/монтиран мотор

Примена

Поставување хоризонтално

Поставување вертикално

Опрема/функција

Надгледување температура на мотор PT100

опционално

Надгледување температура на мотор PTC

º

Кондензаторска кутија при 1~230V

-

Заштита од работа на суво

опционално

Вградена заштита од молњи

-

Опрема

Носачи на лежиште за хоризонтално поставување

опционално

Обвивка за млазно ладење

опционално

Неповратен вентил

опционално

Притисочна обвивка

опционално

Материјали

Куќиште на пумпа

по желба на клиентот

Куќиште на пумпа (специјална изведба)

по желба на клиентот

Работно коло

по желба на клиентот

Работно коло (специјална изведба)

по желба на клиентот

Куќиште на мотор

по желба на клиентот

Куќиште на мотор (специјална изведба)

по желба на клиентот

Преземања

Certification Booklet Wilo-EMU D/DCH/K/KD/KM/NK/SCH / Wilo-Sub TWI/TWU / Wilo-Zetos K8 (w/o motor)

Број на производ 6080455
Издание 1702
Број на верзијата 02
Формат на страница A4
Број на страници 71

PDF (1 MB)

Преземи

Certification Booklet Wilo-EMU NU/U-Motor

Број на производ 6080454
Издание 1702
Број на верзијата 01
Формат на страница A4
Број на страници 8

PDF (427 kB)

Преземи

Certification Booklet Wilo-EMU / Wilo-Zetos + NU / U-Motor

Број на производ 6074549
Издание 1702
Број на верзијата 04
Формат на страница A4
Број на страници 53

PDF (935 kB)

Преземи

Clean Water

Формат на страница A4
Број на страници 24

PDF (8 MB)

Преземи

General overview

Издание 2017
Формат на страница A4
Број на страници 72

PDF (46 MB)

Преземи

Wilo-EMU пумпа со притисочна обвивка, со однапред наполнет мотор

Број на верзијата 3.0
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (2 MB)

Преземи

Wilo-EMU пумпа со притисочна обвивка, моторот не е однапред наполнет

Број на верзијата 3.0
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (2 MB)

Преземи

Wilo-EMU пумпа за бунарска техника со однапред наполнет мотор

Број на верзијата 3.0
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (2 MB)

Преземи

Wilo-EMU пумпа за бунарска техника, моторот не е однапред наполнет

Број на верзијата 3.0
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (2 MB)

Преземи

PDF: Wilo-EMU 8"

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај